Selecteer uw locatie

Producten met een positieve impact

Alles wat we beleven in onze moderne wereld wordt mogelijk gemaakt door energie

Mechanische energie. Elektrische energie. Hydraulische energie. Eeuwenlang vormde het zoeken, opwekken en opslaan van deze energie één van de grootste uitdagingen voor de mensheid. De manier waarop we vandaag de dag energie gebruiken verandert snel. Digitalisering, the Internet of Things, de elektrificering van transport en nog veel meer.

We weten dat onze klanten grondstoffen willen besparen en hun CO2-voetafdruk willen verminderen. En dat veel landen toegewijd zijn aan ambitieuze doelstellingen om de luchtvervuiling terug te dringen - en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met wel 80 procent te verminderen.

Wereldwijd helpen we dit mogelijk maken door de ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen die het klanten mogelijk maken grondstoffen te besparen. We streven ernaar om een positief effect te hebben op het milieu en tegelijkertijd bij te dragen aan het oplossen van de meest urgente uitdagingen ter wereld op het gebied van energiebeheer.

Onze producten veranderen de manier waarop de wereld energie gebruikt, wij helpen mee de wereld veiliger, schoner en meer verbonden te maken.

We helpen de wereld bij de overgang naar zuiniger en geëlektrificeerd transport

De toekomst van transport - op de weg, op rails, door de lucht of over zee - is elektrisch. Bij deze verandering staat de vraag van consumenten en grote voertuigfabrikanten  om elektrische voertuigen in hun transportaanbod op te nemen voorop. Met onze decennialange ervaring in het beheer van hoogvoltage elektriciteit en de ontwikkeling van hybride systemen voor bedrijfsvoertuigen zijn wij in staat om complexe elektrische uitdagingen aan te gaan, zoals circuitbeveiliging, inclusief de juiste coördinatie van zekeringen en magneetschakelaars, alsmede blended power systemen.

Ontdek meer over eMobility

Het voorspelde aantal elektrische voertuigen op de weg in 2030
125m
Het voorspelde aantal elektrische voertuigen op de weg in 2030
Het percentage broeikasgasuitstoot van de transportsector, inclusief weg-, spoor-, zee- en luchttransport
14
%
Het percentage broeikasgasuitstoot van de transportsector, inclusief weg-, spoor-, zee- en luchttransport
Onze hybride aandrijfsystemen voor commerciële voertuigen kunnen CO2-uitstoot tot wel 70% terugdringen
70
%
Onze hybride aandrijfsystemen voor commerciële voertuigen kunnen CO2-uitstoot tot wel 70% terugdringen

Wij helpen het netwerk te transformeren

In de komende 20 jaar is een minimale investering in een nieuw of geupdate wereldwijd elektriciteitsnetwerk, van 40 triljoen noodzakelijk En wij leveren veel van de producten die nodig zijn om dit mogelijk te maken, terwijl we tegelijkertijd degenen die niet op betrouwbare stroom kunnen wachten, voorzien van netwerkonafhankelijke oplossingen die betrouwbaar en veilig zijn. Onze oplossingen voor micronetwerken combineren meerdere energiebronnen, waaronder generatoren, zonne-energie, windenergie en energieopslag, en kunnen worden geïntegreerd in een gemeenschappelijke netstructuur met de nodige belastingen die naadloos zijn aangesloten op of parallel lopen aan het hoofdelektriciteitsnet.

Ontdek meer over micronetwerk energiesystemen en netwerkschaal energieopslag.

Wij zijn onderdeel van het Power Africa initiatief om tegen 2030 30,000+ megawatt schonere energie toe te voegen
30K
Wij zijn onderdeel van het Power Africa initiatief om tegen 2030 30,000+ megawatt schonere energie toe te voegen
Het percentage mensen dat momenteel wereldwijd toegang heeft tot basale elektrische diensten
85
%
Het percentage mensen dat momenteel wereldwijd toegang heeft tot basale elektrische diensten
Het doel van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de UN is om tegen 2030 universele toegang tot elektriciteit te bereiken
100
%
Het doel van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de UN is om tegen 2030 universele toegang tot elektriciteit te bereiken

Wij veranderen de manier waarop huiseigenaren over energiebeheer denken

Huizen zijn meer verbonden en geautomatiseerd dan ooit. Tegen 2020 zal het gemiddelde huis meer dan 35 verbonden apparaten bevatten. Van slimmere verlichting tot apparaten die door gegevens worden aangestuurd, wij bouwen producten die de manier waarop huiseigenaren en aannemers elektriciteit gebruiken, veranderen. Ons xComfort huisautomatiseringssysteem kan in een woning talrijke toepassingen realiseren, zoals het schakelen en dimmen van verlichting, regelen van verwarming en/of ventilatie, en  verspilde energie dramatisch terug te dringen. Met onze Smart home controller  en bijbehorende app kunnen huiseigenaren via hun smart-phone en tablet thuis en verder overal ter wereld snel en comfortabel, op afstand via internet, o.a. verlichting, zonneschermen en veiligheids-systemen regelen.

Ontdek hoe wij het huis van de toekomst laten werken.

In 2020 zal het gemiddelde huis meer dan 35 verbonden apparaten bevatten.
35+
In 2020 zal het gemiddelde huis meer dan 35 verbonden apparaten bevatten.
Het percentage dat huiseigenaren de energie-efficiëntie van hun woning kunnen verbeteren door over te schakelen op bewegingsgevoelige verlichting
80
%
Het percentage dat huiseigenaren de energie-efficiëntie van hun woning kunnen verbeteren door over te schakelen op bewegingsgevoelige verlichting
Het aantal van mensen van 65+ in 2050 - Slimme huizen van de  toekomst kunnen de gezondheid, veiligheid en welbevinden bewaken, waardoor bewoners geholpen worden langer zelfstandig te zijn.
1.6 miljard
Het aantal van mensen van 65+ in 2050 - Slimme huizen van de  toekomst kunnen de gezondheid, veiligheid en welbevinden bewaken, waardoor bewoners geholpen worden langer zelfstandig te zijn.

Wij helpen onze klanten betere beslissingen te nemen bij het gebruik van energie

Men verwacht dat de hoeveelheid met het internet verbonden „dingen”, in 2030, 125 miljard bereikt. Dit verhoogt de hoeveelheid elektriciteit die door organisaties wordt verbruikt. Onze nadruk ligt op het ontwikkelen van intelligente oplossingen die informatie verzamelen en deze omzetten in actiegerichte inzichten, zodat onze klanten verstandiger met energie kunnen omgaan. Onze PredictPulse monitoring dienst verzamelt en analyseert gegevens om aanbevelingen te doen en automatische acties te nemen. En onze IntelliConnect oplossing biedt diagnostiek en voorspellende analyses door middel van transmissiecodes, motorgebruiksduur en terreininformatie om vrachtwagenchauffeurs en wagenparkeigenaren in real-time te informeren over de ernst van problemen met een voertuig. Met onze Connected lightning producten, fysieke verlichtingsarmaturen die controles en gegevens gebruiken om de efficiëntie van gebouwen, bedrijven en gemeenschappen te verhogen.
De hoeveelheid apparaten die tegen 2030 met het internet verbonden zijn
125b
De hoeveelheid apparaten die tegen 2030 met het internet verbonden zijn
De gemiddelde kosten per minuut voor ongeplande downtime van datacenters
$8k
De gemiddelde kosten per minuut voor ongeplande downtime van datacenters
Aangesloten vrachtwagen-telematica kan wagenparkeigenaren helpen de onderhoudskosten te verlagen - en minder materiaal te verbruiken - met tot wel 20% per jaar
20
%
Aangesloten vrachtwagen-telematica kan wagenparkeigenaren helpen de onderhoudskosten te verlagen - en minder materiaal te verbruiken - met tot wel 20% per jaar

De wereld van voedsel helpen te voorzien

Tegen 2050 zal de wereldbevolking boven 9.8 miljard uitstijgen - dit zal zorgen voor meer druk op de, nu al onvoldoende, productie van voedsel en watervoorraden. Onze oplossingen voor landbouwmachines helpen de productiviteit en efficiëntie van oogstmachines te verhogen, elke druppel brandstof is van belang. Buiten op het land verhoogt onze intelligente CMA geavanceerde mobiele hydraulische klep de efficiëntie en productiviteit, van nauwkeurig zaaien tot de plaatsing van de cultivator waardoor kwetsbare wortelsystemen beschermd en de gewasgroei ondersteund wordt.  Tijdens de oogst helpt de CMA met de motion control technologie om de kophoogte en de rijsnelheid aan te passen aan de contouren van het terrein en de gewasopbrengst te verbeteren. Onze filter oplossingen helpen de voedsel en dranken industrie hoge kwaliteit te leveren en het verlies van producten te voorkomen. En onze BECOPAD filters helpen drankproducenten watergebruik voor het neutraal spoelen terug te dringen tot wel 50% en zijn 100% composteerbaar. En de waterschappen zijn op onze automatische zelfreinigende en mechanisch schoongemaakte filters gaan vertrouwen om sediment en andere zwevende vaste stoffen te verwijderen die over het algemeen in oppervlakte en grondwater worden gevonden. Zij helpen hierbij steden te voldoen aan hun verplichtingen voor waterscheidingsbescherming en de volksgezondheid te beschermen.

Ontdek meer over onze oplossingen voor voedsel en dranken.

De geschatte toename van de vraag naar water tegen 2050
55
%
De geschatte toename van de vraag naar water tegen 2050
Het percentage waarmee de productie van voedsel tegen 2050 moet toenemen om de wereldbevolking van 9.8 miljard te voeden
50
%
Het percentage waarmee de productie van voedsel tegen 2050 moet toenemen om de wereldbevolking van 9.8 miljard te voeden
Landbouw is verantwoordelijk voor 13.5% van de globale uitstoot van broeikasgassen
13.5
%
Landbouw is verantwoordelijk voor 13.5% van de globale uitstoot van broeikasgassen
Door gebruik te maken van het SHINE framework, kunnen we de "handafdruk" of positieve impact van onze producten beter berekenen. Onze handafdruk is een combinatie van de impact van onze operatie en de impact van de toepassing van onze producten. Een positieve handafdruk is wanneer een product of productie de impact op lucht, water en grond terugdringt  of de gezondheid en het welbevinden verbetert ten opzichte van business as usual.