Selecteer uw locatie

Recycling en EU WEEE richtlijn

Wij werken om de impact van onze elektrische producten te verkleinen

Wij zetten ons in om de impact van onze activiteiten en producten te minimaliseren.  Als wereldwijde fabrikant houden we ons aan wereldwijde productgerelateerde voorschriften en werken we samen met onze leveranciers en klanten om ervoor te zorgen dat onze producten de veiligheid verhogen en op een milieuvriendelijke manier kunnen worden beheerd.  

We werken aan het beperken van de milieu-impact van onze elektronische producten en nemen de principes van uitgebreide verantwoordelijkheid door producenten serieus, door deze op te nemen in onze dagelijkse werkzaamheden.   

Wij staan achter de vereisten van de EU WEEE Richtlijn.

De EU richtlijn on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (Richtlijn 2012/19/EU) legt gemeenschappelijke regels vast voor het beheer van elektrische en elektronische apparatuur en het minimaliseren van hun impact - van ontwerp tot afvoer - op het milieu. Als producent van elektrische en elektronische apparatuur ondersteunen wij actief de eisen van de WEEE richtlijn. Waar mogelijk voeren we individuele terugnameprogramma's uit of werken we samen met door de overheid erkende instanties voor het inzamelen, behandelen, terugwinnen en verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en verpakkingen. Wij moedigen al onze klanten en eindgebruikers aan om verantwoorde beslissingen te nemen met betrekking tot het afvoeren van producten.

Het markeren van onze producten

Conform de EU-norm EN 50419 voor het markeren van elektrische en elektronische apparatuur drukken wij het symbool van de  vuilnisbak met kruis op onze producten. Dit symbool waarschuwt gebruikers dat deze producten moeten worden gerecycled in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften (en niet mogen worden weggegooid met huishoudelijk afval). Wanneer u WEEE recyclet, helpt u ervoor te zorgen dat deze niet wordt verbrand of naar stortplaatsen wordt gebracht, waardoor mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum worden beperkt.

Nederland (The Netherlands)

Het symbool van de vuilnisbak met kruis geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten evenals afgedankte batterijen en accu's niet samen met ongescheiden huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Zij moeten gescheiden worden ingezameld. Het product moet voor hergebruik worden verwijderd in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften voor afvalverwijdering. Door afgedankte elektrische en elektronische apparaten en afgedankte batterijen en accu's te scheiden helpt u de hoeveelheid afval dat verbrand wordt of bij stortplaatsen terechtkomt te verminderen en potentiële schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid tot een minimum te beperken.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
WEEE Registration Number: 8113175
Producer Responsibility Organization: Wecycle
Website: https://www.wecycle.nl/

Cooper Safety BV
WEEE Registratienummer: 20029985
Producent verantwoordelijke organisatie: Wecycle
Website: https://www.wecycle.nl/

MTL Instruments BV      
WEEE Registratienummer: 9072871
Producer Responsibility Organization: RTA
Website: https://www.stichtingrta.nl/

Cooper Crouse-Hinds
WEEE Registration Number: 24263611
Producer Responsibility Organization: LightRec
Website: https://www.lightrec.nl/