Selecteer uw locatie

R&D en Innovatie

Innovaties die de kwaliteit van leven en het milieu voor iedereen verbeteren

De afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van de sterke punten van onze Elektrische en Industriële sectoren en hebben hiermee nieuwe mogelijkheden gecreëerd om te groeien en een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld. Wij laten wat belangrijk is werken - dat is de belofte van ons merk en dat betekent dat we werken aan bijzonder belangrijke dingen voor mensen, waar ter wereld ze ook zijn. Wij laten dingen werken op een manier die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van leven en het milieu, voor iedereen.

Wij maken onderscheid tussen uitvinden en innovatie. Uitvinden is het ontwikkelen van iets nieuws, nieuw voor onze klanten of nieuw voor de wereld. Maar, innovatie is meer dan alleen uitvinden. Om innovatie mogelijk te maken moeten onze klanten de commerciële waarde van de nieuwe oplossing op waarde weten te schatten. Dat houdt in dat de voordelen zwaarder wegen dan de kosten.

We investeren in toekomstgerichte technologie die een positieve invloed heeft op de wereld waarin we leven en de kwaliteit van leven voor iedereen.

In de steeds groeiende golf van het "Internet of Things" blijven we detectie-, connectiviteits- en datawetenschapstechnologieën gebruiken om meer kennis te vergaren over onze transmissie van bedrijfsvoertuigen, LED-verlichting en driefasige systemen voor ononderbroken stroomvoorziening (UPS) in toepassingen met kritische belasting, zoals datacenters, om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Wij blijven het energiegenoom decoderen, dat onze klanten helpt vloeistof, mechanische en elektrische energie beter te beheren en met een betere total cost of ownership

Vooruitgang in de materiaalwetenschappen, zoals nanomaterialen met specifieke eigenschappen zoals sterkte, elektrische en magnetische eigenschappen op maat zijn interessant voor ons. Wanneer we dergelijke materialen combineren met nieuwe productietechnologieën, zoals additieve fabricage (of 3D-printen) van metalen en niet-metalen, zijn we ervan overtuigd dat we componenten met een verbeterde functie zeer kosteneffectief kunnen leveren.

Een grote technologische stuwkracht is gericht op de veranderende behoeften van het elektriciteitsnet - zowel in ontwikkelde als in opkomende landen. Naarmate de wereldbevolking blijft groeien, zal de vraag naar energie naar verwachting verdubbelen, terwijl de uitstoot van koolstof zal moeten worden gehalveerd. Deze dynamiek zet aan tot een toenemend gebruik van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie en andere niet-koolwaterstofhoudende bronnen. In ontwikkelde delen van de wereld met een goed ontwikkeld gecentraliseerd net, heeft de toevoeging van gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon, een impact op de stabiliteit van het net. En in opkomende delen van de wereld, waar er in het begin misschien geen gecentraliseerd netwerk is, bieden de hernieuwbare energiebronnen een kans om "eilanden van gedistribueerde energie" te ontwikkelen en in te zetten om in de behoeften van dorpen en townships te voorzien. In beide scenario's dragen we oplossingen aan om het netwerk te moderniseren of nieuwe te ontwikkelen, met onze technologieën en oplossingen voor energieopslag en micronetwerken. Wij streven ernaar bij uitstek de partner te zijn om het netwerk in de ontwikkelde landen te helpen moderniseren en licht te brengen in landen die dit niet hebben.

 

Eaton investeert in middelen om innovatie te stimuleren

Onze wereldwijde Corporate Research and Technology groep investeert in kritische toekomstgerichte technologieën om het onderzoek te bevorderen en technologische innovaties aan te drijven. Eaton heeft momenteel onderzoeksteams in de Verenigde Staten, China, India, Ierland en Tsjechië. In 2018 lanceerden we ons Center for Intelligent Power in Dublin, Ierland. Hier werken onze datawetenschappelijke teams aan de uitbreiding van onze digitale platforms en voorzieningen. We versnellen de digitale innovatie in ons portfolio door samen te werken met een robuust ecosysteem van partners, waaronder universiteiten, overheidsinstellingen en onderzoeksincubators. Recente investeringen in innovatieve technologieën omvatten:

Digitale fabriek: Een digitale fabriek beschikt over technologieën zoals het Internet of Things, Big Data Analytics, end-to-end realtime planning en controle, autonome systemen, cybersecurity en digital twins. Het is een belangrijke strategie die door vele fabrikanten wordt gebruikt om een duurzamere productie te bereiken. We hebben deze digitale wereld omarmd en onze plaats erin ingenomen om opnieuw na te denken over innovatie en om digitale transformatie voor onze klanten mogelijk te maken. We innoveren Intelligent energieoplossingen die gebruik maken van machinaal leren en kunstmatige intelligentie, waardoor we meer kennis en bruikbare inzichten uit bedrijfsmiddelen kunnen halen en energie betrouwbaarder, efficiënter en veiliger kunnen beheren. En we brengen de digitale fabriek naar onze operaties, met virtuele fabrieken, operations analytics en inspectie om processen te optimaliseren en onze algehele ecologische voetafdruk te verkleinen. In 2017 hebben we onze expertise op het gebied van discrete eventsimulatie ingezet om de operationele efficiëntie van sommige van onze fabrieken te verbeteren, waarbij we gebruik hebben gemaakt van inzichten op het gebied van opmaakplanning, capaciteitsvoorspelling, optimalisatie van hulpbronnen en knelpuntenanalyse.

Additive manufacturing, biomimicry en light-weighting: Ons centrum voor Materialen en Fabricage richt zich op additive manifacturing, biomimicry en light-weighting om onze doelen voor organische groei en een actief milieu-rentmeesterschap vooruit te brengen. We onderzoeken baanbrekende oplossingen in polymeren, composietmaterialen en structuren om de efficiëntie, duurzaamheid van onze producten te verbeteren. Bijvoorbeeld: een van onze thermoset-to-thermoplastic oplossingen voor een elektrische behuizing zal de koolstof voetafdruk met 35 procent doen afnemen gedurende de gebruiksduur. Ook innoveren we op het gebied van reductie van de milieuimpact van onze fabricageprocessen. Onze innovatie op het gebied van low-pressure carburizing kan helpen het energieverbruik met wel 45 procent te verminderen. In 2016 hebben we ons Additive Manufacturing Center of Excellence geopend. Met centra in Southfield, Michigan (VS) en Pune, India investeren we significant om de nodige infrastructuur aan te leggen en de expertise te ontwikkelen om de toepassing van additive manufacturing in onze producten vooruit te brengen. Wij staan achter deze technologie en hebben de schaal om meer van de mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken. We streven ook naar een beter begrip van de milieueffecten en de hotspots van het productieproces van additive manufacturing, een gebied dat niet uitgebreid is bestudeerd.

Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS): DERMS helpt elektrische energie, onafhankelijk van netwerkbeschikbaarheid, te waarborgen en kan bijdragen aan de optimalisatie van het beheer van vraag en belasting. Dit vermindert de directe uitstoot van broeikasgassen (BKG) en het effect van de levenscyclus op het milieu, met een verbeterde efficiëntie en een beter gebruik van hernieuwbare energiebronnen. En in een crisissituatie zoals natuurrampen en branden helpt DERMS om een ononderbroken stroomvoorziening te leveren. Wij zijn een van de belangrijkste leveranciers van oplossingen op dit gebied. Onze Power Xpert Energy Optimizer met geavanceerde algoritmes helpt bij de stabilisatie van systemen, dringt piekvraag terug, helpt bij de verplaatsing van de belasting en beheert koude starten. Samen met Eatons SMP serie controllers, I/O modules en Visual T&D HMI oplossingen, zijn we in staat om te helpen het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren, bieden utility demand response functionaliteit en het proactief beheer van opwekkingsapparatuur om de prestatie van DERMS te maximaliseren, dit help de algemene belasting op het milieu te verlagen.

Onze wereldwijde innovatiecentra maken gebruik van de lokale ecosystemen van academische instellingen en nationale laboratoria, die niet alleen onze investeringen in interne technologie verveelvoudigen, maar ons ook helpen toptalent aan te trekken en open innovatie mogelijk te maken. Technologieën die zijn uitgedacht in onze wereldwijde onderzoekscentra worden uitgewerkt tot de juiste niveaus van commerciële, technologische en productiebereidheid met behulp van ons NTI-kader (New Technology Introduction), vóór industrialisatie via ons NPI-kader (New Product Introduction), aangestuurd door onze wereldwijde productteams. Een van de pijlers van onze engineering excellence strategie is effectief programmamanagement en het toepassen van een "Design for X" discipline op de introductie van nieuwe producten. Our Design for Six Sigma (DfSS), Design for Reliability (DfR), Design for Environment (DfE), and Design for Manufacturing (DfM) benadrukken voorspelbare uitvoering en waarborgen dat duurzaamheidsvragen gedurende de gehele productontwikkelingscyclus in overweging worden genomen.

Hoe wij succes meten

In 2017 investeerde Eaton 584 miljoen dollar in research and development, en hielp mee de meest veeleisende elektriciteits-, vloeistof- en mechanische energiebeheer uitdagingen op te lossen - nu en in de toekomst.

In de laatste vijf jaar hebben we ongeveer 3.1 miljard dollar in research and development geïnvesteerd.

We hebben een wereldwijd netwerk van zes innovatiecentra en meer dan 10.000 ingenieurs die zich richten op het ontwikkelen van veilige, betrouwbare, energie-efficiënte en intelligente en verbonden oplossingen.

In 2017 zijn er 480 eerste verlening-octrooien verleend aan Eaton-innovators. Onder "eerste verlening" wordt verstaan het eerste octrooi dat op een uitvinding wordt verleend, ook al wordt deze in meerdere landen als een "groep" van octrooiaanvragen ingediend. Wanneer alle onderdelen van octrooiaanvragen in die verschillende landen in aanmerking worden genomen, zijn er in 2017 in totaal 739 wereldwijde octrooien verleend aan Eaton-innovators.