Selecteer uw locatie

Talentbeheer

Talentbeheer - essentieel voor de groei en uitbreiding van Eaton's marktpositie

Aan de basis van onze groeistrategie staat een continue stroom van huidig en toekomstig talent. Onze grootste onderscheidende factor is het collectieve talent van onze medewerkers. Talentbeheer betekent het aannemen van mensen met de juiste vaardigheden, het ontwikkelen van carrièreplannen en het stellen van doelen in overeenstemming met onze bedrijfsstrategie.

Om op de markt te concurreren leggen wij de nadruk op:

 • Aantrekking: Wij blijven met onze branchegenoten in competitie voor een dalend aantal geschoolde arbeidskrachten. Wij maken gebruik van onze wereldwijde middelen om onze kandidaten en medewerkers een superieure ervaring te bieden.
 • Betrokkenheid: Wij maken werk spannend, interessant en waardevol voor onze medewerkers zodat ze productief, innovatief en tevreden kunnen zijn.
 • Ontwikkeling:  Wij investeren in onze medewerkers door carrière ontwikkeling en groeimogelijkheden. Dit versterkt onze reputatie als een gewilde werkplek.
 • Retentie: Ons werk in betrokkenheid en ontwikkeling staan aan de basis van retentie, inclusief inclusie en diversiteit, carrièremanagement en werk/vrije tijd balans.

Meer informatie over welke vaardigheden we zoeken in onze professionele kandidaten.

Wij weten hoe we wereldwijd kwalitatief hoogstaand talent kunnen aantrekken en ontwikkelen

Talentwerving

Als kernfunctie van Corporate Human Resources leidt ons Talent Acquisition team wereldwijde wervingsactiviteiten om te voldoen aan de behoefte aan universitair, professioneel en leidinggevend talent. Het team ontwikkelt en voert strategieën uit die het Eaton mogelijk maken uitstekend talent aan te trekken terwijl we een positieve ervaring aan de kandidaat bieden. Kerngebieden: 

 • Best practices, workflowprocessen en standaardisatie opstellen voor het werven, beoordelen en selecteren van talent.
 • Uitbreiden van de mogelijkheden om toptalent te identificeren door middel van training, initiatieven op het gebied van personeelsplanning en strategieën voor diversiteitswerving.
 • Een overtuigend werkgeversmerk creëren en laten groeien.
 • Introduceren en integreren van nieuwe technologieën ter verbetering van de rekrutering, werving en onboarding van kandidaten en onze interne rekruteringsteams.

Succes wordt gemeten aan de hand van prestatiemetingen, inclusief klantenservice waarderingen.  Het team neemt feedback serieus en gebruikt de feedback voor de continue ontwikkeling van deze functie door acties te nemen gebaseerd op vragenlijsten aangeboden aan kandidaten, nieuwe medewerkers en de aannemende teams.  

Betrokkenheid van werknemers.

Betrokken medewerkers spelen een sleutelrol bij het bereiken van onze bedrijfsstrategie en visie. Als we onze medewerkers volledig betrekken zijn ze productiever, innovatiever en tevreden over hun werk. Om de ervaring van medewerkers te begrijpen en hoe dit van invloed is op ons succes, is het „employee listening program” ontwikkeld om informatie te verzamelen gedurende de gehele loopbaan van een medewerker (van begin tot eind). Onze vragenlijsten richten zich op uitkomsten (het wegnemen van obstakels die functioneren in de weg staan en die de ervaring van de werknemer verbeteren) en volgen een geïntegreerde aanpak betreffende meten en analyseren.

Wij creëren gerichte plannen en zetten de juiste middelen op het juiste tijdstip in om gehoor te geven aan wat we horen.  Managers binnen de gehele organisatie zijn bij dit proces betrokken, zodat acties op het juiste niveau plaatsvinden.

Effectiviteit balans werk en privé

Onderdeel van het aantrekken en vasthouden van de beste talenten is het helpen bij het vinden van een balans tussen werk, familie en persoonlijke eisen.

Meer weten over het balanceren van werk en privé bij Eaton?

Talentontwikkeling

Wij zijn toegewijd aan doorlopend leren binnen de gehele organisatie. Het Eaton Business System (EBS) - een set gestandaardiseerde hulpmiddelen en processen die het mogelijk maakt wereldwijd als ”Een Eaton” binnen diverse business groepen en regio’s te werken - ondersteunt het delen van informatie door cursussen, resource groepen en sites en hulpmiddelen voor kennisoverdracht.

Eaton University, onze online corporate university biedt een uitgebreid portfolio aan leermiddelen voor onze medewerkers en stakeholders om hun kennis uit te breiden. Door leiderschapsontwikkelingscursussen, koesteren wij onze toekomstige leiders. Wij bieden individuele medewerkers de middelen die ze nodig hebben voor een doorlopende ontwikkeling van hun vaardigheden en functioneren.

Functionerings- en carrièremanagement

Ons functioneringsmanagementsysteem, Achieving Performance Excellence (APEX) verbindt de ervaring van de medewerker aan bedrijfssucces. APEX processen en hulpmiddelen verbeteren het stellen en afstemmen van doelstellingen, ontwikkelingsplanning, het bijhouden van voortgang, coaching en functioneringsevaluatie.

Hulpmiddelen voor carrièremanagement geven medewerkers de kennis die nodig is om daadkrachtige acties te nemen en hun carrière vooruit te helpen. Een uitgebreide website biedt training en hulpmiddelen voor medewerkers en managers om het engagement in de carrièreontwikkeling te ondersteunen. De belangrijkste elementen van het loopbaankader voor managers zijn rechtstreeks gekoppeld aan de belangrijkste elementen voor werknemers. Deze geïntegreerde aanpak vergemakkelijkt de dialoog die nodig is om ambities te ontdekken, te creëren en medewerkers te helpen deze ambities waar te maken.  De hulpmiddelen ”helpen managers helpen” hun medewerkers te laten groeien door specifieke acties en impact te specificeren

Trainingsmogelijkheden

Eaton University biedt meer dan 2.500 e-learning, trainergeleide cursussen en video’s voor professionele ontwikkeling. Het partnerschap met strategische aanbieders en universiteiten biedt gespecialiseerde cursussen en hulpmiddelen die het online curriculum van de Eaton University aanvullen

Bronnen specifiek voor elke regio van onze wereldwijde operatie omvatten:

 • Lessen en video’s
 • Bibliotheek en abonneediensten
 • Hulpmiddelen voor globale en culturele bewustwording
 • Business consulting diensten

Vier regionale leercentra en 12 online colleges - inclusief een ”College of Personal Skills” - bieden een variatie aan leermogelijkheden toegespitst op het uitbouwen van de kerncompetenties van medewerkers in belangrijke gebieden zoals: kritisch denken, interpersoonlijke- en communicatievaardigheden, productiviteit hulpmiddelen en Eaton bedrijfskennis

Daarnaast voegt Eaton per jaar meer dan 50 nieuwe programma’s toe en verbetert de leerinfrastructuur continu met mogelijkheden zoals een virtueel klaslokaal waardoor  een globale participatie van het publiek wordt gefaciliteerd en een kosten-efficiënte manier voor het aanbieden van deze kernprogramma’s wordt geboden.

Resource groepen

Eaton Resource Groups (ERG’s), brengen medewerkers samen die een gemeenschappelijk doel, interesse of achtergrond hebben.  Inclusie ERG’s zijn een plek waar medewerkers ideeën kunnen uitwisselen en professionele begeleiding kunnen krijgen of geven. Meer informatie.

Leiderschapsontwikkeling

Om de prestaties op alle gebieden van talentmanagement te verbeteren, zijn goede leiders nodig. Ons ”alleen op uitnodiging In The Zone” leiderschapsontwikkelingsprogramma helpt medewerkers die een sterk toekomstig potentieel laten zien te groeien in grotere rollen. Er worden drie niveau’s aangeboden: Executives; Advanced (midden niveau) Leaders; en Future (vroege carrière) Leaders. Het programma omvat: zaken, team en persoonlijke leiderschapsonderwerpen. Het is ontwikkeld om de kennis van de deelnemers over ons bedrijf en hun gereedheid voor grotere rollen te versnellen. „In The Zone” programma’s worden globaal gehouden, met sterk engagement en ondersteuning van senior leiders.

Onze focus op excellent leiderschap breidt zich uit met een kerncurriculum voor leiders (eerste lijn leiders, mid-level, executives, algemeen managers en anderen) Wij streven ernaar de competenties van huidige leiders te verbeteren en om de pijplijn van toekomstige leiders van het bedrijf te versterken.

Overzicht en leiderschap

Talent Management and Organizational Effectiveness (TMOE) is een van de zes Centers of Expertise (CoE) binnen Corporate Human Resources (HR), onder leiding van onze Chief Human Resources Officer.  TMOE is verantwoordelijk voor het vinden, ontwikkelen, afstemmen en plannen van organisationeel talent.

TMOE overziet regionale teams die zich bezig houden met het ontwerpen, ontwikkelen en beheer van talent processen, talent beleidslijnen, technologie en diensten. HR personeel zet Corporate HR’s programma’s in en levert kritische input en feedback betreffende HR programma’s en initiatieven.

Resource management

Talent management stuurt onze globale groeistrategie aan met talent. We leggen de nadruk op activiteiten met de hoogste impact op het vooruit brengen van onze medewerkers. Om te bepalen wat deze activiteiten moeten zijn, zetten we EBS planningprocessen in om richting en doelstellingen te bepalen. Bijvoorbeeld: Onze Organizational Capability Assessment (OCA) en onze succession planning processen meten regelmatig hiaten in het beschikbare talent binnen elke regio, business en functie.

Ons partnerschap met externe organisaties helpt ons talent management programma naar een hoger niveau. Wij nemen deel aan de University of Southern California’s (USC) Center for Effective Organizations. De UCS denktank is een centrum voor het delen en leren van best practices met andere kennisleiders. Daarnaast hebben wij als lid van Bersin by Deloitte toegang tot benchmark studies, onderzoek en HR hulpmiddelen.

Hoe wij succes meten

Ons competitieve voordeel is gestoeld op onze mogelijkheid huidig en toekomstig talent. aan te trekken, vast te houden en te ontwikkelen. Wij evalueren onze prestatie in onze focusgebieden voortdurend door statistieken te meten als:

 • Medewerker engagement score - Ons doel is een goede medewerker engagement waardering. De laatste zes jaar hebben we een bovengemiddelde medewerker engagement waardering weten vast te houden.
 • Eaton University - Gebruik van de leermaterialen is sinds vorig jaar met 20% gestegen, met een recordgebruik in 2017. Medewerkers hebben ons online netwerk met functionele colleges 240.000 keer bezocht, ze hebben meer dan 350.000 cursussen en 95.000 educatieve video’s afgerond.
Forbes’ America’s 2018 Beste Werkgever voor Diversiteit lijst
Forbes’ America’s 2018 Beste Werkgever voor Diversiteit lijst
2017 Beste Werkgever voor Gezonde Levenstijl, vijfde achtereenvolgende jaar
2017 Beste Werkgever voor Gezonde Levenstijl, vijfde achtereenvolgende jaar
FORTUNE Magazine’s „Meest Bewonderde Bedrijven Ter Wereld lijst, 2018.”
FORTUNE Magazine’s „Meest Bewonderde Bedrijven Ter Wereld lijst, 2018.”