Selecteer uw locatie

Talentbeheer

Talentbeheer - essentieel voor de groei en uitbreiding van Eaton's marktpositie

Aan de basis van onze groeistrategie staat een continue stroom van huidig en toekomstig talent. Onze grootste onderscheidende factor is het collectieve talent van onze medewerkers. Talentbeheer betekent het aannemen van mensen met de juiste vaardigheden, het ontwikkelen van carrièreplannen en het stellen van doelen in overeenstemming met onze bedrijfsstrategie.

Om op de markt te concurreren leggen wij de nadruk op:

  • Aantrekking: Wij blijven met onze branchegenoten in competitie voor een dalend aantal geschoolde arbeidskrachten. Wij maken gebruik van onze wereldwijde middelen om onze kandidaten en medewerkers een superieure ervaring te bieden.
  • Betrokkenheid: Wij maken werk spannend, interessant en waardevol voor onze medewerkers zodat ze productief, innovatief en tevreden kunnen zijn.
  • Ontwikkeling:  Wij investeren in onze medewerkers door carrière ontwikkeling en groeimogelijkheden. Dit versterkt onze reputatie als een gewilde werkplek.
  • Retentie: Ons werk in betrokkenheid en ontwikkeling staan aan de basis van retentie, inclusief inclusie en diversiteit, carrièremanagement en werk/vrije tijd balans.

Meer informatie over welke vaardigheden we zoeken in onze professionele kandidaten.

Wij weten hoe we wereldwijd kwalitatief hoogstaand talent kunnen aantrekken en ontwikkelen

Talentwerving

Als kernfunctie van Corporate Human Resources leidt ons Talent Acquisition team wereldwijde wervingsactiviteiten om te voldoen aan de behoefte aan universitair, professioneel en leidinggevend talent. Het team ontwikkelt en voert strategieën uit die het Eaton mogelijk maken uitstekend talent aan te trekken terwijl we een positieve ervaring aan de kandidaat bieden. Kerngebieden: 

  • Best practices, workflowprocessen en standaardisatie opstellen voor het werven, beoordelen en selecteren van talent.
  • Uitbreiden van de mogelijkheden om toptalent te identificeren door middel van training, initiatieven op het gebied van personeelsplanning en strategieën voor diversiteitswerving.
  • Een overtuigend werkgeversmerk creëren en laten groeien.
  • Het gebruik van nieuwe technologieën ter verbetering van de rekrutering, werving en onboarding van kandidaten en onze interne rekruteringsteams.

Succes wordt gemeten aan de hand van prestatiemetingen, inclusief klantenservice waarderingen. Het team neemt feedback serieus en gebruikt de feedback voor continue ontwikkeling, door acties te nemen gebaseerd op feedback uit vragenlijsten aangeboden aan kandidaten, nieuwe medewerkers en de HR-teams.  

Betrokkenheid van werknemers

Betrokken medewerkers spelen een sleutelrol bij het bereiken van onze bedrijfsstrategie en visie. Als we onze medewerkers volledig betrekken zijn ze productiever, innovatiever en tevreden over hun werk. Om de ervaring van medewerkers te begrijpen en hoe dit van invloed is op ons succes, is het ”employee listening program” ontwikkeld om informatie te verzamelen gedurende de gehele loopbaan van een medewerker. Onze vragenlijsten richten zich op uitkomsten (het wegnemen van obstakels die functioneren in de weg staan en die de ervaring van de werknemer verbeteren) en volgen een geïntegreerde aanpak betreffende meten en analyseren.

Wij creëren gerichte plannen en zetten de juiste middelen op het juiste tijdstip in om gehoor te geven aan wat we horen.  Managers binnen de gehele organisatie zijn bij dit proces betrokken, zodat acties op het juiste niveau plaatsvinden.

Balans tussen werk en privé

Onderdeel van het aantrekken en vasthouden van de beste talenten is het helpen bij het vinden van een balans tussen werk, familie en persoonlijke eisen.

Meer weten over een juiste balans tussen werk en privé bij Eaton?

Talentontwikkeling

Wij zijn toegewijd aan doorlopend te leren binnen de gehele organisatie. Het Eaton Business System (EBS) - een set gestandaardiseerde hulpmiddelen en processen die het mogelijk maakt wereldwijd als ”One Eaton” binnen diverse business groepen en regio’s te werken - ondersteunt het delen van informatie door cursussen, resource groepen en sites en hulpmiddelen voor kennisoverdracht.

Eaton University, onze online corporate university biedt een uitgebreid portfolio aan leermiddelen voor onze medewerkers en stakeholders om hun kennis uit te breiden. Door leiderschapsontwikkelingscursussen, koesteren wij onze toekomstige leiders. Wij bieden individuele medewerkers de middelen die ze nodig hebben voor een doorlopende ontwikkeling van hun vaardigheden en functioneren.

Functionerings- en carrièremanagement

Ons functioneringsmanagementsysteem, Achieving Performance Excellence (APEX) verbindt de ervaring van de medewerker aan bedrijfssucces. APEX processen en hulpmiddelen verbeteren het stellen en afstemmen van doelstellingen, ontwikkelingsplanning, het bijhouden van voortgang, coaching en functioneringsevaluatie.

Hulpmiddelen voor carrièremanagement geven medewerkers de kennis die nodig is om daadkrachtige acties te nemen en hun carrière vooruit te helpen. Een uitgebreide website biedt training en hulpmiddelen voor medewerkers en managers om het engagement in de carrièreontwikkeling te ondersteunen. De belangrijkste elementen van het loopbaankader voor managers zijn rechtstreeks gekoppeld aan de belangrijkste elementen voor werknemers. Deze geïntegreerde aanpak vergemakkelijkt de dialoog die nodig is om ambities te ontdekken, te creëren en medewerkers te helpen deze ambities waar te maken.  De hulpmiddelen helpen managers hun medewerkers te laten groeien door specifieke acties en impact te specificeren.

Trainingsmogelijkheden

Wij zijn toegewijd om voortdurend te leren binnen de gehele organisatie. Eaton University biedt een uitgebreid portfolio aan leermiddelen waar medewerkers hun kennis kunnen vergroten, waaronder virtuele klaslokalen, die de wereldwijde deelname vergemakkelijken en op een meer kosteneffectieve manier belangrijke leerprogramma's aanbieden.

Onze regionale Eaton University-leercentra en online colleges - inclusief Eaton’s ”College of Personal Skills” - bieden een variatie aan leermogelijkheden toegespitst op het uitbouwen van de functionele en managementcompetenties van medewerkers in belangrijke gebieden zoals: kritisch denken, interpersoonlijke- en communicatievaardigheden, productiviteitshulpmiddelen en Eaton bedrijfskennis. 

Resource groepen

Eaton Resource Groups (ERG’s), brengen medewerkers samen die een gemeenschappelijk doel, interesse of achtergrond hebben. Inclusie ERG’s zijn een plek waar medewerkers ideeën kunnen uitwisselen en professionele begeleiding kunnen krijgen of geven. Meer informatie.

Leiderschapsontwikkeling

Om de prestaties op alle gebieden van talentmanagement te verbeteren, zijn goede leiders nodig. Ons alleen op uitnodiging ”In The Zone” leiderschap ontwikkelingsprogramma helpt medewerkers die een sterk toekomstig potentieel laten zien te groeien in grotere rollen. Er worden drie niveau’s aangeboden: Executives; Advanced (midden niveau) Leaders; en Future (beginnende carrière) Leaders. Het programma omvat: business-, team- en persoonlijke leiderschaps-onderwerpen. Het is ontwikkeld om de kennis van de deelnemers over ons bedrijf en hun gereedheid voor grotere rollen te versnellen. ”In The Zone”-programma’s worden wereldwijd gehouden, met sterk betrokkenheid en ondersteuning van senior leiders.

Onze focus op excellent leiderschap breidt zich uit met een kerncurriculum voor leiders (eerstelijn leiders, mid-level, executives, algemeen managers en anderen). Wij streven ernaar de competenties van huidige leiders te verbeteren en om de pijplijn van toekomstige leiders van het bedrijf te versterken.

Resource management

Talent management stuurt onze globale groeistrategie aan met talent. We leggen de nadruk op activiteiten met de hoogste impact op het vooruit brengen van onze medewerkers. Om te bepalen wat deze activiteiten moeten zijn, zetten we EBS planningprocessen in om richting en doelstellingen te bepalen. Bijvoorbeeld: Onze Organizational Capability Assessment (OCA) en onze succession planning processen meten regelmatig hiaten in het beschikbare talent binnen elke regio, business en functie.

Ons partnerschap met externe organisaties helpt ons talent management programma naar een hoger niveau. Daarnaast hebben wij als lid van Bersin by Deloitte toegang tot benchmark studies, onderzoek en HR hulpmiddelen.