Selecteer uw locatie

Afvalvermindering

Het verminderen van afval ondersteunt onze operaties en onze gemeenschappen

We richten onze inspanningen om afval te verminderen op het voorkomen van afval op de stortplaats om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, het conserveren van waardevolle grondstoffen en om de gemeenschappen die wij bedienen te helpen.

Ons ”nul afval naar de stortplaats programma” heeft onze medewerkers betrokken bij duurzaamheid en heeft afval en broeikasgassen weggenomen van de stortplaatsen in onze lokale gemeenschappen. Het ondersteunt daarnaast ook onze operational exellence en productie-inspanningen door de nadruk te leggen op het herontwerp van onze processen voor afvalvermindering.

Onze toewijding aan het verminderen van afval dat naar de stortplaats gaat

In 2010 hebben we ons voorgenomen ons afval dat naar de stortplaats gaat, in 2015 geïndexeerd aan de omzet met 30% terug te dringen. We hebben deze doelstelling ver overtroffen met ons succesvolle ”nul afval naar de stortplaats programma”. In deze periode hebben we de hoeveelheid afval naar de stortplaats met 44% teruggebracht.  

Wij moedigen onze faciliteiten aan om de ”nul afval naar de stortplaats”- doelstellingen te bereiken als onderdeel van hun afval management programma maar ook als een manier om het vrijkomen van broeikasgassen gerelateerd aan stortplaatsen te verminderen, in het bijzonder methaan, een broeikasgas 20 keer krachtiger dan koolstofdioxide.

Een Eaton faciliteit krijgt het keurmerk ”nul afval naar de stortplaats” als consistent 98% van het afval door: recycling, hergebruik, composteren, of verbranding (waarbij de gegenereerde hitte wordt gebruikt om meer energie op te wekken dan nodig voor de verbranding) hergebruikt wordt. Onze ”nul afval” richtlijn is afgeleid van standaarden voorgeschreven door een internationaal erkende certificeringsorganisatie.

”Nul afval naar de stortplaats” is een doelstelling van ons hoogste management. Ons programma stelt waardevolle omleiding (bronreductie, dan waardevol hergebruik, dan recycling) voorop.

Eaton faciliteiten die deelnemen aan het nul afval naar de stortplaats programma zal:

  • De nadruk leggen op bronreductie door de totale gegenereerde hoeveelheid afval te verminderen en, waar mogelijk, volledige stromen afval te elimineren.
  • Waar mogelijk nieuwe leveranciers identificeren om overblijvende afvalstromen van de stortplaats weg te houden. ’Nul afval”-locaties gebruiken veelal een combinatie van recycling, hergebruik, composteren en verbranding (waarbij energie wordt gegenereerd).
  • Medewerkers betrokken maken om een cultuur van voorkomen van afval te creëren. Activiteiten zoals „vuilnisbakduiken” suggestiedozen, spelletjes en prijzen helpen om deelname te stimuleren.
  • Profiteer van schaalvoordelen „Best practices” worden uitgewisseld tussen verschillende regionale locaties of locaties met een gelijksoortige operatie. Bijvoorbeeld in Noord Amerika: Onze afvalmanagement intermediair helpt bij het identificeren van algemene oplossingen voor al onze locaties in de regio.

Er worden interne audits uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de site voldoet aan de benchmarks van het programma. De audits omvatten de validering van omleidingen, omleidingsmethoden en gerapporteerde gegevens.

Alle Eaton locaties moeten afval op een verantwoorde manier beheren in overeenstemming met onze interne EHS Management (MESH) normen en bepalingen, inclusief het identificeren van alle afvalstromen en het opstellen van afvalreductieplannen.

Het aantal Eaton locaties dat geen afval naar de stortplaats stuurt.
122
Het aantal Eaton locaties dat geen afval naar de stortplaats stuurt.
De hoeveelheid metrische tonnen afval die in 2017 niet naar de stortplaats ging; hiermee hebben we de doelstelling overtroffen.
1,098
De hoeveelheid metrische tonnen afval die in 2017 niet naar de stortplaats ging; hiermee hebben we de doelstelling overtroffen.
Sinds 2015 hebben we de hoeveelheid afval naar de stortplaats met 8.300 ton gereduceerd - dat is meer dan 71.000 afvaltonnen met vuilnis.
71k
Sinds 2015 hebben we de hoeveelheid afval naar de stortplaats met 8.300 ton gereduceerd - dat is meer dan 71.000 afvaltonnen met vuilnis.

Bedrijfsvoering

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie.

Bekijk de kaart over bedrijfsvoering (Flash)

Hoe wij succes meten

Onze nadruk op nul afval naar de stortplaats heeft onze locaties geïnspireerd hun afval naar de stortplaats dusdanig terug te dringen zodat onze jaarlijkse reductiedoelstellingen zijn overtroffen.

In 2014, het eerste jaar van het programma, zijn 15 van onze locaties gecertificeerd als ”nul afval naar de stortplaats”. Tot nu toe zijn meer dan 120 Eaton locaties ”afval naar de stortplaats"

Geïndexeerd aan omzet is ons afval naar de stortplaats in 2017, inclusief verbranding zonder warmte-opvang, ten opzichte van 2016, met 6.8% gereduceerd. Op absolute basis hebben we onze afvalproductie met 4.2% teruggebracht (van 26.200 ton in 2016 naar 25.000 ton in 2017), een totale vermindering van 1.098 ton.