Selecteer uw locatie

Afvalvermindering

Het verminderen van afval ondersteunt onze werkzaamheden en onze gemeenschappen

We spannen ons in om afval te verminderen en afval op de stortplaats te voorkomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, conserveren waardevolle grondstoffen en helpen gemeenschappen waar wij actief zijn.

Onze toewijding om het afval dat naar de stortplaats gaat te verminderen

In 2018 hebben we ons ten doel gesteld dat 100 procent van onze productielocaties in 2030 voor 100 procent ZWTL-gecertificeerd moet zijn. We hebben ons verbonden aan het streven om onze afvalvolumes jaarlijks met 3 procent te verminderen, geïndexeerd op basis van de verkoop. 

Onze ZWTL-initiatieven realiseren we door hergebruik, recycling, compostering en verbranding voor energieopwekking. Wij maken gebruik van verificatie door derden om de kwaliteit van ons programma te waarborgen. Onze aanpak geeft de voorkeur aan een gunstige verlegging en het proces begint met bronvermindering - het elimineren van afvalstromen voordat ze onze faciliteiten bereiken. Vervolgens schakelen we onze partners in om ons te helpen ons resterende afval van de stortplaats weg te houden.

Alle Eaton locaties moeten afval op een verantwoorde manier beheren in overeenstemming met onze interne EHS Management (MESH) normen en bepalingen, inclusief het identificeren van alle afvalstromen en het opstellen van afvalreductieplannen.

Het aantal Eaton locaties dat geen afval naar de stortplaats stuurt.
148
Het aantal Eaton locaties dat geen afval naar de stortplaats stuurt.
De hoeveelheid metrische tonnen afval die in 2018 niet naar de stortplaats gingen.
904
De hoeveelheid metrische tonnen afval die in 2018 niet naar de stortplaats gingen.
Het percentage van ons afval dat in 2018 door hergebruik, recycling, compostering of energieopwekking niet op de stortplaats terecht kwam.
87
%
Het percentage van ons afval dat in 2018 door hergebruik, recycling, compostering of energieopwekking niet op de stortplaats terecht kwam.

Innovatief afvalbeheer bij Cerkezkoy

Onze vestiging in Cerkezkoy, Turkije, de grootste slangfabriek in zijn soort, heeft zijn Zero Waste to Landlandfill-certificaat behaald door consequent afval af te voeren voor hergebruik, recycling en andere doeleinden. Zo heeft de fabriek haar rubber slangrandafval omgezet in bruikbare energie via een energieterugwinningsproces en zet zij haar cafetaria-afval om in hernieuwbare energie door middel van biovergisting en methaanterugwinning. In slechts vier jaar tijd heeft de fabriek haar totale stortafval teruggebracht van 21 procent naar 0 procent.

Hoe wij succes meten

Geïndexeerd aan omzet is ons afval naar de stortplaats in 2018, inclusief verbranding zonder warmte-opvang, ten opzichte van 2017, met 8.8% gereduceerd. Op absolute basis hebben we onze afvalproductie met 3.4% teruggebracht (van 26.402 ton in 2017 naar 25.498 ton in 2018), een totale vermindering van 904 ton.