Selecteer uw locatie

Watergebruik

Het terugbrengen van ons watergebruik verbetert operational exellence en vermindert de druk op belangrijke gezamenlijke grondstoffen.

Als de vraag naar water wereldwijd stijgt, is het de taak van ons allemaal om voorzichtig te zijn met het gebruik. Wij zijn geen grote consument van water maar, water is kritisch voor veel van onze operaties. En naarmate de waterstress toeneemt in sommige gebieden waar wij actief zijn, blijft dit een risicogebied. Door gebruik te maken van de instrumenten van de World Business Council for Sustainable Development en andere organisaties, hebben we risico’s in gebieden die waterschaarste kennen in kaart gebracht en blijven we deze continu in de gaten houden. 
Sinds 2015 hebben wij ons waterverbruik met 391,000 kubieke meter teruggebracht
391k
Sinds 2015 hebben wij ons waterverbruik met 391,000 kubieke meter teruggebracht
In 2017 hebben we onze waterconsumptie met 320.000 kubieke meter teruggebracht in vergelijking met het voorgaande jaar, een vermindering van 6.3%
6.3
%
In 2017 hebben we onze waterconsumptie met 320.000 kubieke meter teruggebracht in vergelijking met het voorgaande jaar, een vermindering van 6.3%
De hoeveelheid water die we sinds 2015 hebben bespaard, is voldoende om meer dan 150 olympische zwembaden mee te vullen
150
De hoeveelheid water die we sinds 2015 hebben bespaard, is voldoende om meer dan 150 olympische zwembaden mee te vullen

Bedrijfsvoering

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie

Bekijk de kaart over bedrijfsvoering (Flash)

Hoe wij succes meten

Wij stellen jaarlijkse doelstellingen voor het terugdringen van ons waterverbruik, en om hieraan te voldoen leggen we de nadruk op onze grootste waterverbruikers en gebieden waar waterschaarste heerst. Wij verbruiken geen grote hoeveelheden water en onze inspanning om het gebruik verder terug te dringen legt de nadruk op specifieke locaties. Op jaarlijkse basis evalueren wij onze waterverbruik management methoden, meten de resultaten en rapporteren dit aan al onze faciliteiten.