Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

NdRBM xPole digitale jordfeilautomater

NdRBM er en høykvalitets spenningsavhengig jordfeilautomat. NdRBM-enheten i 2-polet konfigurasjon er en del av xPole-serien og kan brukes i boliger samt kommersiell bruk.

Den har integrert digital teknologi som tilbyr forhåndsvarsling av nivået for lekkasjestrøm via LED-indikasjon.

Nominell strøm
opptil 25 A
Lekkasjestrømindikasjon
via LED
Følsomhetstype
A eller F

Egenskaper

 • Jordfeilautomater med høy kvalitet
 • Integrert digital teknologi for indikasjon av lekkasjestrøm via LED-indikasjon
 • Spenningsavhengig jordfeilautomat
 • Indikator for kontaktposisjon rød – grønn
 • Utløserindikator ved jordfeil hvit – blå
 • Sikker tilkobling
 • 3-posisjoners DIN-skinneklemme, tillater demontering fra samleskinnesystemet
 • Bredt utvalg av tilbehør egnet for ettermontering
 • Merkestrøm fra 6 opptil 25 A
 • Utløserkarakteristikk B, C, D
 • Nominell bryteevne 10 kA
 • Tilgjengelige typer: -F, -F-OL, -G/A, -G/A-OL
 • Tilgjengelige utløsergrenser for jordfeil 30 mA og 100 mA

 

Bedre sikkerhet med proaktiv varsling

Den digitale jordfeilautomaten fra Eatons xPole-serie er i stand til å gjøre mer enn bare å koble ut: Den overvåker elektriske installasjoner og gir advarsler om kritiske feilstrømmer. Takket være kort tidsforsinkelse og optimalisert utkoblingsnivå, får ikke kortvarige forstyrrelser den digitale jordfeilautomaten til å koble ut.
Lekkasjestrømindikasjon
green-led-indication.JPG

Grønn

Lekkasjestrøm < 30 %
Alt er ok.

Hvis jordfeilstrømmen
er i området fra
0 til 30 % av den nominelle
feilstrømmen, vil den grønne LED-en
indikere den riktige statusen.
 
yellow-led-indication.JPG

Gul

Lekkasjestrøm 30-50 %
Kontroller de tilkoblede enhetene.

Den gule LED-en viser en lekkasjestrøm 
i området fra 30 til 50 %
av den nominelle feilstrømmen. Før 
systemet kobler ut automatisk kan proaktive 
mottiltak kan iverksettes.
 

red-led-indication.JPG

Rød

Lekkasjestrøm > 50 %
Kontakt en elektriker.

Når den røde LED-en lyser er lekkasje-
strømmen allerede mer enn 50 %
av den nominelle feilstrømmen. Derfor
er systemet i en kritisk tilstand – den digitale
jordfeilautomaten kobler bare ut når feilstrømmen
fortsetter å øke.

Eatons kombinerte jordfeilautomater NdRBM-enheter imponerer med sin kvalitet og pålitelighet.

Tilgjengelige typer for alle situasjoner

Type -A: Beskytter mot spesielle former for uglattede pulserende likestrømmer.

Type -G: 10 ms tidsforsinkelse for å unngå uønsket utkobling (f.eks. ved tordenvær).

Type -F: Følsom for pulserende DC lekkasjestrøm og deteksjon av flerfrekvens-jordfeilstrømmer opptil 1 kHz.

-OL-typer: Spesielt designede karakteristikker hvor for å oppfylle kravene til I2 ≤ Iz i den norske elektrotekniske normen NEK 400-8-823.
Hvordan du kjøper fra Eaton