Velg posisjonen din

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xStorage Buildings

xStorage Buildings er et energilagringssystem som har mange funksjoner, inkludert følgende:

- Levering av uavbrutt strøm av høy kvalitet

- Integrering av fornybar energi til energitilførsel

- Integrering av ladestasjoner for elektriske kjøretøy

- Lagring og bruk av energi ved høyest etterspørsel for redusert forbruk

- Leverer strøm uten nettilkobling

- Program-muligheter for respons på etterspørsel

- Selger energi tilbake til nettet

VEKSELRETTERENS UTLADNINGSEFFEKT
fra 10 kW til 10 MW +
LAGRINGSKAPASITET
fra 20 kWh til 10 MWh
KONFIGURASJON
Modulær/skalerbar

Oppdag hvordan det fungerer

Se hvordan xStorage Buildings gjør Johan Cruijff ArenA mer energieffektiv.

Gjør det mulig å integrere fornybar energi og ladestasjoner for elektriske kjøretøy

xStorage Buildings lar Catholic University of Lille integrere en fornybar energiproduksjonskilde og maksimere forbruket på skoleplassen. xStorage Buildings-systemet lagrer også den ubrukte energien som deretter blir omdistribuert i høysesongen eller når du lader et elektrisk kjøretøy. Systemet brukes til å drive tre ladestasjoner for elektriske kjøretøy. Dette representerer seks ladepunkter med 132 kW forbruk ved full belastning. Dette gir stor modularitet og fleksibilitet når det gjelder det elektriske nettet.

Sikrer reservestrømforsyning og minimering av utslippet mens du bruker mer egengenerert solenergi

Bislett stadion i Norge ønsket å investere i en energilagringsløsning som ville gjøre dem i stand til å kutte toppene av energiforbruk og utslipp, utnytte solproduksjonen på en smartere måte og sikre at de har en reservestrømforsyning til stadion og til begivenheter de arrangerer. xStorage Buildings-systemet som er installert på Bislett stadion inkluderer et 100-kW kraftkonverteringssystem og tre stativer med 30 Eaton-batteripakker som består av resirkulerte Nissan LEAF-batterimoduler. Dette er et flott eksempel på sirkulær økonomi.

Bygg robusthet

xStorage Buildings-systemet kan forbedre fleksibiliteten og opprettholde strømkvaliteten. Dette er et viktig kriterium for næringsbygg og industribygg som ikke kan risikere strømbrudd. Ettersom energibehovene til disse anleggene fortsetter å øke i fremtiden, og lokale nettverk har mer distribuert energiproduksjon og klynger av EV-lading, blir muligheten for fleksibilitet en verdifull fordel.

Optimer energien

Hvordan man bruker elektrisitet mer effektivt er en stadig viktigere sak for mange typer kommersielle og industrielle bygg og anlegg, men spesielt de meget etterspurte, da disse kan pådra seg enda høyere kostnader. Kostnader og gebyrer grunnet høy etterspørsel kan unngås ved å investere i et xStorage Buildings energilagringssystem for å ta effekttopper.

Bli miljøvennlig

Installering av xStorage Buildings forbedrer den generelle bærekraften og reduserer CO2-fotavtrykket, og begrenser distribusjonen av dieselgeneratorer. Systemet muliggjør også økt forbruk av fornybar energi hvis den er koblet til vind- og solcelleanlegg på stedet. Mikrogriden på Wadeville-anlegget i Sør-Afrika inkluderer et xStorage Buildings-system og har spart 11 812 metriske tonn CO2 på et år.

Laveste totale eierkostnad

Eiere og operatører av nærings- og industribygg må ta hensyn til fremtidige energikrav så vel som muligheter for inntektsgenerering. Med xStorage Buildings-systemet kan de delta i etterspørselsprogrammer og frekvensregulering. Systemet er modulært og skalerbart for å imøtekomme fremtidig etterspørsel og energibehov, og drar nytte av litium-ion-batterier til lavere kost.

Stol på riktig partner

Eaton er en leder innen strømhåndtering med 100 års erfaring med å levere og installere strømfordeling, avbruddsfri strømforsyning og reservestrømutstyr. Denne graden av evne og kunnskap er avgjørende for å forstå hvordan energilagringssystemet integreres og opererer innenfor eksisterende infrastruktur for kraftdistribusjon, og hvordan systemet under alle omstendigheter vil gi energifleksibilitet og trygghet. Vi sikrer at systemet oppfyller de høyeste elektriske sikkerhetsbestemmelsene og standardene i Europa og på nasjonalt nivå. Vi gir trygghet helt fra utformingen, installasjonen, idriftsettelsen og til driftsfasen av systemet med våre service- og vedlikeholdsavtaler.

Oversikt over xStorage Buildings-produkter

LAGRINGSKAPASITET (KWH)
VEKSELRETTERENS UTLADNINGSEFFEKT
XSTORAGE BUILDINGS STANDARD
LAGRINGSKAPASITET (KWH)

fra 10 kWh til 200 kWh

VEKSELRETTERENS UTLADNINGSEFFEKT

10 kW til 40 kW

XSTORAGE BUILDINGS MEDIUM
LAGRINGSKAPASITET (KWH)

fra 40 kWh til 500 kWh

VEKSELRETTERENS UTLADNINGSEFFEKT

fra 40 kW til 200 kW

XSTORAGE BUILDINGS LARGE
LAGRINGSKAPASITET (KWH)

fra 200 kWh til 10 MWh

VEKSELRETTERENS UTLADNINGSEFFEKT

fra 200 kW til 10 MW +