Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Power Xpert UX

Eatons Power Xpert UX IEC mellomspennings-bryteranleggsystemer kan brukes i mange forskjellige situasjoner for kraftfordeling og motorkontroll ved nominelle spenningsnivåer på opptil 24 kV. Systemet er tilgjengelig i konfigurasjoner med enkel og dobbel (duplex) samleskinne. Power Xpert UX’ uttrekkbare hovedbryteranlegg er designet med tanke på sikkerhet, og tilbyr en pålitelig og fleksibel løsning med et kompakt fotavtrykk. Det kompakte designet til Power Xpert UX bruker Eatons kjerneteknologier med solid støpt harpiksisolasjon og Eatons verdensledende vakuumbryterteknologi. 

Nominell spenning
opptil 24 kV
Merkestrøm
opptil 4000 A
Nominelt kortslutningsnivå
opptil 50 kA – 3 s

Egenskaper

Sikker i bruk

 • Fullt avsperret og isolert design for maks. sikkerhet og pålitelighet
 • Intern lysbueklassifikasjon AFLR opptil 50 kA – 1 s
 • Typetestet av tredjepart i henhold til IEC-standarder
 • Logisk forrigling av mekanikk og elektronikk forebygger feilbetjening
 • Drift bak lukkede dører

 

Maks. oppetid med minimalt vedlikehold

 • Uttrekkbare bryteranlegg opptil 24 kV
 • Høyeste vedlikeholdsklasse LSC2B og partisjonsklasse PM
 • Forenklet anleggsvedlikehold og drift grunnet det SF6-frie designet
 • Vakuumeffektbrytere og kontaktorer med lite vedlikehold

 

Fleksibelt design

 • Stort utvalg paneltyper, funksjoner og alternativer tilgjengelige for å sikre et kompakt fotavtrykk i de mest krevende brukssituasjonene 
 • Vakuumkontaktorer opptil 12 kV for ofte betjente laster

 

Miljøvennlig

 • Luft, solid støpt harpiksisolasjon kombinert med Eatons verdensledende vakuumbryterteknologi

Trygt og pålitelig uttrekkbart bryteranlegg opp til 24 kV

Power Xpert UX-designet fokuserer på 1 fase-isolasjon av strømførende deler. Disse lysbuefrie sonene reduserer potensialet for interne feil til et minimum. Hvis det oppstår en intern feil kan en opsjonell integrert lysbueabsorber ventilere en intern lysbue i et bryterrom uten å skade personale eller utstyr. Innsveiving skjer bak lukkede dører for å sikre full, intern lysbuebeskyttelse med alternativ for full fjernbetjening av bryteranlegget uten å gå inn på bryterrommet.

Ta en titt inne i vårt luftisolerte bryteranlegg.

Eatons W-VACi-vakuumeffektbryter og vår pålitelige W-SLC-vakuumkontaktor er kjernen til det uttrekkbare bryteranlegget Power Xpert UX. Se hvordan våre ledende teknologier jobber sammen for å gi de beste resultatene – making what matters work

Bryteranlegg uten SF6

Power Xpert UX bruker vakuumteknologi i stedet for SF6. Dette eliminerer faren for lekkasje og minimerer vedlikeholdskostnader og dyre avhendingsprosedyrer – alle materialene er gjenbrukbare eller kan resirkuleres. Eaton arbeider for bryteranlegg uten SF6 for å beskytte miljøet.
Hvordan du kjøper fra Eaton