Etikk og samsvar

Vårt etiske rykte har gitt oss tillit fra våre kunder, leverandører, samfunn og aksjonærer.

Etikk er alles ansvar

Hvordan vi får våre resultater er akkurat like viktig som selve resultatene, og et viktig mål for bedriftens suksess. Vår forpliktelse til å drive bedriften riktig betyr at vi oppfører oss med integritet i samhandling med hverandre, våre kunder, våre leverandører og samfunnene vi bor og arbeider i.

Vi regner med at alle ansatte tar den riktige avgjørelsen hver gang og aldri vil kompromittere vår etikk, verdier eller integritet under noen omstendigheter. Sammen beskytter våre handlinger Eatons bilde, rykte og kultur og sikrer en sterk organisasjon for alle våre aksjonærer.

Craig Arnold, Styreformann og administrerende direktør

Vi lytter

Vår hjelplinje er en dedikert ressurs for å spørre spørsmål, ta opp bekymringer eller rapportere tvilsom atferd eller forretningspraksiser. Hjelplinjen er åpen 24/7/365 og er tilgjengelig på alle språk og i hvert land hvor vi driver vår virksomhet. Du kan nå oss via telefon, e-post, gjennom et nettbasert skjema, via post, eller personlig, alt uten å måtte være redd for gjengjeldelse.

Globalt kontor for etikk og samsvar

Vårt globale etikk og samsvarskontor gir ansatte informasjonen, verktøyene, veiledningen, treningen og støtten de trenge for å sikre at vår etikk og verder er integrert i våre forretningspraksiser over verden.