Velg posisjonen din

Etiske regler

Eaton krever at selskapets direktører, konsulenter og ansatte overholder disse grunnleggende prinsippene for etisk atferd ved utføring av sine plikter. Reglene er publisert på flere språk.