Inkludering og mangfold

Vi bestreber oss på å være en modell for inkludering og mangfold fordi det er det rette å gjøre for våre ansatte, investorer, kunder og lokalsamfunn.

Inkludering og mangfold i Eaton - det vi tror på

Når vi omfavner de ulike ideene, perspektivene og bakgrunnene som gjør hver og en av oss unike, står vi - som enkeltpersoner og som bedrift - sterkere. Vi er av den overbevisning at denne holdningen bidrar til at vi tiltrekker, beholder og engasjerer talent over hele verden.
Vi bestreber oss på å være en modell for inkludering og mangfold i vår bransje - et sted der alle er viktige, et sted der alle hører til.
Craig Arnold, Chairman and Chief Executive Officer

Inkluderende ressursgrupper: fostrer bevissthet og respekt på arbeidsplassen

Eatons inkluderende ressursgrupper (iERG-er, Inclusion Eaton Resource Groups) bringer ansatte med felles formål, interesser eller bakgrunn sammen. Ansatte oppmuntres til å delta i iERG-ene for å knytte forbindelser samt oppdage ulike og mangfoldige perspektiver.

Kraften av mange ulike perspektiver er en pådriver for innovasjon og vekst

Eaton er beæret over å ha mottatt priser og anerkjennelse for vår forpliktelse til inkludering og mangfold overfor våre ansatte, kunder, aksjonærer og lokalsamfunn. 

best-places-to-work-lgbt-award
Sør-Korea familievennlige ledelses pris
Brasil «best companies to start a career award»
military friendly employer award

Utforsk videre