Inkluderende ressursgrupper

Inkludering og mangfold er måten vi tiltrekker, utvikler og beholder de beste talentene på - slik at alle kan være seg selv på jobb hver dag.

Inkluderende ressursgrupper fremmer positive arbeidsmiljøer

Vi er en dynamisk blanding av forskjellige kulturer hos Eaton. Forskjellige erfaringer, bakgrunner, aldre, raser, kjønn, ferdigheter. Og mer.

Våre inkluderende ressursgrupper for ansatte (iERG-er) tilbyr et forum der ulike demografiske grupper og deres allierte arbeider sammen mot felles organisasjonsmål. Våre ansatte er oppfordret til å delta i iERG-er og bidra med unike ideer for å utvikle vår kultur mot en modell for inkludering og mangfold.

En virkelig inkluderende kultur lar ansatte fra alle bakgrunner og samfunnslag oppnå sitt fulle potensial – og blomstre. Alle ansatte har en rolle å spille for å skape en inkluderende kultur. Det starter på toppen av organisasjonen og spenner over alle nivåer i Eaton. Inkluderende – det er hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi er kjent.
Monica Jackson, Vice President Inclusion & Diversity

iERG-ene skaper åpne forum der ideer utveksles og fungerer som katalysatorer for læring, samarbeid og yrkesmessig vekst. Aktiviteter inkluderer webinarer, forelesninger, nettverksarrangementer, veiledning og møter med ledere. Og nye ansatte lærer mer om vår kultur og bidrar til å bygge, vedlikeholde engasjement, tilfredshet som beholder våre ansatte.

Vi er stolt av den påvirkningskraften iERG-ene har hos Eaton. Gruppenes aktiviteter engasjerer og styrker tusener over hele verden.

Eaton PRIDE

Fostrer inkludering, forståelse og bevissthet for våre LGBTQ+-ansatte og -allierte. Fremmer engasjement blant ansatte og i samfunnet, fostrer opplysning og styrker ivaretakelse av ansatte gjennom synliggjøring av de som identifiserer seg som LGBTQ+.

ENGAGE-gruppen (Eaton Next-Generation Achieving Goals & Excelling) – Eatons gruppe for neste generasjons oppnåelse av mål og utmerkelse

Denne globale iERG-gruppen har lokalavdelinger over hele verden og fokuserer på å tiltrekke, utvikle og beholde millenniums-/neste generasjonstalent for å sikre framtidig innovasjon og vekst.

iConnect

Knytter svarte, afro-amerikanere og fargede, så vel som deres allierte sammen, og sørger for tilgang til ressurser og muligheter. Fremmer bevissthet rundt kultur og barrierer for å oppnå og opprettholde et inkluderende arbeidsmiljø, samt jobber for å styrke Eatons bestrebelser på å tiltrekke, utvikle, beholde og forbedre mangfoldig talent.

SOAR (Strengthening our Asian Resources) - SOAR-gruppen for styrking av våre asiatiske ressurser

Asiater og allierte jobber sammen for å engasjere, utvikle og fremme framtidige ledere hos Eaton. Ved å anerkjenne og verdsette våre unike bakgrunner, erfaringer og ideer, kan vi alle vokse og lykkes.

#komigjen!

Latinamerikanere, spansktalende og deres allierte bygger på sin unike bakgrunn for å skape et fundament for inkludering og vekst. Fokuserer på å tiltrekke talent av verdensklasse, fremmer organisatorisk utmerkelse og samhandler med lokalsamfunn.

WAVE (Women Adding Value at Eaton) - WAVE-gruppen for kvinnelig verdiskaping hos Eaton

Gir støtte, opplæring, nettverksbygging og karrieremuligheter for kvinner og deres allierte. Jobber mot et mer inkluderende miljø der ansatte er verdsatt, oppmuntret og forpliktet til å bidra til Eatons suksess.

enABLE

Støtter ansatte som er funksjonshemmede eller er omsorgspersoner som håndterer sine barn eller foreldres spesielle behov.