Der intelligens styrer energien

Dagens innovasjoner innen energiforvaltning har forandret måten mennesker lever og jobber til det bedre.

Fremskritt i intelligent digital teknologi har endret vår verden. Det vi kan gjøre i dag, overgår langt det vi har gjort, og er bare en brøkdel av hva vi kan gjøre i morgen. Og i hjertet av det er alle de «tingene» som genererer, samler inn og behandler data.

Hos Eaton har vi omfavnet den digitale verden, og vår plass i den, for å tenke innovasjon på nytt. Vi utnytter teknologi for å forbedre vår kundeopplevelse og inspirere våre medarbeidere med digitale verktøy for å øke produktiviteten. Vi tar Industry 4.0 på strak arm, bruker kunstig intelligens og avansert maskineri i våre fabrikker og utvikler teknologier for å hjelpe våre kunder til å gjøre det samme. Og vi genererer innsiktene som trengs for at du skal kunne ta bedre beslutninger, med flere produkter og tjenester med innebygd Tingenes internett (IoT)-tilkobling.

Vi tror at hvordan vår verden fungerer, forbedres med intelligent strømstyring, og vi investerer enda mer i våre mennesker og teknologier for å tilby de digitale innovasjonene som vil påvirke produktene, prosessene og bunnlinjen. 

Vi tror at hvordan vår verden fungerer, forbedres med intelligent strømstyring.

Ramanath Ramakrishnan, Teknisk direktør

«Intelligent Power»: Hvordan vår IoT-tenkning utvikler strømstyring

 

I big data- og IoT-tidsalderen er alt digitalt tilkoblet: på produksjonsgulvet, i strømnettet, i bygninger, i helsevesenet, innen transport og i hjemmet ditt. Vi skaper intelligente strømløsninger som innhenter data, lærer og gir handlekraftig innsikt for å optimalisere strømbruk og kontinuitet. 

Gjennom vårt fokus på å forbedre livskvaliteten og miljøet ved å utvikle strømstyring, er vi dedikert til å utvikle tilkoblede produkter som gir strøm til ditt hjem, kontor, anlegg, maskin, fly eller kjøretøy i dag og langt inn i fremtiden.  

Vi dykker dypt ned i data for å hjelpe deg med å optimalisere strømforbruket.

Veien til «Intelligent Power»

Vi lager «tingene» som sørger for at Tingenes internett fungerer. Våre elektro, fly, hydraulikk- og kjøretøyprodukter og tjenester lever ved opprinnelsen til data.

Vi bringer «Intelligent Power» til liv gjennom tre sentrale pilarer: 

Ressurser – Sensorer i produktene som samler inn data

Vi utstyrer produktene våre med sensorer og sensorfunksjoner for å dissekere den grunnleggende oppbyggingen av kraft, enten det er elektrisk kraft (strøm, spenning, frekvens og strømfaktor), væskekraft (trykk, strømningshastighet, forskyvning og forurensning) eller mekanisk kraft (kraft, fart, trykk og forskyvning). Fordi vi vet hvordan våre produkter drives best og vedlikeholdes og har dyp ekspertise i dine applikasjoner, gjør vi større fremskritt i produktivitet og kostnadseffektivitet. 

Datavitenskap – skaper handlingsbar informasjon og kunnskap

Rå, ubehandlede data har begrenset verdi. Det er omformingen av dataene til virkelige beslutningspunkter som hjelper våre kunder med å redusere kostnadene for eierskap, drive effektivitet og maksimere oppetid. Vi bruker virtuelle digitale modeller, eller «digitale tvillinger», for å etterligne fysiske eiendeler i den virkelige verden. Dette gjør at vi raskt kan designe, bygge og teste løsninger virtuelt, før vi forplikter oss til store kapitalkostnader. Vi trekker ut kunnskap fra de virtuelle digitale modellene ved å stille de riktige spørsmålene (Hva skjedde? Hvorfor? Hvordan kan vi kontrollere det?) for å hjelpe å informere ny produktutvikling. 

Tilkobling – Protokoller av industristandard for å aggregere og formidle data

Vi stoler på felles protokoller og infrastrukturer for å sende og motta data. Selv om det er mange prosesser innenfor markedene vi betjener, forblir vi sky- og tjenesteagnostiske. Vi streber etter å utvikle en tilnærming til kommunikasjonsplattform som er åpen, skalerbar og sikker – forandre måten systemer, ting, mennesker og prosesser samhandler med hverandre. Vi jobber også med partnerne dine for å øke skalerbarheten og brukervennlighet.  

Utforsk hvordan data kan puste nytt liv i installerte produkter.

 

Informasjonen som samles inn og analyseres av våre produkter, hjelper deg med å optimalisere prosesser over hele linjen for å øke sin samlede verdi gjennom en utvidet livssyklus for produktet. Med våre intelligente strømløsninger kan du og dine kunder stole på lavere totale eierkostnader og en sunnere bunnlinje.

Vår digitale kompetanse og intelligente strømløsninger lar oss hjelpe deg:

  • Generer rådataene du trenger for å utvikle innsikt
  • Bedre forstå strømforbruket for å skape bedre forretningsmodeller
  • Utvikle og distribuere forbedrede datadrevne løsninger
Ved å samle inn og omdanne data til innsikt, har du den informasjonen som trengs for å kunne ta bedre beslutninger på en raskere måte. Se et eksempel: se hvordan Eatons IoT-aktiverte effektbryter for strømstyring endrer hvordan hjem i hele USA styrer strømmen.

Fleksible programmer og teknologier som løser dine behov.

«Powering the information blueprint»

Fordi IoT-området beveger seg raskt, er vi plattformagnostiske. Vi rapporterer på data ved hjelp av kjerneprogrammer som sitter på toppen av dagens eksisterende teknologi, slik at vi enkelt kan pakke inn dine løsninger knyttet til dine behov. 

Brukeropplevelse (UX)

Visualiseringsverktøy som bruker genererte data for å gi brukervennlige, konsekvente erfaringer på tvers av mobilenheter, digitale kontrollskjermbilder og nettbaserte applikasjoner. 

Skyplattform

Tjenester som tillater oss å konsekvent hente ut informasjon fra eiendeler, lagre og analysere det og dele det med kunder. 

Innebyggede systemer

Maskinvare- og programvarepakker som hjelper oss å dra nytte av det nyeste innen databehandlingskraft etter hvert som det blir tilgjengelig. 

Cybersikkerhet

Kritiske protokoller som omfatter alle tekniske standarder, verktøy og prosesser som gir punkt-til-punkt-sikkerhet. Vår tilnærming med plattformene og produktene vi bringer til markedet, er alltid «designet med tanke på sikkerhet».

 

Vår bredde driver intelligens

Når det gjelder innovasjon av IoT er vi i særklasse i forhold til andre løsningsleverandører, som ikke har samme bredde av kunnskap.

Deling av informasjon gjennom hele vårt firma er en kritisk del av hvordan vi utnytter idéen om intelligent kraft. Vi kapitaliserer effektivt vår påvirkning ved å dele læringene fra våre kjernefag – elektrisk, hydraulikk, luftfart og kjøretøy – gjennom Eaton Business System: forretningsprosesser på tvers som gjør at vi kan dele beste praksis og synergier. Mens noen har elektrisk ekspertise, har de for eksempel ikke luksusen av data fra et kjøretøy eller hydraulikk. 
Vår felles kunnskap, kombinert med vår globale rekkevidde og ressurser, hjelper oss med å realisere større og mer umiddelbar innovasjon for våre kunder. 

Deling av informasjon innen Eaton er kjernen i Intelligent Power.

Våre IoT-evner i handling

Se hvordan delt læring på tvers av våre fagområder gjør det mulig for noen av de mest effektive og allsidige IoT-innovasjonene i markedet i dag.  

Kjøretøyer

IntelliConnect: Gir diagnostikk og prediktiv analyse gjennom overføringskoder, motorsykluser og terrenginformasjon for å varsle lastebilførere og flåteeiere i sanntid om alvorlighetsgraden av problemer med et kjøretøy.

Datasentre

PredictPulse: En 24/7 prediktiv overvåkingstjeneste for Eatons uavbrutet strømforsyningssystem som sporer og sender parametriske data og sanntidsalarminformasjon hvert 15. minutt for å sikre datasenterets oppetid. 

Microgrids

Motstandsdyktig kraft:  Alle aspekter av strøm overvåkes og styres av Power Xpert Energy Optimizer-kontrolleren, på eller utenfor nettet. Kontrolleren er koblet til en energiinfrastruktur og strømnettet via åpne protokoller. Gjennom diagnostikk, prediktive og normative analyser og modeller, kan nettene operere under utfordrende betingelser. 

Maskinanlegg

Hydraulisk bomstabilitetskontroll: Dette stabilitetsstyringssystemet for bom bruker innebygde sensorer for å forhindre «boom-bounce», detektere vibrasjoner med mikroprosessorer og unike datastyrt algoritmer for automatisk å stabilisere sylinderposisjonen og hele bomstrukturen. 

Byer

Tilkoblet belysning: Fysiske lysarmaturer som øker effektiviteten i bygninger, forretninger og offentlige bygg via kontroller og data. Brukere kontrollerer lys og løser problemer med høyere kompleksitet gjennom sensor- og kommunikasjonsfunksjoner i fiksturen.
I november 2017 annonserte Navigant Research at markedet for IoT-belysningsløsninger forventes å øke fra $ 651,1 millioner i 2017 til 4,5 milliarder dollar i  2026. I deres siste rapport, «Navigant Research Leaderboard: IoT for Lighting», ble Eaton nevnt som ledende påvirker i IoT for belysning.
  • Dedicated to making what matters work.*

    *Strømbehovet fortsetter å vokse, og at veksten påvirker hvordan vi utformer og produserer løsninger i en digital verden.

Hos Eaton er «we make what matters work» et tankesett.

Det er vår forpliktelse til å øke effektiviteten, skape sikrere boliger og arbeidsplasser, og hjelpe både oss selv og deg til å ta bedre informerte beslutninger. Dataene vi kan bruke for å hjelpe deg å generere og analysere for å skape handlinger, er grunnlaget for innovative, smartere bedrifter. Det er «Intelligent Power»