Sikring mot lysbue

 

Beskytt det som er viktigst. Dersom du ikke utfører de riktige tiltakene for å redusere risikoen for lysbue, setter du arbeidernes sikkerhet i fare og kan komme til å bryte loven. Bruk ressursene her for å starte lysebuesikringen på arbeidsstedet ditt på nytt. 

En lysbue oppstår “når en elektrisk spenning går gjennom luft mellom ujordede ledere eller mellom ujordede ledere og
jordede koplinger."

National Fire Protection Association, NFPA

Farer ved lysbue

Temperaturer kan nå 19250 ̊C - mer enn tre ganger varmere enn solen! Denne temperaturen kan forårsake at luften og metallet i nærheten av lysbuen kan utvide seg og eksplodere, og skape en lysbueeksplosjon.

Ta en titt på dette biblioteket med informative videoer for å finne ut mer om lysbuesikring på ditt arbeidssted

Sikring mot lysbue