Kontoret for ombudsmannen

Usikker på hvem du skal gå til? Snakk konfidensielt og uoffisielt med en nøytral ombudsperson.

Hvordan kan ombudsmannen hjelpe deg?

Hva gjør du dersom du har bekymringer knyttet til arbeidsplassen? Eller hvis du ser noe du tror bryter med Eatons verdier eller retningslinjer? En ombudsperson er en nøytral, uavhengig kilde du kan snakke konfidensielt og uoffisielt med om jobbrelaterte bekymringer eller spørsmål. De kan hjelpe deg med å fronte og løse bekymringene dine.

Ombudsmannens kontor er et trygt og pålitelig sted der du kan ha konfidensielle og uoffisielle samtaler om problemer eller bekymringer på arbeidsplassen.

Craig Arnold, Styreformann og CEO

Samtalene er uoffisielle

Saker du tar opp med ombudsmannen er uoffisielle, noe som betyr at de utgjør et formelt varsel til Eaton. Ombudsmannens kontor vil opplyse deg om og drøfte andre kanaler hos Eaton som er for varsling.

 

Hva du kan forvente når du kontakter ombudsmannen

  • Spørsmålene eller bekymringene dine vil bli tatt alvorlig og vil bli besvart raskt, diskret og profesjonelt.
  • Tenk på ombudsmannen som en coach som lytter til deg - og som deretter hjelper deg med å definere omfanget av bekymringen din, fordelene og ulempene ved ulike måter å håndtere den på, og en tilnærming for å gå videre med saken.
  • Du avgjør hvilke tiltak som må gjøres. Ombudsmannen vil ikke sette i gang tiltak eller fortelle noen om samtalene deres, ikke engang til Eaton, med mindre du gir dem eksplisitt tillatelse til det. Det eneste unntaket er situasjoner med overhengende trussel om alvorlig skade.
  • Ombudsmannen supplerer, men erstatter ikke, formelle konfliktløsningskanaler som avdelingen for etikk og samsvar, personalavdelingen, ledelsen, EAP-programmet (employee assistance program) eller avdelingen for helse, sikkerhet og kvalitet.

Utforsk videre