Bli Eaton-partner

Kanalpartner

IT-forhandlere: 


Eatons Power Advantage Partner-program er utviklet for å bidra til din virksomhets vekst med Eatons intelligente strømstyringsteknologi. Det gir deg konkrete fordeler som økte  marginer, mulighet for forretningsutvikling og omfattende markedsførings- og salgsstøtte. Det bidrar til økte inntekter og marginer og gir kundene best mulig service og støtte.

eXpert nettverk

Nettverk med kvalitetsbevisste selskaper som sammen med Eaton hjelper deg med: 
• Tavleleveranser
• Automasjonsløsninger
• Engineeringstjenester