Policy og uttalelser

Overalt der Eaton gjør virksomhet er vi forpliktet til å drive ansvarlig virksomhet, som inkluderer: Etiske standarder for våre ansatte, miljøforvaltning av våre anlegg, rettferdig behandling av og helse og sikkerhet for ansatte og lokal støtte for samfunnene der vi bor og jobber.