Ansvarlig Sourcing of Conflict Minerals

Ingenting er viktigere for Eatons helhetlige suksess som bedrift enn våre etiske verdier og det å drive forretninger på en riktig måte. Disse prinsippene strekker seg til Eatons forventninger til leverandører og vår praksis for gjensidig ansvar i forsyningskjeden.

Eaton er forpliktet til å sikre at produktene ikke inneholder konfliktmineraler, som er mineraler som omsmeltes i tinn, tantal, wolfram og gull hentet fra enheter som direkte eller indirekte finansierer konflikten i Den demokratiske republikken Kongo eller tilstøtende land. Eatons dedikerte ledelsesteam arbeider, med tilsyn fra toppleder, for å direkte oppmuntre forsyningskjeden vår til å følge ansvarlig innkjøpspraksis.

Eaton er medlem av tiltak med flere interessenter slik som Responsible Minerals Initiative, som fokuserer på å fremme forsyningskjedeansvar og gjennomsiktighet i de dypeste nivåer av globale forsyningskjeder. Gjennom disse handlingene møter og overgår Eaton regulatoriske, kunde- og samfunnsmessige forventninger, og er en kritisk bidragsyter til overordnede større industriløsningen som går ut på å støtte konfliktfrie konfliktmineraler og forsyningskjeder.

Eatons policy for konfliktmineraler

Eaton er forpliktet til å sikre at produktene de selger ikke inneholder "konfliktmineraler," som er mineraler som tinn, tantal, wolfram og gull hentet fra enheter som direkte eller indirekte finansierer konflikten i Den demokratiske republikken Kongo eller tilstøtende land.

Eaton har til hensikt å oppfylle kravene i Dodd-Frank-lovens § 1502, som krever at Eaton utfører aktsomhet i kildene for slike mineraler, og avslører resultatene av slik aktsomhet.

Eaton krever at sine leverandører:

  • utfører tilstrekkelig aktsomhet i sine respektive forsyningskjeder for å avgjøre om produkter som selges til oss inneholder tinn, tantal, wolfram eller gull, og i så fall hvorvidt og i hvilken grad disse metallene kommer fra konfliktfrie smelteverk;
  • rapporterer resultatene av slik aktsomhet til Eaton slik at Eaton kan overholde sine juridiske forpliktelser og politiske mål; og
  • forplikter seg til å være eller bli "konfliktfri," sånn at slike metaller bare kommer fra konfliktfrie smelteverk.