Selge til Eaton

Våre leverandører er innovative og dedikerte for å bidra til kontinuerlig forbedring i driften deres. Sammen ser vi på alle aspekter av kostnadsreduksjon, eliminering av avfall og effektivitetsforbedring i et dynamisk, globalt miljø.

Selge til Eaton

Som et integrert operatørselskap bygger vi ut vår størrelse, styrke og bredde gjennom de vanlige verktøyene og prosessene for å drive fram endring og ta raskt i bruk best-practice i hele organisasjonen. Til dette formål bidrar Supply Chain Management (SCM)-gruppen aktivt til å forbedre lønnsomheten og akselerere omstillingen og den globale konsolideringen av våre virksomheter.

Mangfold blant leverandører

Vi tror at ved å gi like muligheter for mangfoldige bedriftsforetak til å konkurrere om vår virksomhet, vil både Eaton og våre lokalsamfunn dra fordel av det.

Ansvarlig virksomhetsdrift

Alle Eatons ansatte deler et personlig ansvar for å skape og opprettholde et trygt arbeidsmiljø.