PO-vilkår

Disse vilkårene for innkjøpsordre gjelder når en amerikansk eller Canada-basert Eaton-virksomhet eller fabrikk utsteder en innkjøpsordre eller kontrakt/avtale til en amerikansk eller Canada-basert leverandør for levering i USA eller Canada.  Vær oppmerksom på at Eaton, som angitt i paragraf 30, gir spesifikke vilkår og betingelser som skal regulere partenes forhold når den amerikanske regjeringen er den endelige kunden eller sluttbrukeren.