Etiske retningslinjer for leverandører

De etiske retningslinjene for leverandører skisserer Eatons forventninger vedrørende standarder for arbeidsplasser og forretningspraksis. Vi krever at våre leverandører følger disse retningslinjene.  Sørg for å gjøre dine ansatte oppmerksomme på våre etiske retningslinjer for leverandører.  De etiske retningslinjene for leverandører er oversatt til mange språk og kan lastes ned fra denne nettsiden for å deles med organisasjonen etter behov.

 

Vi ber deg gjøre følgende:

Gjennomgangen og godkjenning av materialet i Eatons etiske regler og Eatons etiske retningslinjer for leverandører må fullføres av en autorisert representant for bedriften din. Skjemaet for godkjenning av din organsisasjons forpliktelse til etiske forretningspraksiser finner du på nettet. Klikk på lenken til spørreundersøkelsen under for å registrere din bedrifts samsvar med Eatons retningslinjer for leverandører. Se vårt brev til leverandører nedenfor for mer informasjon.

Eatons etiske regler for leverandører
伊顿供应商行为准则
Lieferanten-Verhaltenskodex von Eaton
Code de conduite des fournisseurs d’Eaton
中文 (普通話)
이튼의 공급사 행동 강령
Kodeks Działania Dostawców Eaton
Código de Conduta para Fornecedores da Eaton
Código de Conducta de Proveedores de Eaton
Eaton Tedarikçi Davranış Kuralları