Fremragende leverandørytelse

Vi ønsker å samarbeide med leverandører som konsekvent får det til: Å få riktig produkt til riktig sted i riktig mengde og med riktig kvalitet og til riktig totalkostnad.

 • Alle Eaton-leverandører må registrere seg på leverandørportalen my.eaton.com. Denne portalen gir tilgang til onlineverktøy og ressurser med den oppdaterte informasjonen du trenger for å jobbe smartere, fatte informerte beslutninger og effektivisere transaksjonene dine med oss.

 • Alle leverandører må lese og overholde Eatons Supplier Excellence Manual. SEM definerer minimumskrav, prosesser og systemer for å gjøre forretninger med Eaton.Følgende oppsummerer viktige kvalitetsprosesser vi forventer at våre leverandører skal overholde (utvid hvert avsnitt for å se mer). 

QMS-registrering

Vi krever at leverandører registrerer seg med et internasjonalt anerkjent kvalitetsstyringssystem, inkludert, men ikke begrenset til:
 

 • Romfart – AS/EN/JISQ910
 • Elektrisitet – ISO9001
 • Hydraulikk – ISO9001
 • Biler & og emobilitet – IATF16949


Legg til QMS-sertifisering til leverandørprofilen din i WISPER.

Se avsnitt 4 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

SSA (vurdering av leverandørsted)

Omfattende vurderinger blir utført på leverandørsteder for å bekrefte at de oppfyller minimumskravene til Eaton. Vurderinger kan utføres av Eaton eller leverandørpersonell. Eventuelle korrigerende tiltak identifisert som et resultat av vurderingen må gjennomføres innen den definerte perioden som er avtalt med Eaton.

Se avsnitt 6, 7 og 8 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

spacer
APQP (avansert produktkvalitetplanlegging)

Avansert produktkvalitetplanlegging (APQP) er en strukturert metode for å definere og etablere trinnene som kreves for å sikre at et produkt oppfyller forventningene, og at leverandørens produksjonsprosesser kan oppfylle disse kravene konsekvent.

Se avsnitt 6.2 og 7 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

PPAP (godkjenningsprosess for produksjonsdeler)

Med mindre annet er spesifisert, er PPAP-innsendelser Nivå 3 og sendes via WISPER eller e-post.

Se avsnitt 6.2 og 7 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

FAI (inspeksjon av første artikkel)

FAI (inspeksjon av første artikkel) kreves ved første forsendelse av produksjonskomponenter, og hver gang det oppstår en endring som ugyldiggjør de opprinnelige resultatene

Se avsnitt 6.2 og 7 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

SCR (forespørsel om leverandørendring)  

Vi krever at leverandørene våre gir forhåndsvarsel om planlagte endringer, slik at vi kan samarbeide med deg for å avbøte eventuelle utilsiktede konsekvenser for vår interne virksomhet eller våre sluttkunder. Eksempler på endringer inkluderer, men er ikke begrenset til:
 

 • Omplassering av produksjonsoperasjoner
 • Endring i underleverandør
 • Produkt- og prosessendringer internt eller hos underleverandør med innvirkning på passform, form eller funksjon
 • Bruk av konstruksjon eller materiale som ikke er godkjent tidligere
 • Oppgradering eller omorganisering av eksisterende verktøy eller utstyr
 • Nye eller modifiserte verktøy, matriser, former eller mønstre
 • Endring i test-/inspeksjonsmetoder


Forespørsler om leverandørskifte sendes inn via Eaton-portalen.

Se avsnitt 6, 7 og 9 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

spacer
Overvåking av leverandørytelse (fokusert på kvalitetsmetrikk)

Vi måler leverandørens ytelse ved å vurdere, sammen med andre metrikkverdier, DPPM (defekte deler per million) og antall avvikende hendelser.

Se avsnitt 8 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

WISPER (Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource)

WISPER er Éatons onlineplattform og primære metode for å vurdere og administrere direkte materialleverandører.

Se avsnitt 6.1.1 og 9.2 i vår Supplier Excellence Manual for mer.  

Poengsummer for leverandører

Poengsummer for leverandører er en del av måten vi vurderer leverandørens ytelse på. Vi forventer at våre leverandører opprettholder en kultur med null defekter og null leveringsforstyrrelser ved å gjennomføre kontinuerlige forbedringsplaner.

Se avsnitt 8 i vår Supplier Excellence Manual for mer.

DMR-avgift & COPQ-tilbakebetaling (Cost of Poor Quality / kostnad for dårlig kvalitet)

Vi forventer at produktet du leverer samsvarer med det vi ber om. Hvis vi returnerer produktet til deg på grunn av avvik, belaster vi deg 500 dollar for hver hendelse for å dekke administrasjonskostnadene våre, samt eventuelle ekstra faktiske kostnader for å avbøte problemet.

Se avsnitt 9.2 i vår Supplier Excellence Manual for mer.  

spacer
IDEAS (Innovation Drives Excellence, Achievement and Savings / Innovasjon driver fremragenhet, prestasjoner og besparelser)

Vi krever at leverandørene våre skal iverksette og implementere forslag til kostnadsreduksjon og forbedring. Vi ønsker å samarbeide med deg for å redusere svinn og oppnå bedre kvaliteten. Vi er også ute etter åpen og ærlig dialog, kreativitet, innovasjon og oppfinnsomhet for å forbedre hvordan vi gjør forretninger med deg.

Lær mer om IDEAS-programmet og send ditt IDEAS-skjema på leverandørportalen my.eaton.com.

Se avsnitt 9.1 i vår Supplier Excellence Manual for mer.  

spacer
Lær mer om informasjonen ovenfor ved å gå nøye gjennom Supplier Excellence Manual. Supplier Excellence Manual definerer minimumskrav, prosesser og systemer for å gjøre forretninger med Eaton.