Hvordan du drar nytte av våre olje- og gassløsninger

Realiser vekstpotensialet ditt i nye utvinningsmiljøer

Enten oppstrøms, midtstrøms eller nedstrøms, trenger du en erfaren partner med løsninger som takler de hardeste utfordringene dine. Oppdag alle måter vi hjelper deg med å redusere nedetid, optimalisere livssykluser for utstyr og redusere driftsrelaterte kostnader.

Optimaliser ytelsen for å redusere total eierkostnad

Vanskeligere utvinning og endrende raffineringsforhold for råolje og andre petrokjemikalier utgjør enda større utfordringer for virksomheten og bunnlinjen din. Innovasjonene våre bidrar til å holde kritiske systemer gående, redusere vekt, redusere nedetid, og legge til rette for både installasjon og vedlikehold. Prosjektledelsen vår kan bidra til å optimalisere investeringen din, mens ekspertene våre designer og ettermonterer løsninger som kan utvide og optimalisere driften din.

Øk operativ forutsigbarhet

Nye og mer komplekse forretningsvariabler øker behovet for prosessoptimalisering. Vi hjelper deg med å øke oppetiden og redusere kostnadene for økt operativ forutsigbarhet med lokal(t) ingeniørarbeid og service. Forebyggende diagnostikk gir lengre livssykluser i vanskelige omgivelser. Våre olje- og gassløsninger, fjernovervåking og feilsøking reduserer behovet for planlagt vedlikehold, og bidrar med å optimalisere livssykluser for utstyr og redusere driftskostnader.

Styrk sikkerheten for å beskytte mennesker og inntjening

Uoppdagede sikkerhetsproblemer kan medføre økt risiko for mennesker, fortjeneste og omdømme. Fjernovervåking og kommunikasjon holder mennesker trygge og forhindrer systemavbrudd. Våre løsninger – inkludert produkter i Crouse-Hinds-serien som er spesielt utviklet for tøffe og farlige miljøer – er designet for å holde deg trygg i høyrisikomiljøer. Vi utfyller også tilbudet vårt med tilpasset sikkerhetstrening for dine ansatte.
  • Innsikt i olje og gassindustrien

    Se hvordan bransjekompetansen vår hjelper oss med å utvikle innovative løsninger.
    Utforsk mer