Reservestrøm, UPS, overspenning & IT-strømdistribusjon

For å hjelpe deg med å opprettholde kontinuerlig virksomhet og unngå driftsstans tilbyr Eaton en omfattende portefølje med utstyr for reservestrøm og distribusjon som beskytter deg mot en rekke farer, inkludert strømbrudd, overspenning og lynnedslag. Eaton tilbyr også en serie med strømstyringsprodukter som lar deg overvåke og styre infrastrukturen til strømnettet.