Vern

Eatons komplette serie med vern gjenspeiler en lang tradisjon for å skape løsninger som forbedrer elektrisk sikkerhet, pålitelighet, samsvar med regler og effektiv strømdistribusjon innen alternativ energi, kommersiell og industriell drift og gruvedrift.