Overspenningsvern

Eaton har en omfattende portefølje med overspenningsvern for å tilfredsstille kravene i alt fra bolig til industri. De hjelper deg å redusere faren for brann, kostbare skader, og beskytter elektrisk utstyr mot virkningen av overspenninger forårsaket av lynnedslag, koblinger i høyspentnettet, jord- og kortslutninger.
Gå til SPCT2 xPole-overspenningsvern
SPCT2 xPole-overspenningsvern

SPCT2 xPole-overspenningsvern