Velg posisjonen din

xStorage Home støtter energiovergangen

Tjue Eaton xStorage Home-systemer er installert i det EU-finansierte vitenskapsprosjektet Horizon 2020  INVADE, som har til hensikt å identifisere fremtidens energimarked. 

Eaton xStorage-systemer kreves i fremtidens energimarkeder

Se videoen og finn ut hvorfor.

Det norske industrikonsernet Lyse AS og INVADE-prosjektet

Lyse AS er et industrikonsern innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Industrikonsernet er det første norske selskapet som har investert i Eaton xStorage Home-systemer. Investeringen er en del av det europeiske forskningsprosjektet INVADE, et av Europas største vitenskapsprosjekter i feltet smartnett og lagring med et totalbudsjett på 16 millioner euro.

Tjue Eaton xStorage Home-systemer installert

Tjue Eaton xStorage Home-systemer er installert i tjue hjem i Rogaland. Disse systemene består av gjenbrukte og nye Nissan LEAF-batterier som er koblet til Eatons smarte teknologi for strømstyring. Eaton xStorage er tilgjengelig for husholdninger, kommersielle bygninger og som en del av større energinettverk og datasentre. xStorage Home-enheter som brukes av Lyse AS, består av nye og gjenbrukte Nissan LEAF-batterier på 6 kWh og 4,2 kWh som forsyner en svært travel og aktiv norsk husholdning med tre til fem timer med strøm.

Det er store forventninger til dette prosjektet. Energimarkedet gjennomgår vesentlige endringer, og vi vil være forut for disse endringene ved å teste innovative teknologier og sikre at vi har utviklet de beste forretningsmodellene. Vår deltakelse i INVADE-prosjektet kan bidra til å løse disse utfordringene både fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

Redusere belastningstoppene som oppstår når nettenergien er høyt etterspurt

Ett av formålene med prosjektet er å redusere belastningstoppene som oppstår når nettenergien er høyt etterspurt. En direkte løsning for dette er xStorage Home, som gjør at strømmen kan lagres i xStorage Home-systemet når prisen for elektrisitet er lav og brukes når prisen er høy. INVADE-prosjektet ledes av Smart Innovation Norway, og det norske pilotprosjektet ledes av Lyse AS. Pilotprosjekter kjøres også i Tyskland, Nederland, Bulgaria og Spania, der forskjellige bedrifter prøver nye, smarte løsninger og bedriftsmodeller i strøm- og energimarkedet. Lyse AS vil fokusere på løsninger for forbrukermarkedet.

Vi vil utvikle nye, digitale løsninger som sikrer bedre bruk av energinettet, en enklere overgang til fornybar energi og stabilisering av topper ved å bruke energilagring.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

xStorage Home skal brukes i tre underprosjekter

xStorage Home-systemet skal brukes i tre underprosjekter: Energibruk i forhold til effekt, energiforbruk i forhold til økonomisk lønnsomhet og hvordan energilagring sammen med kortreist energi, som solenergi, kan optimaliseres. Lyse AS vil også vurdere hvordan strøm og oppvarming for boliger kan styres mer effektivt og hvordan dette kan kobles til internett.

Vi ser mange spennende løsninger der kunstig intelligens og maskinlæring styrer andre løsninger. Energilagring vil komplettere fremtidens energimarked, og forbrukere vil dra fordel i form av smartere energibruk. Strømselskaper vil dra fordel av bedre distribusjon, og kunden vil kunne kontrollere og styre boligene på en smartere måte.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

Oppfylle høyere krav til nettenergi

Energilagring vil også bidra til å jevne ut behovet for nettenergi. Dette er en nødvendighet på grunn av et økende bruk av artikler med høyt energibehov, for eksempel elbiler og induksjonskokeplater.

Oppdag xStorage Home

Oppdag hva xStorage Home kan gjøre for deg.