Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wyłączniki
Wyłączniki różnicowoprądowe xEffect FRCdM typu B, Bfq i B+
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Wyłączniki różnicowoprądowe xEffect FRCdM typu B, Bfq i B+

FRCdM spełnia najwyższe wymogi dotyczące ochrony zarówno osób, jak i sprzętu. Wyłączniki różnicowoprądowe typu B, B+ i Bfq wykrywają prądy przemienne tętniące, stałe różnicowe i wygładzone stałe różnicowe.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B to typ standardowy, który reaguje na wszystkie prądy różnicowe do 1 kHz. Urządzenia typu B+ reagują na wszystkie prądy różnicowe, przy czym jednocześnie zostały wyposażone w specjalną krzywą zadziałania, która ogranicza wartość prądu wyzwalania do maks. 420 mA przy częstotliwościach do 20 kHz. Tymczasem urządzenia typu Bfq mogą tolerować wywoływane przez instalację doziemne prądy upływowe przy wyższych częstotliwościach sięgających 50 kHz.

Prąd wyzwalający
czułość na wszystkie rodzaje prądu
Zaprojektowany zgodnie z normą
IEC 61008, IEC 62423
Częstotliwości
częstotliwości mieszane do 50 kHz

Główne cechy

 • Element serii xEffect do zastosowań przemysłowych/komercyjnych
 • Bezpieczne wyłączanie zasilania w przypadku wystąpienia wygładzonych prądów stałych i przemiennych
 • Cyfrowa technologia zapewniająca maksymalną dyspozycyjność instalacji
 • Pomiar prądów różnicowych w czasie rzeczywistym
 • Łatwa obsługa i ponowny montaż
 • Zabezpieczenie przed prądami prądami różnicowymi i dodatkowa ochrona prewencyjna
 • Czuły na wszystkie rodzaje prądu wyłącznik różnicowoprądowy zapewniający zabezpieczenie przed prądami uszkodzeniowymi i dodatkową ochronę
 • Funkcje cyfrowe zapewniające maksymalną dyspozycyjność instalacji
 • Monitorowanie instalacji: Wyświetlanie informacji zapobiegawczych/ostrzeżeń przed wyzwoleniem wyłącznika różnicowoprądowego w przypadku prądów upływowych
  – Zintegrowany styk pomocniczy na potrzeby zdalnego zapewniania ostrzeżeń z wyprzedzeniem
  – Miejscowe wskazania przez trzy kontrolki LED
 • Urządzenia typu B+ spełniają również wymogi dotyczące zaawansowanej ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą VDE 0664-400
 • Wyłącznik trójfazowy może pracować jako jednofazowy.
 • Nowy poziom precyzji pozwalający zminimalizować liczbę przypadków niepotrzebnego wyzwolenia
 • Obszerny zakres akcesoriów
 • Wskaźnik położenia styków
 • Wskaźnik przyczyny wyzwolenia elektryczne/mechaniczne
 • Możliwość automatycznego resetowania
 • Przezroczyste tabliczka opisowa
 • Podwójne zaciski (windowe/szynowe) na górze i na dole
 • Możliwość umieszczenia u dołu albo u góry szyny łączeniowej
 • Wolny zacisk windowy pomimo zamontowanej szyny łączeniowej
 • Możliwość modernizacji z zastosowaniem uniwersalnego styku Z-NHK (2 przem.) do sygnalizacji przyczyny wyzwolenia (elektryczne/mechaniczne)
 • Możliwość modernizacji poprzez zamontowanie styku pomocniczego Z-HK (1zw/1rozw)
 • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony
 • Wskaźnik wyzwolenia elektrycznego/mechanicznego niebieski-biały
 • Dodatkowe bezpieczeństwo
  – Możliwość plombowania
  – Możliwość zablokowania w położeniu WŁ. albo WYŁ.
 • Typy zwłoczne (G, S) nadają się również do zastosowania ze standardowymi świetlówkami ze statecznikami elektronicznym albo bez nich (czułość 30 mA: 30 jednostek na przewód fazowy)

Cyfrowa aparatura rozdzielcza xEffect

Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe z serii xPole potrafią więcej niż tylko wyłączać obwód. Monitorują one instalacje elektryczne i zapewniają wcześniejsze ostrzeżenie dotyczące krytycznych przepływów prądu, aby umożliwić uniknięcie przestojów w pracy instalacji i związanych z nimi kosztów.

 

Monitorowanie działania za pomocą diod LED:

 • Zielona dioda LED zapala się
  przy wartości od 0% do 30% IΔn 
 • Tolerancja: ± 5%
 • W przypadku gdy przepływ prądu z instalacji do uziemienia mieści się w zakresie od 0 do 30% wartości znamionowej prądu różnicowego, zielona dioda LED jest aktywna.
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - yellow LED
 • Żółta dioda LED zapala się
  przy wartości od 30% do 50% IΔn 
 • Tolerancja: ± 5%
 • Żółta dioda LED wskazuje prądy różnicowe o wartości w zakresie od 30% do 50% wartości znamionowej prądu różnicowego. Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych przed wyłączeniem instalacji.
 • Czerwona dioda LED zapala się
  przy wartości >50% IΔn 
 • Tolerancja: ± 5%
 • Jeżeli zaświeci się czerwona dioda LED, oznacza to, że wartość prądu upływowego przekracza 50% wartości znamionowej prądu różnicowego. Oznacza to, że stan instalacji jest krytyczny – cyfrowy wyłącznik różnicowoprądowy zadziała tylko jeżeli wartość prądu uszkodzeniowego będzie dalej wzrastać.

Urządzenia typu B zwiększają bezpieczeństwo i niezawodność

Wygładzone różnicowe prądy stałe mogą występować w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych z instalacjami fotowoltaicznymi, przemiennikami częstotliwości albo innymi podzespołami elektronicznymi. Zwiększona czułość wyłączników różnicowoprądowych typu B minimalizuje liczbę przypadków niepotrzebnego wyzwolenia, przez co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność.

Niezawodna ochrona maszyn

Produkty te pozwalają utrzymać optymalną pracę systemu i zapewniają dodatkową ochronę przed prąd różnicowym. Są dostępne w wersjach o różnych charakterystykach zadziałania, dostosowanych do różnorodnych instalacji i podzespołów elektrycznych. Urządzenia obsługują szeroki zakres prądów znamionowych i mogą być rozbudowywane o obszerny zakres akcesoriów.

Najważniejsze korzyści:

 • Niezawodna ochrona maszyn
  wykorzysujących przemienniki częstotliwości
 • Skuteczna reakcja w przypadku wystąpienia wygładzonych różnicowych prądów stałych
  i przemiennych
 • Wykrywanie prądów różnicowych
  o wysokich częstotliwościach
 • Maksymalna dyspozycyjność dzięki
  technologii cyfrowej i wcześniejszym ostrzeżeniom

Stałe wskazania dzięki technologii cyfrowej

Specjalnie przystosowana krzywa zadziałania wyłączników różnicowoprądowych typu Bfq jest zgodna ze specyfikacją standardowego typu B, przy czym umożliwia również zapobieganie niepotrzebnemu wyzwalaniu w zastosowaniach przemysłowych z napędami zmiennej częstotliwości o wysokiej wydajności. Wyłączniki różnicowoprądowe typu Bfq są urządzeniami typu B ze specjalnie przystosowaną krzywą zadziałania do 50 kHz w przypadku wszystkich typów prądów różnicowych. Zapobiegają one wyzwalaniu z powodu prądów upływowych w obwodach z przemiennikami częstotliwości o dużej mocy.

Różne typy mają różne zalety

Typ G/B i G/B+: Wysoki poziom ochrony przed niepotrzebnym wyzwalaniem. Obowiązkowy element w obwodach, w przypadku których niepotrzebne wyzwolenie może spowodować obrażenia ciała albo uszkodzenie mienia. Zabezpieczenie przed wszelkiego typu prądami uszkodzeniowymi.
Typ S/B i S/B+: Selektywne wyłączniki różnicowoprądowe. Zabezpieczenie przed wszelkiego typu prądami uszkodzeniowymi.
Typ S/Bfq: Do zastosowań z napędami zmiennej prędkości w zastosowaniach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Charakterystyka zadziałania dobrana z myślą o pracy z przemiennikami częstotliwości w celu zapobiegania niepotrzebnym wyzwoleniom. Zabezpieczenie przed wszelkiego typu prądami uszkodzeniowymi.
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R
Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect FRCdM typu A, U, R
Wyłącznik różnicowoprądowy dRCM xPole
Wyłącznik różnicowoprądowy dRCM xPole
Digital RCBO 2-pole
Wyłączniki kombinowane FRBdM z cyfrowym wyświetlaczem, 1+N lub 2-bieg.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton