Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Specyfikacje

Główne cechy

Główne funkcje:

  • Obliczenia dla sieci: TN/TT/IT o różnych systemach napięciowych do 1000 V.
  • Projektowanie sieci promieniowych i oczkowych.
  • Projektowanie sieci zasilanych z jednego lub wielu różnych źródeł (sieć nadrzędna, transformator, generator), projektowanie sieci zasilanych równolegle z różnych źródeł.
  • Baza danych elementów z przejrzystą strukturą drzewa z możliwością uzupełnienia jej przez użytkownika.

 

Obliczenia

  • Wszystkie obliczenia (spadki napięć, rozpływ mocy, impedancja, zwarcia, itp.) są oparte na normach IEC (PN-IEC i PN-HD).
  • Kompaktowe lub szczegółowe wyświetlanie obliczonych wyników

 

Charakterystyki wyzwalania

  • Możliwość wyboru urządzenia zabezpieczającego z bazy danych oraz narysowania charakterystyki czasowo-prądowej
  • Możliwosć oceny selektywności i dobezpieczenia back-up dla różnych kombinacji zabezpieczeń

 

Unikalne funkcje

  • Menedżer statusu operacyjnego dla optymalizacji większych projektów
  • Możliwość definiowania współczynnika jednoczesności (Ks) i współczynnika zapotrzebowania (Ku). Generowanie dokumentacji (schemat elektryczny z wynikami obliczeń, raport obliczeniowy, tabele z parametrami elementów i tabele z wynikami obliczeń).

Rozwiązywanie problemów

W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie dotyczącego braku aplikacji Microsoft podczas instalacji, proszę kliknąć poniższy link, aby pobrać aplikację, a następnie ponownie uruchomić program xSpider.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton