Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Power Xpert UX

Rozdzielnice średniego napięcia Eaton Power Xpert UX IEC mogą być używane w różnego rodzaju systemach dystrybucji energii i sterowania silnikami o wartościach napięcia znamionowego do 24 kV. Rozdzielnica jest dostępna w konfiguracjach z pojedynczym i podwójnym systemem szyn zbiorczych (dupleks). Dwuczłonowa wersja Power Xpert UX, opracowana z myślą o bezpieczeństwie, stanowi niezawodne i elastyczne rozwiązanie o kompaktowej konstrukcji. W rozdzielnicy Power Xpert UX zastosowano opracowane przez firmę Eaton kluczowe technologie izolacji stałej z żywicy, a także wiodącą na świecie technologię łączników próżniowych. 

Napięcie znamionowe
do 24 kV
Prąd znamionowy
do 4000 A
Prąd zwarciowy
do 50 kA – 3 s

Główne cechy

Bezpieczeństwo użytkownika

 • W pełni izolowana konstrukcja zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność
 • Klasyfikacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny (AFLR) do 50 kA – 1 s
 • Urządzenia innych producentów poddano badaniom typu zgodnie z normami IEC
 • System blokad mechanicznych i elektrycznych zapobiegający błędnym operacjom łączeniowym
 • Obsługa przy zamkniętych pokrywach

 

Maksymalny czas pracy przy minimalnych wymaganiach w zakresie przeglądów

 • Rozdzielnica dwuczłonowa do 24 kV
 • Najwyższy współczynnik utraty ciągłości pracy LSC2B i klasa przedziałów PM
 • Uproszczone przeglądy i obsługa obiektów dzięki konstrukcji bez gazu SF6
 • Wyłączniki i styczniki próżniowe o niewielkich wymaganiach w zakresie przeglądów

 

Elastyczna konstrukcja

 • Szeroki wybór typów pól, parametrów i dostępnych opcji pozwala znaleźć odpowiednie kompaktowe rozwiązanie do najbardziej wymagających zastosowań 
 • Styczniki próżniowe do 12 kV przeznaczone do często przełączanych obciążeń

 

Przyjazne dla środowiska

 • Izolacja powietrzna, izolacja stała na bazie elementów z żywicy oraz opracowana przez firmę Eaton wiodąca na świecie technologia łączników próżniowych

Bezpieczna i niezawodna rozdzielnica dwuczłonowa do 24 kV

Projekt rozdzielnicy Power Xpert UX bazuje na izolacji jednobiegunowej torów prądowych. Znacznie ogranicza to możliwość wystąpienia wewnętrznego łuku elektrycznego. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji instalowany jest opcjonalnie zintegrowany absorber pozwalający wygasić wewnętrzny łuk elektryczny w pomieszczeniu rozdzielni bez stwarzania zagrożenia dla pracowników i urządzeń. Podczas pracy człon wysuwny znajduje się za zamkniętymi drzwiami przedziału głównego, co zapewnia pełną ochronę przed ewentualnym wewnętrznym łukiem elektrycznym. Dodatkowo istnieje także opcja pełnego sterowania zdalnego, eliminująca potrzebę wchodzenia do pomieszczenia rozdzielni, łącznie z elektrycznym napędem posuwu członu wysuwnego.

Konstrukcja rozdzielnicy

Sercem dwuczłonowej rozdzielnicy Power Xpert UX jest opracowany przez firmę Eaton wyłącznik próżniowy typu W-VACi oraz nasz sprawdzony stycznik próżniowy typu W-SLC. Zobacz, jak nasze wiodące technologie współpracują ze sobą, aby zapewnić najlepsze rezultaty i sprawić, że to co ważne działa.

Rozdzielnice bez gazu SF6

W rozdzielnicach Power Xpert UX zamiast gazu SF6 zastosowano technologię próżniową. Eliminuje to ryzyko wycieku i minimalizuje ilość przeglądów. Dzięki możliwości ponownego wykorzystania lub recyklingu wszystkich zastosowanych w rozdzielnicy materiałów, koszty związane z utylizacją aparatury po zakończenu eksploatacji znacząco maleją. Firma Eaton promuje rozdzielnice niezawierające gazu SF6 w celu ochrony środowiska.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton