Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Reakcja naszej firmy na Koronawirusa


Podjęliśmy ważną decyzję o utrzymaniu naszej działalności w czasie tego bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego ze względu na istotną rolę, jaką nasza firma odgrywa w zabezpieczaniu globalnej infrastruktury i zapewnieniu krytycznych dostaw energii.

Produkty i usługi wsparcia technicznego firmy Eaton są niezbędne dla funkcjonowania szpitali, służb ratunkowych, obiektów wojskowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, robót publicznych, transportu i spedycji. Ponadto centra danych, punkty sprzedaży detalicznej, lotniska i instytucje rządowe, a także sieci wspierające szkoły i pracowników zdalnych, polegają na naszych produktach każdego dnia . Tak aby  mogły służyć swoim klientom i całym społecznościom. 

Prowadząc naszą działalność wiemy, że musimy  zmodyfikować sposób pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom. Oto kilka środków, które stosujemy, aby chronić naszych pracowników i ich zdrowie, a także zaspokoić najważniejsze potrzeby naszych klientów w czasie tego kryzysu.

Ochrona naszych pracowników

 • Nasze zakłady i oddziały firmy na całym świecie zostały dokładnie przeszkolone w zakresie protokołów czyszczenia oraz dezynfekcji i stale rozszerzamy te działania.
 • Wprowadziliśmy procedury izolacji społecznej, w tym rozłożenie zmian, wdrożenie rotacyjnego harmonogramu pracy biurowej, a także zmiany w układzie przestrzeni roboczej i miejscach współdzielonych przez pracowników.
 • Wymagamy, aby pracownicy pozostawali w domu, jeśli źle się czują i zachęcamy ich do częstego mycia rąk i innych praktyk higienicznych we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych i biurach.
 • Doradzamy naszym pracownikom korzystanie z elastycznych opcji pracy.
 • Ograniczamy liczbę odwiedzających nasze oddziały.
 • Przeprowadzamy regularne konsultacje z renomowanymi lekarzami i organizacjami ochrony zdrowia oraz aktualizujemy nasze plany reagowania w miarę pojawiania się nowych informacji.

W przypadku, gdy nasz pracownik podejrzewa, że jest lub był narażony na kontakt z Koronawirusem, lub gdy testy to potwierdzą, zostaje wdrożony natychmiastowy plan reagowania opracowany przez nasz zespół. W skład tego planu wchodzi:

 • obowiązkowa kwarantanna
 • dotarcie do wszystkich osób, z którymi ten pracownik miał kontakt,
 • dezynfekcja stanowisk pracy i przestrzeni wspólnych,
 • zamknięcie oddziału lub zakładu produkcyjnego, jeśli jest to konieczne.

Te działania są zgodne z naszymi profilaktycznymi protokołami zdrowotnymi oraz z protokołami światowych, regionalnych i krajowych  władz rządowych oraz organizacji zdrowotnych, w tym Centrów Kontroli Chorób (w USA) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W przypadku, gdy lokalne przepisy prawne wymagają bardziej rygorystycznych środków, zrobimy wszystko, co jest konieczne do ich wdrożenia.


Wsparcie dla naszych klientów

Uruchomiliśmy nasze plany zarządzania ciągłością działalności w całej organizacji. Obejmują one:

 • ścisły kontakt z naszymi dostawcami w celu zarządzania łańcuchem dostaw,
 • wyposażenie naszych techników serwisowych w dodatkowe środki ochrony osobistej w razie potrzeby,
 • ścisłą koordynację z lokalnymi rządami i instytucjami krajowymi,
 • oraz zastosowanie wszystkich wytycznych organów rządowych i zdrowotnych, które różnią się w zależności od lokalizacji.

Z uwagą śledzimy sytuację na całym świecie i reagujemy na potrzeby naszych klientów w poszczególnych przypadkach. 

W razie pytań, prosimy o kontakt z lokalnym zespołem obsługi klienta.