Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Tam, gdzie inteligencja napędza zasilanie

Dowiedz się więcej o wpływie IoT na to, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę w celu zwiększenia wydajności i produktywności. Wierzymy, że to jak działa nasz świat, poprawia się dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią (Intelligent Power), dlatego inwestujemy jeszcze więcej w naszych ludzi i technologie, aby wprowadzić na rynek cyfrowe innowacje, które będą miały wpływ na Twoje produkty, procesy i wyniki finansowe.

Dzisiejsze innowacje w zakresie zarządzania energią zmieniły na lepsze sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i korzystają z życia.

Postęp w dziedzinie inteligentnych technologii cyfrowych zmienił nasz świat. To, czego możemy dokonać dzisiaj, znacznie przewyższa to, co już osiągnęliśmy i jest tylko ułamkiem tego, co będziemy mogli zrealizować jutro. W centrum tego wszystkiego znajdują się „Rzeczy”, które generują, gromadzą i przetwarzają dane.

W firmie Eaton przyjęliśmy cyfrowy świat i nasze miejsce w nim z otwartymi ramionami, aby ponownie przemyśleć innowacje. Wykorzystujemy technologię w celu poprawy jakości obsługi klienta i inspirujemy naszych pracowników narzędziami cyfrowymi, które zwiększają produktywność. Zajmujemy się Przemysłem 4.0, wykorzystując w naszych fabrykach sztuczną inteligencję i zaawansowane maszyny, a także opracowując technologie, które pomagają naszym klientom robić to samo. Informacje potrzebne do podejmowania lepszych decyzji są generowane dzięki większej liczbie produktów i usług oraz wbudowanej łączności z Internetem Rzeczy (IoT).

Wierzymy, że sposób, w jaki działa nasz świat, poprawia się dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią, dlatego też inwestujemy w naszych ludzi i technologie, aby wprowadzić na rynek cyfrowe innowacje, które będą miały wpływ na Twoje produkty, procesy i wyniki finansowe. 

Wierzymy, że dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią poprawia się sposób, w jaki działa nasz świat.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

Inteligentne Zasilanie: Jak nasze myślenie w kontekście IoT (Internet Rzeczy) rozwija zarządzanie energią?

 

W dobie dużych zasobów danych i Internetu Rzeczy łączność cyfrowa istnieje w zakładach produkcyjnych, sieci elektrycznej, budynkach, obiektach opieki zdrowotnej, transporcie i w domu. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania z serii Intelligent Power, które gromadzą dane, uczą się i dostarczają praktycznych informacji w celu optymalizacji zużycia energii i ciągłości działania. 

Skupiając się na poprawie jakości życia i ochronie środowiska naturalnego poprzez zaawansowane zarządzanie zużyciem energii, oddajemy się projektowaniu produktów, które zasilają Twój dom, biuro, obiekt, maszynę, samolot lub pojazd zarówno dziś, jak i w przyszłości.  

Głęboko wnikamy w zebrane dane, by pomóc Ci w optymalizacji zużycia energii.

Droga do Inteligentnego Zasilania (Intelligent Power)

Tworzymy „rzeczy”, dzięki którym Internet Rzeczy działa. Nasze produkty i usługi w branży elektrycznej, lotniczej, hydraulicznej i samochodowej są źródłem danych.

Wdrażamy Inteligentne Zasilanie w życie z pomocą trzech głównych filarów: 

Zasoby - Zbierające dane czujniki umieszczane wewnątrz produktów

Wyposażamy nasze produkty w czujniki i możliwości wykrywania, które pozwalają wnikliwie przeanalizować fundamenty procesu produkcji energii, niezależnie od tego, czy jest to energia elektryczna (prąd, napięcie, częstotliwość i współczynnik mocy), energia płynów (ciśnienie, natężenie przepływu, przemieszczenie i zanieczyszczenie), czy mechaniczna (siła, prędkość, ciśnienie i przemieszczenie). Z szeroką wiedzą w dziedzinie obługi i serwisowania naszych produktów, w połączeniu z dogłębną wiedzą fachową w zakresie wymagań klientów, czynimy coraz większe postępy w zakresie produktywności i redukcji kosztów. 

Wiedza o danych - Tworzenie użytecznych informacji i wiedzy

Surowe, nieprzetworzone dane mają ograniczoną wartość. Przekształcenie tych danych w użyteczne punkty decyzyjne pomaga naszym klientom obniżyć koszty posiadania, zwiększyć wydajność i zmaksymalizować okres eksploatacji. Wykorzystujemy wirtualne modele cyfrowe, czyli „cyfrowe repliki”, aby odwzorować fizyczne zasoby w świecie rzeczywistym. Dzięki temu możemy szybko projektować, budować i testować rozwiązania wirtualnie przed zaangażowaniem się w duże inwestycje kapitałowe w świecie rzeczywistym. Następnie wyodrębniamy wiedzę z wirtualnych modeli cyfrowych, zadając odpowiednie pytania (Co się stało? Dlaczego? Jak możemy to kontrolować?), aby pomóc w rozwoju nowych produktów. 

Łączność - standardowe w branży protokoły do agregowania i rozpowszechniania danych

Polegamy na powszechnych protokołach i infrastrukturze do wymiany danych. Do dynamicznej sytuacji na rynkach, które obsługujemy, podchodzimy w sposób profesjonalny i zrównoważony. Dążymy do stworzenia otwartej, skalowalnej i bezpiecznej platformy komunikacyjnej, która zmienia sposób interakcji między systemami, rzeczami, ludźmi i procesami. Współpracujemy również z Twoimi partnerami biznesowymi, aby zwiększyć skalowalność i umożliwić pełną satysfakcję.  

Jesteśmy po to, abyś mógł doświadczyć jak świeże dane mogą tchnąć nowe życie w produkty już zainstalowane.

 

Informacje gromadzone i analizowane przez nasze produkty pomagają zoptymalizować procesy we wszystkich obszarach działania i zwiększyć ich wartość dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji. Dzięki naszym rozwiązaniom z serii Intelligent Power, Ty i Twoi klienci możecie oczekiwać niższych kosztów eksploatacji oraz bardziej korzystnego salda przy rozliczaniu finansów.

Nasza cyfrowa wiedza i inteligentne rozwiązania w zakresie zużycia energii służą Tobie pomocą w zakresie:

  • Wygenerowania surowych danych, które potrzebujesz, aby mieć dobry wgląd w sprawy wewnętrzne
  • Lepszego zrozumienia wykorzystania energii w celu stworzenia lepszego modelu biznesowego
  • Rozwijania i wdrażania zaawansowanych rozwiązań opartych na danych
Gromadząc i przetwarzając dane w przejrzysty sposób, otrzymasz informacje potrzebne do ciągłego podejmowania szybszych decyzji. Zobacz prawdziwy przykład: poznaj, w jaki sposób wyłącznik do zarządzania energią z funkcjami IoT firmy Eaton zmienia sposób, w jaki domy w Stanach Zjednoczonych zarządzają zasilaniem.

Korzystania z elastycznych programów i technologii, które zaspakajają Twoje potrzeby.

Uruchamianie planu informacyjnego

Ponieważ zasięg Internetu Rzeczy szybko się rozszerza, podchodzimy do platform w sposób profesjonalny i zrównoważony. Raportowanie danych odbywa się u nas z użyciem podstawowych programów, które są zgodne z dzisiejszymi technologiami, co pozwala nam z większą łatwością dostosowywać nasze rozwiązania do Twoich potrzeb. 

Doświadczenie użytkownika (UX)

Narzędzia wizualizacyjne wykorzystujące wygenerowane dane w celu zapewnienia spójnych i przyjaznych doświadczeń z urządzeniami mobilnymi, cyfrowymi ekranami sterowania i aplikacjami internetowymi. 

Platforma Chmury

Usługi, które pozwalają nam konsekwentnie pozyskiwać informacje z zasobów, przechowywać je i analizować oraz dzielić się nimi z klientami. 

Systemy wbudowane

Sprzęt i pakiety oprogramowania, które pomagają nam korzystać z pełnej mocy obliczeniowej, gdy tylko staje się ona dostępna. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Kluczowe protokoły, które obejmują wszystkie normy techniczne, narzędzia i procesy zapewniając kompleksowe bezpieczeństwo. Nasze podejście do platform i produktów, które wprowadzamy na rynek, jest zawsze „bezpieczne z założenia”.

 

Szeroki zakres naszych usług napędza inteligencję

Jeśli chodzi o innowacje w dziedzinie Internetu Rzeczy, nasza skala odróżnia nas od innych dostawców rozwiązań.

Dzielenie się informacjami w obrębie naszej firmy jest kluczowym elementem tego, w jaki sposób realizujemy ideę Inteligentnego Zasilania. Skutecznie wykorzystujemy skalę naszej działalności, dzieląc się doświadczeniami z jej podstawowych dziedzin - elektryki, hydrauliki, lotnictwa oraz motoryzacji - poprzez system Eaton Business: procesy międzybranżowe, które pozwalają nam dzielić się najlepszymi praktykami i współpracą. Niektóre firmy z naszej branży również specjalizują się w dziedzinie elektryki, jednak to doświadczenie danych zgromadzonych dodatkowo z branży motoryzacyjnej i hydraulicznej dają nam przewagę.  
Dzielenie się wiedzą, w połączeniu z globalnym zasięgiem i zasobami pomagają nam w realizacji większych, bardziej bezpośrednich innowacji dla naszych klientów. 

Wymiana informacji w całej firmie Eaton stanowi fundament idei Inteligentnego Zasilania.

Możliwości naszego Internetu Rzeczy w akcji

Doświadcz sposobu, w jaki dzielenie się wiedzą w naszych specjalizacjach umożliwia wprowadzenie na rynek jednych z najbardziej wydajnych i wszechstronnych innowacji w dziedzinie Internetu Rzeczy.  

Pojazdy

IntelliConnect: Zapewnia diagnostykę i analizę prognostyczną za pomocą kodów serwisowych przekładni, cykli pracy silnika i informacji o terenie, powiadamiając w czasie rzeczywistym kierowców samochodów ciężarowych i zarządzających flotą o ewentualnych problemach z pojazdem.

Centra przetwarzania danych

PredictPulse: Usługa polegająca na monitorowaniu w trybie 24/7 zasilania UPS firmy Eaton, która śledzi i wysyła co 15 minut dane z parametrami pracy oraz informacje o alarmach w czasie rzeczywistym, aby zapewnić ciągłość działania centrów przetwarzania danych. 

Mikrosieci (Microgrids)

Elastyczne zasilanie:  Zarówno w sieci, jak i poza nią, nasz kontroler Power Xpert Energy Optimizer monitoruje i reguluje każdy aspekt zasilania. Kontroler ten jest podłączony do infrastruktury i sieci elektroenergetycznej za pomocą otwartych protokołów. Dzięki diagnostyce, analizie predykcyjnej i normatywnej oraz modelowaniu, sieci mogą działać w wymagających warunkach. 

Maszyny

System regulacji stabilności hydraulicznego wysięgnika: System kontroli stabilności pochylenia wykorzystuje wbudowane czujniki zapobiegające odbiciom wysięgnika, wykrywając drgania za pomocą mikroprocesorów i unikalnych algorytmów komputerowych, które automatycznie stabilizują pozycję siłownika i całą jego konstrukcję. 

Miasta

Połączone systemy oświetlenia: Fizyczne oprawy oświetleniowe, które zwiększają wydajność operacyjną budynków, przedsiębiorstw i społeczności poprzez sterowanie i dane. Użytkownicy sterują oświetleniem i rozwiązują bardziej złożone problemy z wykorzystaniem funkcji detekcyjnych i komunikacyjnych zintegrowanych w oprawie.
W listopadzie 2017 roku Navigant Research ogłosił, że rynek rozwiązań oświetleniowych za sprawą Internetu Rzeczy (IoT) doświadczy wzrostu od  651,1 mln USD w 2017 r. do 4,5 mld USD  w 2026 r. W ich ostatnim raporcie, „Navigant Research Leaderboard: IoT dla Oświetlenia,” Eaton został uznany za wiodącą firmę nadającą trendy w dziedzinie oświetlenia IoT.
  • Jesteśmy po to, żeby to, co ważne, działało.*

    *Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, co ma wpływ na sposób, w jaki projektujemy i wytwrzamy rozwiązania w cyfrowym świecie.

W firmie Eaton „sprawianie, że to co ważne, działa” jest hasłem przewodnim.

Naszym zobowiązaniem jest zwiększanie wydajności, tworzenie bezpieczniejszych domowstw i miejsc pracy oraz pomaganie zarówno Wam, jak i nam samym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Dane, które pomożemy Ci wygenerować i przeanalizować w celu podejmowania świadomych działań są fundamentem dla innowacyjnego biznesu. To jest właśnie Inteligentne Zasilanie.