Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Biuro Rzecznika

Nie wiesz do kogo się zwrócić? Porozmawiaj z bezstronnym rzecznikiem firmy Eaton w sposób poufny i nieoficjalny.

W jaki sposób rzecznik może Ci pomóc?

Co zrobić, jeśli masz wątpliwości w miejscu pracy? Albo doświadczyłeś czegoś, co według Ciebie może naruszać wartości lub zasady etyczne firmy Eaton? Rzecznik jest bezstronną i niezależną osobą, z którą można poufnie i nieoficjalnie porozmawiać na tematy związane z pracą lub zgłosić się do niej z pytaniem. Rzecznik firmy pomaga w zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów.

Biuro rzecznika jest bezpiecznym i wiarygodnym miejscem, w którym można prowadzić poufne i nieoficjalne dyskusje na temat problemów lub wątpliwości w miejscu pracy.

Craig Arnold, Chairman and CEO

Rozmowy te są nieoficjalne i poufne.

Sprawy omawiane z rzecznikiem firmy Eaton są nieoficjalne i nieprotokołowane, co oznacza, że nie stanowią formalnego aktu powiadomienia firmy Eaton. Rzecznik firmy pomoże w zidentyfikowaniu i przedyskutowaniu innych kanałów sprawozdawczych istniejących w firmie.

 

Czego można się spodziewać kontaktując się z rzecznikiem firmy Eaton?

  • Twoje pytanie, problem lub wątpliwość zostaną potraktowane poważnie i otrzymają szybką, dyskretną i profesjonalną odpowiedź.
  • Pomyśl o rzeczniku jako o osobie, która Cię wysłucha, a następnie pomóż określić charakter i zakres Twoich wątpliwości, plusy i minusy różnych opcji rozwiązania problemu oraz podejście do jego rozwiązania.
  • To Ty określasz działania, które należy podjąć. Rzecznik firmy nie podejmie żadnych działań ani nie poinformuje nikogo o waszych rozmowach, nawet firmy Eaton, chyba że wyraźnie wydasz na to zgodę. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja bezpośredniego zagrożenia.
  • Rzecznik uzupełnia, ale nie zastępuje, formalnych kanałów rozwiązywania konfliktów dotyczących zasad etycznych oraz zgodności z normami i przepisami, działu kadr, zarządzania, programu pomocy pracownikom (EAP) lub działów zdrowia, bezpieczeństwa i jakości.

Więcej