Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Polityka dotycząca prywatności, plików cookie i ochrony danych

Informacje dotyczące ochrony danych i prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

Firma Eaton szanuje Państwa preferencje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana pod kątem różnorakich sposobów zbierania dotyczących Państwa danych osobowych przez firmę Eaton.

Firma Eaton oraz jej spółki zależne i stowarzyszone ("Eaton"„"my”" „nas” lub „nasze”) respektują Państwa preferencje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą być przez nas zbierane. Niniejsza Polityka ("Polityka") wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób mogą Państwo kontrolować ich wykorzystanie oraz korzystać z przysługujących Państwu praw dotyczących prywatności. Opisano w niej również nasze praktyki dotyczące informacji zbieranych za pośrednictwem różnych stron i zasobów internetowych firmy Eaton, które odsyłają do niniejszej Polityki (takich jak nasze strony internetowe, aplikacje komputerowe lub mobilne, strony mediów społecznościowych i wiadomości e-mail w formacie HTML), a także w ramach sprzedaży i działań marketingowych prowadzonych poza internetem (łącznie zwane "kanałami informacyjnymi").

Kanały informacyjne mogą zawierać łącza do stron internetowych, usług, portali społecznościowych lub aplikacji spoza firmy Eaton lub umożliwiać łączenie się z wyżej wskazanymi. Kliknięcie na te łącza lub nawiązanie połączenia może umożliwić zbieranie lub udostępnianie dotyczących Państwa informacji przez osoby trzecie. Te strony internetowe lub usługi osób  trzecich są poza naszą kontrolą. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i warunkami korzystania z wszelkich stron i usług spoza firmy Eaton przed udostępnieniem im Państwa danych osobowych .

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z nami: dane kontaktowepodajemy pod tekstem niniejszej Polityki.

Przejęcia innych przedsiębiorstw:  Eaton może przejmować przedsiębiorstwa, które prowadzą internetową działalność reklamową bazującą na zainteresowaniach użytkowników. W ramach integracji z firmą Eaton przedsiębiorstwa te przyjmą niniejszą Politykę. Zwracamy uwagę, że do czasu zakończenia integracji mogą obowiązywać dotychczasowe polityki prywatności tych przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat tych usług, rodzajów gromadzonych danych, sposobu wykorzystywania tych danych oraz opcji rezygnacji z ich udostępniania można znaleźć w politykach prywatności nabywanych przedsiębiorstw.

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą poczową:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA