Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Polityka dotycząca prywatności, plików cookie i ochrony danych

Polityka dotycząca ochrony danych i prywatności

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2020 r.

Firma Eaton szanuje preferencje swoich klientów dotyczące przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana pod kątem różnorakich sposobów dotyczących zbierania danych osobowych klientów przez firmę Eaton.

Firma Eaton oraz jej spółki zależne i stowarzyszone („Eaton”, „my”, „nas” lub „nasze”) respektują preferencje klientów dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą być przez nas zbierane. Niniejsza Polityka („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób można kontrolować ich wykorzystanie oraz korzystać z przysługujących klientom praw dotyczących prywatności. Opisano w niej również nasze praktyki dotyczące informacji zbieranych za pośrednictwem różnych stron i zasobów internetowych firmy Eaton, które odsyłają do niniejszej Polityki (takich jak nasze strony internetowe, aplikacje komputerowe lub mobilne, strony mediów społecznościowych i wiadomości e-mail w formacie HTML), a także w ramach sprzedaży i działań marketingowych prowadzonych poza internetem (łącznie zwane „kanałami informacyjnymi”).

Kanały informacyjne mogą zawierać łącza do stron internetowych, usług, portali społecznościowych lub aplikacji spoza firmy Eaton lub umożliwiać łączenie się z wyżej wskazanymi. Kliknięcie takich linków lub nawiązanie połączenia może umożliwić zbieranie lub udostępnianie dotyczących Państwa informacji przez osoby trzecie. Te strony internetowe lub usługi osób trzecich są poza naszą kontrolą. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i warunkami korzystania z wszelkich stron i usług spoza firmy Eaton przed udostępnieniem im Państwa danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z nami: dane kontaktowe podajemy pod tekstem niniejszej Polityki.

Przejęcia innych przedsiębiorstw:  Eaton może przejmować przedsiębiorstwa, które prowadzą internetową działalność reklamową bazującą na zainteresowaniach użytkowników. W ramach integracji z firmą Eaton przedsiębiorstwa te przyjmą niniejszą Politykę. Zwracamy uwagę, że do czasu zakończenia integracji mogą obowiązywać dotychczasowe polityki prywatności tych przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat tych usług, rodzajów gromadzonych danych, sposobu wykorzystywania tych danych oraz opcji rezygnacji z ich udostępniania można znaleźć w politykach prywatności nabywanych przedsiębiorstw.

Rozwiń poniższe sekcje w celu zapoznania się z pełnym tekstem Polityki.

Podczas korzystania przez Państwa z kanałów informacyjnych i interakcji z nimi firma Eaton może zbierać dane osobowe, czyli informacje, które umożliwiają identyfikację osób fizycznych lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe to również informacje zbierane w ramach interakcji z kanałami informacyjnymi i stronami internetowymi nienależącymi do firmy Eaton, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości indywidualnego użytkownika lub nie odnoszą się bezpośrednio do osoby fizycznej, ale w połączeniu z innymi danymi mogą umożliwić jej identyfikację. Dane osobowe mogą być zbierane w ramach interakcji w internecie oraz poza nim i obejmować między innymi:

Dane dotyczące konta Eaton
Podczas zakładania konta Eaton zbierane są następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Tytuł grzecznościowy
 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Preferencje dotyczące kraju i języka
 • Numer klienta
 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Miasto
 • Stan
 • Kod pocztowy
 • Numer faksu
 • Numer telefonu komórkowego
 • Numer telefonu służbowego
 • Rodzaj organizacji
 • Tytuł zawodowy/specjalność
 • Numer konta klienta
 • Rodzaj organizacji
 • Adres IP

Używamy tych danych osobowych w celu utworzenia i obsługi Państwa konta Eaton. Mogą Państwo używać swojego konta Eaton do różnych usług. W przypadku wykorzystania konta Eaton użytkownika w celu świadczenia usług możemy dodać dodatkowe dane osobowe do konta Eaton użytkownika.

Tworzenie konta Eaton użytkownika odbywa się tylko na jego prośbę, a przetwarzanie danych konta użytkownika jest niezbędne do realizacji umowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Dane dotyczące zakupu i rejestracji
Możesz zakupić produkty i usługi Eaton i zarejestrować swój produkt. Przy zakupie produktów/usług oraz przy rejestracji produktu gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Adres wysyłki i faktury
 • Numer telefonu
 • Historia faktur, która zawiera przegląd zakupionych produktów/usług firmy Eaton
 • Szczegóły rozmów prowadzonych z Działem Obsługi Klienta w związku z pytaniami dotyczącymi zakupów lub doświadczenia w sklepach internetowych
 • Szczegóły dotyczące zarejestrowanego produktu/usługi, takie jak nazwa produktu/usługi, kategoria produktu, do której należy, numer modelu produktu, data zakupu, dowód zakupu
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer konta
 • Adres e-mail
 • Adres IP

Używamy tych danych osobowych w celu realizacji zakupu i/lub rejestracji produktu. Jeśli posiadasz konto Eaton, możesz również zarejestrować swój produkt. Jeśli zalogujesz się na swoje konto Eaton, Twoje dane dotyczące zakupu i rejestracji zostaną dodane do konta Eaton. Jeśli kupisz produkty/usługi firmy Eaton jako gość, użyjemy Twoich danych rejestracyjnych do realizacji zakupu, ale nie dodamy tych informacji do Twojego konta Eaton.

Zakup i rejestracja produktów odbywa się tylko na Państwa prośbę i uważamy, że przetwarzanie Państwa danych dotyczących zakupu i rejestracji jest niezbędne do realizacji umowy, do której Państwo się zobowiązali.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Dane testera produktu
Jeśli posiadasz konto Eaton lub bierzesz udział w kampaniach marketingowych Eaton, możesz zarejestrować się jako tester produktów/usług Eaton i powiedzieć nam, co myślisz o naszych produktach lub usługach.

Gdy zarejestrujesz się, aby zostać testerem produktów/usług Eaton, zbierzemy następujące dane osobowe:

 • Rodzaj interesujących Cię produktów, abyśmy mogli poinformować Cię o odpowiednich testach produktów
 • Informacje dotyczące aplikacji testera produktu, takie jak: testerem jakiego produktu chcesz zostać oraz odpowiedzi na ankietę selekcyjną w przypadku, gdy taka ankieta była częścią procedury selekcji
 • Przegląd testów, w których brali Państwo udział
 • Dane dotyczące wysyłki/realizacji, takie jak: informacje o przesyłce/fakturze i numer telefonu
 • Państwa oceny i opinie na temat przetestowanych produktów i usług firmy Eaton
 • Uczestnictwo w działaniach
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

Używamy tych danych osobowych, aby zaprosić Państwa do udziału w testach i wykorzystujemy Państwa opinie do ulepszania i rozwijania produktów i usług w odniesieniu do testowanych produktów i usług. Państwa dane jako testera produktu zostaną dodane do Państwa konta Eaton.

Uważamy, że przetwarzanie danych testera produktu jest oparte na uzasadnionym interesie Eaton w celu ulepszenia naszego asortymentu produktów i usług.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Dane dotyczące komunikacji promocyjnej
Mogą Państwo zdecydować się na zapisanie się do komunikacji marketingowej i promocyjnej. Przy zapisywaniu się do komunikacji marketingowej i promocyjnej będziemy korzystać z następujących danych osobowych:

 • Adres e-mail (jeśli nie posiadają Państwo konta)
 • Imię
 • Nazwisko
 • Tytuł grzecznościowy
 • Dane dotyczące konta Eaton
 • Data urodzenia
 • Firma
 • Adres
 • Miasto
 • Województwo
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Stanowisko pracy
 • Rola nabywcy
 • Telefon służbowy

Dane te mogą być zbierane w wyniku interakcji ze stronami internetowymi Eaton i aplikacjami mobilnymi firmy Eaton, kliknięcia i otwarcia wiadomości e-mail oraz uczestnictwa w wydarzeniach. Dane osobowe są wykorzystywane do wysyłania użytkownikowi informacji promocyjnych – w zależności od jego preferencji i zachowania – o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Eaton.

Na podstawie zgody użytkownika lub jeśli firma Eaton ma uzasadniony powód, spółki grupy Eaton mogą kontaktować się z użytkownikiem za pomocą wiadomości e-mail, SMS i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dostosować komunikację do Państwa preferencji i zachowań oraz zapewnić Państwu najlepsze, spersonalizowane doświadczenie, możemy analizować i łączyć wszystkie informacje związane z danymi Państwa konta oraz danymi dotyczącymi Państwa interakcji z firmą Eaton. Informacje te wykorzystujemy również do tworzenia segmentów naszych odbiorców, pokazując, które z naszych produktów i/lub usług cieszą się zainteresowaniem użytkowników i śledząc sukces naszych działań marketingowych. Możemy również wysyłać komunikaty prasowe Eaton pocztą elektroniczną (dane prasowe przesyłane pocztą elektroniczną). Kiedy firma Eaton wysyła informacje prasowe, przetwarza Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail) oraz informacje o firmie.

Jak opisano powyżej, przetwarzanie danych osobowych do celów komunikacji promocyjnej odbywa się za zgodą użytkownika lub jeśli firma Eaton ma uzasadniony powód. W przypadku, gdy firma Eaton przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę, użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed wycofaniem zgody. Firma Eaton daje użytkownikowi możliwość wycofania zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych w dowolnym momencie za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdej wiadomości promocyjnej, którą otrzymuje użytkownik.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Dane dotyczące konkurencji
Użytkownik może zdecydować się na udział w loteriach, grach konkursowych lub innych konkursach (Konkursy) za pośrednictwem naszych stron Eaton.

W przypadku zapisania się do udziału w konkursach firma Eaton może wykorzystywać następujące dane osobowe:

 • Dane Państwa profilu w mediach społecznościowych w przypadku uczestnictwa za pośrednictwem Państwa konta w mediach społecznościowych
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Adres zamieszkania/pocztowy
 • Rozmiar odzieży
 • Zdjęcie
 • Materiały lub treści generowane i dostarczane przez Państwa, które pozwalają Państwu na udział w loterii, konkursie, grze lub innym konkursie. 

Używamy tych danych osobowych w celu umożliwienia uczestnictwa, identyfikacji użytkownika, zapobiegania/wykrywania oszustw i realizacji nagrody dla użytkownika (w przypadku wygranej), a także uznajemy, że przetwarzanie danych dotyczących konkursów w powyższym kontekście jest niezbędne do realizacji umowy.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami i warunkami loterii, konkursu, gry lub innego konkursu w celu uzyskania dalszych informacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Informacje zwrotne przekazywane przez internet
W ocenach internetowych (Informacje zwrotne przekazywane przez internet) użytkownik może przekazać swoje opinie, komentarze, pytania, oceny i recenzje. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Identyfikator plików cookie
 • Państwa opinie/komentarze/pytania/recenzje
 • Państwa dane kontaktowe, jeśli zostaną podane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

Używamy tych danych osobowych, aby dostarczyć firmie Eaton cennych informacji w celu ulepszenia stron internetowych Eaton lub produktów/usług i uznajemy, że przetwarzanie Państwa informacji zwrotnych przekazywanych przez internet jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Eaton w celu ulepszenia stron internetowych Eaton oraz oferty produktów i usług.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji rejestracji i prywatności, w tym możliwość wypisania się z subskrypcji, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj

Dane dotyczące wydarzeń
Firma Eaton może zbierać dane dotyczące wydarzeń, webinariów lub targów („Wydarzenia”), w których użytkownik chce uczestniczyć i do udziału w których rejestruje się za pośrednictwem stron internetowych Eaton. Mogą Państwo zarejestrować swój udział w wydarzeniu na stronach Eaton lub za pośrednictwem innych firm organizujących. Gdy zarejestrują się Państwo do udziału w wydarzeniu, przetworzymy następujące informacje:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Kraj
 • Tytuł grzecznościowy
 • Produkt/usługa będące przedmiotem zainteresowania
 • Firma
 • Adres
 • Telefon służbowy

Dodatkowo, jeśli kontaktują się Państwo z nami służbowo, możemy potrzebować następujących informacji:

 • Dane konta
 • Specjalizacja
 • Zakład
 • Interesujące produkty
 • Data

W rzadkich przypadkach, gdy Eaton rezerwuje bezpośrednio podróż lub zakwaterowanie dla Państwa, możemy zebrać następujące informacje:

 • Przedział czasowy
 • Telefon służbowy
 • Istotne informacje żywieniowe
 • Dane dotyczące zdrowia (w tym dane dotyczące niepełnosprawności)
 • Czas/data przyjazdu i wyjazdu
 • Informacje o hotelu
 • Numer karty stałego klienta lub inne programy lojalnościowe
 • Numer prawa jazdy
 • Dane lotu
 • Rozmiar odzieży (np. artykuły promocyjne)
 • Płeć

Rejestrując się na wydarzenie, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od firmy Eaton informacji bezpośrednio związanych z wydarzeniem, takich jak miejsce, w którym odbędzie się wydarzenie i czas jego trwania. Przetwarzamy te dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji i wyboru prywatności, w tym możliwość wypisania się z subskrypcji, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj

Dane pochodzące z social listeningu
Gdy użytkownik wchodzi w interakcję lub komunikuje się za pośrednictwem kanałów/stron/promocji i blogów w mediach społecznościowych (np. gdy kliknie „lubię to” lub „udostępniam”, gdy zamieszcza i udostępnia komentarze oraz gdy przesyła oceny i recenzje), jego dane osobowe są przetwarzane przez stronę trzecią, która świadczy usługi social listeningu na rzecz firmy Eaton. Oznacza to, że osoba trzecia świadcząca usługi w zakresie social listeningu zachowuje kopię publicznie dostępnych interakcji internetowych, do których osoba trzecia zapewniła nam dostęp.

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują ogólnodostępne dane dostarczane w kontekście mediów społecznościowych przez użytkownika od odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych za pośrednictwem strony trzeciej, która świadczy usługi w zakresie social listeningu, np.: 

 • Imię
 • Płeć
 • Data urodzenia lub wiek
 • Strona internetowa
 • Zdjęcie profilowe
 • Strefa czasowa
 • Adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Kraj
 • Zainteresowania
 • Komentarze i/lub treści, które Państwo umieścili/udzielili

Używamy tych danych osobowych, aby uzyskać ogólny pogląd na opinie ludzi o nas i naszych markach, aby uzyskać pogląd na temat istotnych czynników wpływających na działalność firmy Eaton w internecie, aby rozwiązywać problemy i/lub ulepszać produkty i usługi firmy Eaton i/lub rozpocząć rozmowę promocyjną z Państwem. Uważamy, że przetwarzanie danych z zakresu social listeningu w powyższym kontekście jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Eaton. 

Jeśli nie chcą Państwo dzielić się z nami tymi informacjami w sposób opisany powyżej, proszę nie kontaktować się z firmą Eaton poprzez kanały mediów społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Dane dotyczące obsługi klienta
Użytkownik może od czasu do czasu kontaktować się z naszymi centrami obsługi klienta. W przypadku kontaktowania się z Działem Obsługi Klienta lub komunikowania się z jednym z naszych przedstawicieli Działu Obsługi Klienta Eaton pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie (np. karta odpowiedzi) będziemy używać następujących danych osobowych:

 • Dane Państwa konta
 • Historia zakupów, treść Państwa pytań lub próśb
 • Czasami, gdy ma to zastosowanie i jest konieczne, zarejestrowane rozmowy i historia połączeń. W takim przypadku na początku rozmowy usłyszą Państwo komunikat informujący o możliwości nagrania.

Używamy tych danych osobowych w celu zapewnienia obsługi klienta (związanej z produktem lub usługą), odpowiedzi na Państwa zapytania, spełnienia Państwa próśb i zapewnienia Państwu związanej z tym obsługi klienta, takiej jak naprawa lub wymiana produktów/usług. Używamy tych danych osobowych również do ulepszania, naprawiania i dostosowywania naszych produktów i usług, spełniania standardów zgodności oraz edukowania naszych pracowników działu obsługi klienta podczas szkoleń.

Jeśli świadczymy tę usługę na podstawie umowy z Państwem, uważamy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną. W pozostałych przypadkach uznajemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w powyższym kontekście jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Eaton.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Dane dotyczące doświadczeń odwiedzających
Jeśli wykorzystujemy dane osobowe zebrane od Państwa podczas korzystania z produktów/usług Eaton i/lub naszych stron internetowych Eaton w celach analitycznych, robimy to w celu ulepszenia naszych produktów/usług i zwiększenia komfortu użytkowania. Robimy to również w celu uzyskania ogólnego przeglądu kategorii odbiorców, którzy są zainteresowani poszczególnymi naszymi produktami i/lub usługami. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie firmy Eaton w celu ulepszenia naszych stron internetowych Eaton oraz asortymentu produktów i usług. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Wrażliwe dane osobowe
Firma Eaton nie będzie zbierać od Państwa żadnych wrażliwych danych osobowych. Wrażliwe dane osobowe obejmują między innymi pochodzenie rasowe lub etniczne, zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz przekonania religijne. Dlatego zbieramy wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik celowo je upubliczni lub nam ujawni. W przypadku przetwarzania tych danych przez firmę Eaton użytkownik ma takie same prawa jak te opisane poniżej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
spacer
Kanały informacyjne nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie danych umożliwiających identyfikację tożsamości ani danych osobowych dotyczących osób poniżej 13-go roku życia. Jeśli po zebraniu danych stwierdzimy, że dotyczą one osoby poniżej 13. roku życia, nie będziemy wykorzystywać lub przechowywać tych danych umożliwiających identyfikację tożsamości lub danych osobowych bez zgody jej rodzica/opiekuna. W razie stwierdzenia, że nieświadomie zebraliśmy dane umożliwiające identyfikację tożsamości lub dane osobowe dotyczące dziecka poniżej 13. roku życia, zostaną one usunięte z naszej bazy danych.

Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt z nami pod adresem dataprotection@eaton.com
spacer

Oprócz sposobów opisanych w sekcji „Informacje, które zbieramy” firma Eaton może zbierać dane osobowe z różnych źródeł, które generalnie należą do tych kategorii:

 • Dane dostępne publicznie / dane pochodzące od osób trzecich: Dane pochodzące ze zautomatyzowanych interakcji na stronach internetowych nienależących do firmy Eaton lub inne dane, które zostały publicznie udostępnione, takie jak posty w mediach społecznościowych lub dane pochodzące od osób trzecich, takich jak marketingowe listy wyboru lub agregatory danych.
 • Zautomatyzowane interakcje: Za pośrednictwem technologii, takich jak protokoły komunikacji elektronicznej, pliki cookie, wbudowane adresy URL lub piksele, widżety, przyciski i narzędzia.
 • Protokoły komunikacji elektronicznej: Firma Eaton może automatycznie otrzymywać dotyczące Państwa informacje w ramach połączenia komunikacyjnego, takie jak informacje o routingu sieci (skąd użytkownik nawiązał połączenie), informacje o urządzeniu (typ przeglądarki lub urządzenia), adres IP (który może identyfikować ogólne położenie geograficzne lub firmę) oraz data i godzina.
 • Firma Eaton może również automatycznie otrzymywać i zapisywać informacje o interakcji użytkownika z kanałami informacyjnymi, takie jak informacje o kliknięciach (czas odwiedzin na każdej ze stron internetowych firmy Eaton oraz czas jej trwania), częstotliwość korzystania z kanału informacyjnego, dane dotyczące funkcjonowania, łączne dane dotyczące użytkowania lub ogólne dane geolokalizacyjne.
 • Podobnie jak wiele firm, Eaton używa plików „cookie” i podobnych technologii śledzenia (zbiorczo „pliki cookie”). Serwer firmy Eaton przesyła do Państwa przeglądarki zapytanie, czy istnieją w niej pliki cookie ustawione uprzednio przez nasze elektroniczne kanały informacyjne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie, kliknij tutaj.

spacer

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • Do naszych oddziałów lub filii dla celów opisanych w niniejszej nocie o ochronie prywatności
 • Naszym zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności/rozliczeń, realizacja zamówień, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, CRM, zarządzanie tożsamością, zarządzanie zdarzeniami, wywiad marketingowy, audyt, wykrywanie oszustw i inne usługi.
 • Do osób trzecich, aby umożliwić im wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych, zgodnie z jego wyborem, jeśli użytkownik zdecydował się na takie udostępnianie.
 • Do zewnętrznych sponsorów loterii, konkursów i podobnych promocji.
 • Do Państwa kontaktów związanych z Państwa kontem w serwisach społecznościowych, do innych użytkowników strony internetowej i do Państwa dostawcy kont w serwisach społecznościowych, w związku z Państwa działaniami w zakresie udostępniania społecznościowego. Łącząc swoje konto Eaton z kontem w mediach społecznościowych, użytkownik upoważnia nas do udostępniania informacji dostawcy konta w mediach społecznościowych i rozumie, że wykorzystanie udostępnianych przez nas informacji podlega zasadom polityki prywatności dostawcy mediów społecznościowych.
 • Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Eaton jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy, firma Eaton może ujawnić dane osobowe dostępne w raportach i innych materiałach dostarczonych przez użytkownika i/lub firmę użytkownika na podstawie umowy z innym partnerem biznesowym i/lub dostawcą.
 • W szczególnych okolicznościach firma Eaton może udostępnić dane użytkownika zewnętrznym partnerom handlowym w celu ułatwienia sprzedaży, zapewnienia wsparcia technicznego lub udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez użytkownika firmie Eaton.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Inne zastosowania i informacje dotyczące wykorzystania danych
Możemy również wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w sposób, jaki uznajemy za konieczny lub stosowny: (a) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w tym z przepisami prawa obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika, w celu odpowiedzi na prośby organów publicznych i rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania użytkownika, w celu współpracy z organami ścigania lub z innych powodów prawnych; (b) w celu egzekwowania naszych warunków; oraz (c) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub praw podmiotów stowarzyszonych lub zależnych, użytkownika lub innych osób.

Ponadto możemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać informacje o użytkowniku stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym).
spacer

Podobnie jak wiele firm, Eaton używa plików „cookie” i podobnych technologii śledzenia (zbiorczo „pliki cookie”). Serwer firmy Eaton przesyła do Państwa przeglądarki zapytanie, czy istnieją w niej pliki cookie ustawione uprzednio przez nasze elektroniczne kanały informacyjne.

Czym są pliki cookie?
Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie pomagają analizować ruch w sieci i pozwalają aplikacjom internetowym dostosować się do potrzeb użytkownika. Aplikacja internetowa może dostosować działanie do potrzeb i upodobań użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o jego preferencjach. Niektóre pliki cookie mogą zawierać dane osobowe – na przykład, jeśli podczas logowania użytkownik kliknie na opcję „zapamiętaj mnie”, plik cookie może zapisać nazwę użytkownika. Pliki cookie mogą zbierać informacje, w tym unikatowy identyfikator, preferencje użytkownika, informacje o profilu, informacje o członkostwie oraz ogólne informacje dotyczące użytkowania i ilościowe informacje statystyczne. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu zbierania zindywidualizowanych danych dotyczących korzystania z witryny internetowej,  personalizacji elektronicznego kanału informacyjnego oraz pomiaru skuteczności reklamy zgodnie z niniejszą Polityką.

Pliki cookie ustawiane przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku firmę Eaton) nazywane są „plikami cookie pierwszej kategorii”.  Pliki cookie ustawione przez osoby niebędące właścicielem witryny internetowej nazywane są „plikami cookie osób trzecich”. Pliki cookie osób trzecich umożliwiają udostępnianie ich funkcji lub opcji na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (np. reklama, interaktywne treści i analityka).  Firmy, które umieszczają te pliki cookie osób trzecich, mogą rozpoznać komputer użytkownika zarówno podczas jego wizyty na danej stronie internetowej, jak i podczas wizyty na innych stronach.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?
Używamy plików cookie pierwszej kategorii i osób trzecich z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych, aby nasze kanały informacyjne mogły działać, nazywamy je „niezbędnymi” lub „bezwzględnie koniecznymi” plikami cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie zainteresowań naszych użytkowników oraz reagowanie na nie w celu zwiększenia komfortu korzystania z naszych kanałów informacyjnych. Osoby trzecie stosują pliki cookie za pośrednictwem naszych kanałów informacyjnych w celach reklamowych, analitycznych i innych.

Firma Eaton może umieszczać pliki cookie lub podobne pliki na urządzeniu użytkownika w celach bezpieczeństwa, w celu ustalenia, czy użytkownik odwiedzał uprzednio nasze strony internetowe, aby zapamiętać jego preferencje językowe, jeśli jest nowym użytkownikiem lub w inny sposób ułatwić mu poruszanie się po naszych stronach, oraz aby dostosować się do potrzeb i zainteresowań użytkownika podczas jego wizyt w naszych kanałach informacyjnych. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje techniczne i dotyczące nawigacji, takie jak typ przeglądarki, czas spędzony na naszych stronach internetowych oraz inne odwiedzane strony. Pliki cookie pozwalają nam również określić, które z naszych reklam lub ofert najprawdopodobniej zainteresują użytkownika i wyświetlać je wtedy, gdy odwiedza on nasze strony internetowe. Pliki cookie mogą również ułatwić korzystanie z naszych stron dzięki zapisywaniu preferencji użytkownika podczas jego wizyty na danej stronie.

Określone rodzaje plików cookie pierwszej kategorii i osób trzecich, wykorzystywane przez nasze kanały informacyjne, oraz cele, w jakich są stosowane, zostały opisane pod poniższym linkiem (należy pamiętać, że poszczególne wykorzystywane pliki cookie mogą się różnić w zależności od odwiedzanego kanału informacyjnego).

A co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak sygnalizatory web?
Pliki cookie nie są jedynym sposobem rozpoznawania czy śledzenia użytkowników odwiedzających stronę internetową.  Niekiedy korzystamy z innych podobnych technologii, takich jak sygnalizatory web (nazywane także „śledzącymi elementami graficznymi” lub „czystymi gifami”).  Są to małe pliki graficzne zawierające unikatowy identyfikator, który pozwala nam ustalić, czy użytkownik odwiedził naszą stronę lub otworzył wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy.  Umożliwia to nam m.in. monitorowanie schematów przechodzenia użytkowników pomiędzy stronami w naszych witrynach, ustawianie plików cookie i komunikację z nimi, ustalanie, czy użytkownik wszedł na naszą witrynę z reklamy internetowej wyświetlanej na stronie innej firmy, doskonalenie funkcjonowania naszych stron i pomiar wyników mailowych kampanii marketingowych.  W wielu przypadkach technologie te działają w oparciu o prawidłowo funkcjonujące pliki cookie, w związku z czym wyłączenie plików cookie utrudnia ich działanie.

Jak zarządzać plikami cookie?
Użytkownik może zaakceptować pliki cookie lub wyłączyć ich obsługę. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby blokowała pliki cookie, jeśli użytkownik sobie tego życzy. Jeśli użytkownik woli nie akceptować plików cookie, większość przeglądarek umożliwia: (i) zmianę ustawień przeglądarki w celu powiadomienia użytkownika o otrzymaniu pliku cookie, co umożliwia wybór, czy chce on go zaakceptować, czy nie; (ii) wyłączenie istniejących plików cookie; lub (iii) ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby automatycznie odrzucała pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub zablokowania plików cookie niektóre funkcje lub usługi na naszych stronach internetowych mogą nie działać prawidłowo, ponieważ nie będziemy mogli rozpoznać i powiązać użytkownika z jego kontem/kontami w firmie Eaton. Ponadto oferty prezentowane użytkownikowi podczas odwiedzin witryny mogą nie być dla niego istotne lub dostosowane do jego zainteresowań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie, kliknij tutaj.

spacer
Firma Eaton korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak serwisy Google, Facebook, LinkedIn i Twitter oraz innych programowych platform reklamowych w celu kierowania reklam Eaton za pośrednictwem zewnętrznych kanałów elektronicznych. W celu doboru reklam pod kątem zainteresowań użytkowników mogą być wykorzystywane takie dane osobowe, jak przynależność do społeczności użytkowników oraz zainteresowania ustalone na drodze domniemania lub dorozumienia. Niektóre reklamy mogą zawierać wbudowane elementy graficzne, umożliwiające zapisywanie i odczytywanie plików cookie lub zbieranie informacji o sesjach, co pozwala reklamodawcom określać liczbę indywidualnych użytkowników, którzy mieli styczność z reklamą.

Firma Eaton może również korzystać z technologii reklamowych i korzystać z sieci technologii reklamowych, które zbierają informacje o korzystaniu ze stron internetowych firmy Eaton i innych, a także z innych źródeł, w celu wyświetlania jej reklam zarówno na jej własnych stronach internetowych jak i na stronach internetowych innych podmiotów. Reklamy te mogą być dostosowane do zainteresowań użytkownika ustalanych za pośrednictwem technologii reklamowych takich jak retargeting i analiza zachowań. Wszelkie reklamy przesyłane do Państwa przeglądarki z wykorzystaniem retargetingu lub analizy zachowań zawierają informacje na temat partnera technologii reklamowej oraz o tym, jak zrezygnować z oglądania takich reklam. Informacje te mogą także być wyświetlane w pobliżu tych reklam. Rezygnacja z tych reklam nie oznacza, że przestaną Państwo otrzymywać reklamy od firmy Eaton. Nadal będą Państwo otrzymywali reklamy od firmy Eaton, które zostały do Państwa skierowane na podstawie Państwa wizyt i sposobu przeglądania stron internetowych w określonym czasie.

Bazujące na plikach cookie narzędzia rezygnacji z reklam kierowanych na podstawie zainteresowań uniemożliwiają firmie Eaton i innym firmom wykorzystującym technologie reklamowe oferowanie użytkownikom tych reklam w imieniu firmy Eaton. Funkcjonują one tylko w przeglądarce internetowej, w której zostały zapisane, i tylko jeśli w przeglądarce aktywowano ustawienie akceptacji plików cookie osób trzecich. Te bazujące na plikach cookie narzędzia rezygnacji z  reklam mogą być mniej niezawodne w sytuacji, gdy pliki cookie są automatycznie wyłączane lub usuwane (np. w niektórych urządzeniach mobilnych i systemach operacyjnych). Jeśli usuną Państwo pliki cookie, zmienią przeglądarkę, komputer lub używają innego systemu operacyjnego, należy ponownie zrezygnować z opcji otrzymywania tych reklam.
spacer
Podstawa prawna zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej jest uzależniona od rodzaju danych osobowych oraz od określonego kontekstu, w jakim je zbieramy. 

Zasadniczo zbieramy dotyczące Państwa dane osobowe wyłącznie (i) o ile wyrazili Państwo na to zgodę (ii) o ile dane osobowe są wymagane dla realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a naszą firmą (iii) o ile nasza firma posiada uzasadniony prawnie interes dla przetwarzania, a interes ten nie narusza Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności. W określonych przypadkach nasza firma może być prawnie zobowiązana do zbierania dotyczących Państwa danych osobowych lub może wymagać danych osobowych w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby.

Jeśli poprosimy Państwa o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub realizacji zawartej z Państwem umowy, poinformujemy Państwa wyraźnie i terminowo, czy podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (a także o możliwych konsekwencjach braku podania danych osobowych).
spacer
Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do odpowiedzialności za prywatność, informacje lub inne praktyki stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek witrynę lub usługę, do której link znajduje się na stronach firmy Eaton, a my nie ponosimy odpowiedzialności za te kwestie. Zamieszczenie linku na stronach firmy Eaton nie oznacza poparcia dla strony lub usługi, do której prowadzi link, przez nas lub przez nasze podmioty stowarzyszone lub zależne.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji lub praktyki bezpieczeństwa innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM lub innych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które użytkownik ujawnia innym organizacjom poprzez strony internetowe Eaton lub w związku z nimi. Te inne organizacje mogą mieć swoje własne polityki prywatności, oświadczenia lub zasady. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z nimi w celu zrozumienia, w jaki sposób dane osobowe mogą być przetwarzane przez te inne organizacje.

Łącząc swoje konto Eaton z kontem w mediach społecznościowych, użytkownik upoważnia nas do udostępniania informacji dostawcy konta w mediach społecznościowych i rozumie, że wykorzystanie udostępnianych przez nas informacji podlegać będzie zasadom polityki prywatności dostawcy mediów społecznościowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Państwa kontaktom powiązanym z Państwa kontem w serwisach społecznościowych, innym użytkownikom strony internetowej i Państwa dostawcy kont w serwisach społecznościowych, w związku z Państwa działaniami w zakresie udostępniania społecznościowego. Eaton jest związany praktykami lub polityką prywatności tych stron trzecich. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dane te mogą być udostępniane osobom trzecim, kliknij tutaj.

Aby uzyskać informacje na temat międzynarodowych transferów danych, kliknij tutaj.
spacer
W celu ochrony zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego poziomowi ryzyka, z jakim wiąże się przetwarzanie Państwa danych osobowych. Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. Jeśli mają Państwo powody sądzić, że Państwa interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas zgodnie z poniższą sekcją Jak się z nami skontaktować . 
spacer
Firma Eaton będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne w celu dostarczenia użytkownikowi produktów lub usług; tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce lub w momencie zbierania danych; tak długo, jak będzie to konieczne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. w celu honorowania rezygnacji), rozwiązywania sporów i egzekwowania umów zawartych przez firmę Eaton; lub w zakresie dozwolonym przez prawo.

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych lub gdy przestanie istnieć uzasadniona potrzeba biznesowa ich przetwarzania przez firmę Eaton dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub odczytanie. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas bezpiecznie przechowujemy Państwa dane osobowe i zaprzestajemy dalszego ich przetwarzania do czasu ich usunięcia.
spacer

Dane osobowe naszych klientów mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj ich zamieszkania. W tych krajach mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności niż w krajach zamieszkania naszych klientów.

Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że dane osobowe naszych klientów są chronione zgodnie z niniejszą Polityką. Obejmują one wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej regulujących przekazywanie danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do grupy Eaton, nakładających na wszystkie spółki należące do grupy obowiązek ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych.

Firma Eaton przestrzega zasad ram ochrony prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA, chociaż firma Eaton nie opiera się na ramach ochrony prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA jako na podstawie prawnej dla przekazywania danych osobowych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18. Zamiast tego, firma Eaton wykorzystuje różne mechanizmy prawne do przekazywania danych osobowych z Europy, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do USA, jak opisano powyżej.

Informacje o Zasadach Ochrony Prywatności w Eaton Corporation dotyczące danych osobowych przekazanych przed 16 lipca 2020 r.

Firma Eaton Corporation i jej oddziały w USA posiadają certyfikaty zgodności z unijnymi i szwajcarsko-amerykańskimi Zasadami Ochrony Prywatności, określonymi przez Departament Handlu USA w odniesieniu do przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Chociaż Zasady Ochrony Prywatności ustalone miedzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA zostały uznane za nieważne w odniesieniu do przekazywania danych, w przypadku gdy dane osobowe zostały już przekazane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Zasad Ochrony Prywatności UE-USA lub Szwajcaria-USA, będziemy nadal chronić dane osobowe z UE, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii zgodnie ze standardami Zasad Ochrony Prywatności i obowiązującym prawem UE.

Zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności dotyczącymi przekazywania danych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA, firma Eaton zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności oraz zbierania lub wykorzystywania danych osobowych pracowników. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki ochrony prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą Eaton. Dane kontaktowe znajdują się na końcu tej sekcji.

Firma Eaton zobowiązała się ponadto do współpracy z panelem ustanowionym przez organy ochrony danych UE i szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozwiązanych skarg dotyczących ochrony prywatności w kontekście danych przekazywanych z UE i Szwajcarii.

W pewnych okolicznościach użytkownik może powołać się na wiążący arbitraż w przypadku skarg dotyczących przestrzegania zasad ochrony prywatności, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Firma Eaton podlega Federalnej Komisji Handlu (FTC) w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania polityki. Odnośnie powyższego firma Eaton zaświadcza, że przestrzega siedmiu ramowych Zasad Ochrony Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych w Unii Europejskiej.

Firma Eaton Corporation ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymała zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności, a następnie przekazała je osobom trzecim działającym w jej imieniu jako zleceniobiorcy. Firma Eaton Corporation przestrzega Zasad Ochrony Prywatności w odniesieniu do wszelkich operacji dalszego przekazywania danych osobowych otrzymanych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie.

Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności, Zasadach Ochrony Prywatności i obejrzeć naszą stronę certyfikacji, odwiedź Listę Ochrony Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, klikając poniższy link: https://www.privacyshield.gov

Amerykańskie filie firmy Eaton:

 • Azonix Corporation
 • Bussmann International Holdings, LLC
 • Bussmann International, Inc.
 • Cannon Technologies, Inc.
 • CBE Services, Inc.
 • Chagrin Highlands III Ltd.
 • Cooper B-Line, Inc.
 • Cooper Bussmann, LLC
 • Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.
 • Cooper Crouse-Hinds, LLC
 • Cooper Electrical International, LLC
 • Cooper Enterprises LLC
 • Cooper Finance USA, Inc.
 • Cooper Industries International, LLC
 • Cooper Industries, LLC
 • Cooper Interconnect, Inc.
 • Cooper Notification, Inc.
 • Cooper Power Systems, LLC
 • Cooper Technologies Company
 • Cooper Wheelock, Inc.
 • Cooper Wiring Devices, Inc.
 • Eaton Aeroquip LLC
 • Eaton Aerospace LLC
 • Eaton Ann Arbor LLC
 • Eaton Electric Holdings LLC
 • Eaton Holding LLC
 • Eaton Hydraulics LLC
 
 • Eaton Industrial Corporation
 • Eaton Leasing Corporation
 • CLS Holdings LLC
 • Eaton US Holdings, Inc.
 • Cooper Industries Poland, LLC
 • EIC Holding GP III
 • EIC Holding GP IV
 • Eaton Automated Transmission Technologies Corporation
 • EIC Holding IV LLC
 • EIC Holding V LLC
 • EIC Holding VI LLC
 • McGraw-Edison Development Corporation
 • MTL Instruments LLC
 • MTL Partners II, Inc.
 • MTL Partners, Inc.
 • Standard Automation and Control LP
 • Sure Power, Inc.
 • Wright Line Holding, Inc.
 • Wright Line LLC
 • Eaton Industries IX LLC
 • Cooper Industries Vietnam, LLC
 • Eaton Industries VIII LLC
 • Eaton Industries XVI LLC
 • Eaton Industries (Philippines), LLC
 • Cooper Industries Middle East, LLC
 • Cooper Industries South Africa, LLC
W razie pytań lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności lub w kwestii wszelkich spraw związanych z ochroną danych i prywatnością prosimy o kontakt z firmą Eaton:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

lub

drogą e-mailową na adres: dataprotection@eaton.com

spacer

W zakresie przewidzianym przez prawo Państwa kraju mają Państwo następujące prawa do ochrony danych i prywatności:

 • Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp (prawo do informacji), skorygować, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, mogą Państwo to zrobić w każdej chwili, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie „Kontakt z nami” poniżej. Aby skorzystać z tych praw, mogą Państwo także w dowolnym czasie aktualizować Państwa profil w firmie Eaton oraz powiązane z nim dane osobowe. Aby zmienić te informacje, należy odwiedzić Centrum Preferencji.
 • Ponadto mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub o ich przeniesienie. Mogą Państwo skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie „Kontakt z nami”.
 • W dowolnym czasie przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej, którą do Państwa przesyłamy.  Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas e-mailach z materiałami marketingowymi.  Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie „Kontakt z nami”. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas informacji marketingowych, możemy nadal wysyłać do niego ważne wiadomości administracyjne, z których nie może zrezygnować. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji rejestracji i prywatności, w tym możliwość wypisania się z subskrypcji, kliknij tutaj.
 • Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym czasie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o podstawę prawną inną niż zgoda.
 • Wyłącznie dla mieszkańców Kalifornii: Prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych. Firma Eaton sprzedaje Państwa dane osobowe osobom trzecim jedynie w odosobnionych przypadkach. W takich przypadkach zawsze mają Państwo prawo zrezygnować z tej sprzedaży. W tym celu proszę kliknąć tutaj lub skorzystać z opcji „CCPA – Prośba o Niesprzedawanie” w stopce naszej strony internetowej.

Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez wysłanie e-maila na adres dataprotection@eaton.com, dzwoniąc pod numer +1-800-386-1911 (tylko mieszkańcy Kalifornii) lub korzystając z tego formularza internetowego. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, w wymaganych ramach czasowych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych i prywatności kraju zamieszkania.

W swojej prośbie proszę określić, jakie prawo chcą Państwo wykorzystać i do jakich danych osobowych się ono odnosi. Dla Państwa ochrony możemy być zmuszeni do zweryfikowania Państwa tożsamości przed realizacją Państwa prośby.

Jeśli skorzystają Państwo z (niektórych) przysługujących opcji i praw, mogą Państwo nie być w stanie korzystać, w całości lub w części, z niektórych usług firmy Eaton.

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji dla celów związanych z prowadzeniem dokumentacji i/lub zakończenia wszelkich transakcji, które użytkownik rozpoczął przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie (np. gdy użytkownik dokonuje zakupu lub bierze udział w promocji, może nie być w stanie zmienić lub usunąć podanych danych osobowych do czasu zakończenia zakupu lub promocji).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrzymywania i usuwania danych, kliknij tutaj.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych właściwego dla Państwa kraju lub regionu na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych.

spacer
Lista aktualnych opcji ustawień prywatności jest dostępna tutaj.

Firma Eaton umożliwia Państwu utworzenie profilu preferencji dla komunikacji marketingowej. Profil ten umożliwia dostosowywanie i kontrolowanie preferencji dotyczących otrzymywania informacji w postaci elektronicznej, a także zapisywania się do społeczności, abonowania biuletynów, korzystania z obszarów z informacjami ogólnymi oraz rezygnacji z tych opcji. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia tego profilu i go zmodyfikować.

Marketing e-mailowy: Firma Eaton umożliwia rezygnację z komunikacji marketingowej. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, modyfikując swój profil preferencji w sposób opisany powyżej, lub korzystając z ogólnego automatycznego łącza rezygnacji z subskrypcji, które jest dostępny we wszystkich e-mailach marketingowych od firmy Eaton.  W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem z tych opcji rezygnacji prosimy o kontakt z nami: informacje kontaktowe podano w punkcie „Kontakt z nami” pod tekstem niniejszej Polityki.

Określone wiadomości niemające charakteru marketingowego nie podlegają ogólnej rezygnacji, są to wiadomości dla klientów związane z pobieraniem produktów, transakcjami sprzedaży, aktualizacjami oprogramowania i inne informacje dotyczące pomocy technicznej, poprawek i łat oraz powiadomienia wymagane przepisami prawa (w zakresie dopuszczalnym prawem). Ogólna rezygnacja nie obejmuje także określonej dodatkowej korespondencji z dystrybutorami i sprzedawcami, dotyczy to ostrzeżeń dotyczących produktów, aktualizacji, materiałów marketingowych i sprzedażowych regulowanych umowami oraz innych powiadomień w ramach współpracy partnerskiej.

Wszystkie wiadomości e-mail firmy Eaton są monitorowane w celu zapewnienia jakości dostaw i mogą być monitorowane w celach marketingowych i analitycznych.

Aplikacje mobilne: Aplikacje mobilne firmy Eaton mogą wysyłać powiadomienia bezpośrednio do Państwa urządzenia mobilnego w celach określonych w niniejszej Polityce. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z przesyłania do Państwa urządzenia mobilnego tych aktywnych powiadomień i usług uzależnionych od lokalizacji, edytując ustawienia powiadomień i lokalizacji w Państwa urządzeniu.
spacer
Niniejsza Polityka jak i inne polityki mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą miały moc obowiązującą niezwłocznie po opublikowaniu zmienionej Polityki w naszych kanałach informacyjnych. Jednakże o ile nie zaakceptują Państwo nowej lub zmienionej Polityki, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób zgodny z Polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępnili Państwo swoje dane osobowe. Aby informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach, w kanałach informacyjnych będziemy publikować dobrze widoczne powiadomienia i umieszczać datę ostatniej aktualizacji Polityki nad jej tekstem.

W przypadku istotnych zmian, które w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych wymagają Państwa zgody, zwrócimy się do Państwa o jej wyrażenie.
spacer
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki, obaw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych lub innych pytań związanych z ochroną danych i prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej dataprotection@eaton.com lub na poniższy adres:

Eaton
Do wiadomości: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA
spacer