Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie danych

Korporacja Eaton ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je osobom trzecim działającym w jej imieniu jako zleceniobiorcy. Korporacja Eaton przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszelkich operacji dalszego przekazywania danych osobowych otrzymanych z UE, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie.

W określonych sytuacjach Korporacja Eaton może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą poczową:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej