Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Dane dotyczące dzieci

Kanały informacyjne nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych umożliwiających identyfikację tożsamości ani danych osobowych dotyczących osób poniżej 13-go roku życia. Jeśli po zebraniu danych stwierdzimy, że dotyczą one osoby poniżej 13 roku życia, nie będziemy wykorzystywać lub przechowywać tych danych umożliwiających identyfikację tożsamościlubdanych osobowychbez zgody jej rodzica/opiekuna. W razie stwierdzenia, że nieświadomie zebraliśmy dane umożliwiające identyfikację tożsamościlubdane osobowe dotyczące dziecka poniżej 13 roku życia, zostaną oneusunięte z naszej bazy danych.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą poczową:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej