Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej jest uzależniona od rodzaju danych osobowych oraz od określonegokontekstu, w jakim je zbieramy. 

Zasadniczo zbieramy dotyczące Państwa dane osobowe wyłącznie (i) o ile wyrazili Państwo na to zgodę (ii) o ile dane osobowe są wymagane dla realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a naszą firmą (iii) o ile nasza firma posiada uzasadniony prawnie interes dla przetwarzania, a interes ten nie narusza Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności. W określonych przypadkach nasza firma może być prawnie zobowiązana do zbierania dotyczących Państwa danych osobowych lub może wymagaćdanych osobowych w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby.

Jeśli poprosimy Państwa o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub realizacji zawartej z Państwem umowy, poinformujemy Państwa wyraźnie i terminowo, czy podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (a także o możliwych konsekwencjach w razie niepodania danych osobowych). 

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt: dane kontaktowe podajemy poniżej w punkcie „Kontakt z nami”.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą poczową:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej