Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Prywatność, pliki cookie i ochrona danych - od 17 października 2017 r. do 24 maja 2018 r.

Firma Eaton i podmioty z nią stowarzyszone (określane łącznie jako „Eaton” lub „my”, „nas”, „nasze”) docenia dobre relacje z użytkownikami i rozumie ich obawy dotyczące odpowiedniej ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka dotycząca prywatności, plików cookie i ochrony danych („Polityka”) dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryn, stron internetowych, interaktywnych funkcji, aplikacji, widgetów, blogów firmy Eaton oraz ich treści, a także za pośrednictwem naszych stron w serwisie Twitter, Facebook lub innych mediach społecznościowych oraz ich treści (określanych łącznym terminem „witryny”), do których dostęp uzyskano przy użyciu komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia (określanych łącznym terminem „urządzenie”).


Niniejsza Polityka opisuje rodzaje danych osobowych zbieranych przez naszą firmę za pośrednictwem witryn oraz to, w jaki sposób te dane osobowe mogą być wykorzystywane i/lub komu mogą być udostępniane. Niniejsza Polityka opisuje również, w jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z nami, aby zaktualizować swoje dane kontaktowe, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych gromadzonych przez nas w związku z naszymi działaniami marketingowymi i komunikacją marketingową oraz kontrolować ich wykorzystanie, a także uzyskać odpowiedzi na pytania na temat naszych praktyk związanych z ochroną prywatności w tych witrynach. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą Politykę, ponieważ korzystając z witryn, potwierdzają Państwo, że rozumieją i akceptują warunki niniejszej Polityki. Ponadto prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem&, który reguluje korzystanie przez Państwa ze stron internetowych oraz wszelkich treści, które Państwo zamieszczają w witrynach.

I. Pliki cookie
Jak wiele firm, firma Eaton wykorzystuje w witrynach pliki „cookie” i podobne narzędzia, aby doskonalić  funkcjonowanie witryn i ułatwić korzystanie z nich.

Czym są pliki cookie? 
Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie pomagają analizować ruch w sieci i pozwalają aplikacjom internetowym dostosować się do potrzeb użytkownika. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do potrzeb i upodobań użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o jego preferencjach. Niektóre pliki cookie mogą zawierać dane osobowe – na przykład, jeśli podczas logowania użytkownik kliknie na „zapamiętaj mnie”, cookie może zapisać nazwę użytkownika. Większość plików cookie nie gromadzi danych osobowych identyfikujących użytkownika, ale zbiera bardziej ogólne informacje, np. w jaki sposób użytkownicy wchodzą na nasze witryny i jak z nich korzystają lub informacje o ogólnej lokalizacji użytkownika.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?
Firma Eaton może umieszczać pliki cookie lub podobne pliki na urządzeniu użytkownika dla celów bezpieczeństwa, abyśmy ustalić, czy użytkownik uprzednio odwiedzał witryny firmy Eaton, aby zapamiętać jego preferencje językowe, jeśli jest nowym użytkownikiem, lub w inny sposób ułatwić mu poruszanie się po witrynach, oraz aby dostosować je do potrzeb i zainteresowań użytkownika podczas jego wizyt w witrynach. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje techniczne i dotyczące nawigacji, takie jak typ przeglądarki, czas spędzony w naszych witrynach oraz odwiedzane strony. Cookie pozwalają nam również określić, które z naszych reklam lub ofert najprawdopodobniej zainteresują użytkownika, i wyświetlać je wtedy, gdy odwiedza nasze witryny. Cookie mogą ułatwić korzystanie z witryny dzięki zapisywaniu preferencji użytkownika podczas jego wizyty na danej witrynie. Ogólnie mówiąc, pliki cookie pomagają zapewnić użytkownikom lepszą witrynę poprzez umożliwienie nammonitorowania, które strony są według nich użyteczne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie umożliwia dostępu do urządzenia użytkownika ani żadnych informacji dotyczących użytkownika, poza danymi, które on sam zechce nam udostępnić.

Jakie rodzaje plików cookie stosujemy?
W ujęciu ogólnym pliki cookie stosowane w witrynach można podzielić na następujące kategorie:

 • Sesyjne pliki cookie
  Pliki te są stosowane podczas sesji przeglądania internetowej przy każdej wizycie, a następnie przestają funkcjonować po opuszczeniu witryny lub niedługo potem: nie są one przechowywane na urządzeniach użytkownika na stałe, nie zawierają żadnych danych osobowych i umożliwiają ograniczenie potrzeby przesyłania danych osobowych przez internet. Pliki cookie tego rodzaju można usunąć lub zablokować, ale utrudnia to funkcjonowanie witryn i korzystanie z nich przez użytkownika. Pliki te obejmują też znaczniki czasu, które zapisują, kiedy użytkownik otwiera witrynę i kiedy ją opuszcza
 • Pliki cookie umożliwiające śledzenie
  Pliki cookie tego rodzaju umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników odwiedzających ponownie nasze witryny. Poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzący plik cookie sprawdza, z jakiej strony użytkownik przeszedł do naszej witryny, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jakie łącza klikał, jakie słowa kluczowe wpisał i w jakiej lokalizacji geograficznej otworzył witrynę. Monitorując te dane, możemy doskonalić nasze witryny.
 • Trwałe pliki cookie
  Pliki cookie tego rodzaju są zapisywane na urządzeniu użytkownika na określony czas (w niektórych przypadkach na kilka godzin, a w innych na rok lub na dłużej) i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są wykorzystywane, gdy potrzebujemy informacji o użytkowniku w okresie dłuższym niż jedna sesja przeglądania. Plików cookie tego rodzaju mogą być stosowane np. w celu zapisania preferencji użytkownika i wykorzystania tych informacji podczas jego następnej wizyty w witrynie.
 • Pliki cookie analizujące wydajność
  Pliki cookie tego typu są wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z witryn oraz do monitorowania ich wydajności, co pozwala nam  doskonalić doznania użytkowników podczas korzystania z witryn. Pliki cookie tego rodzaju umożliwiają nam dostosowywanie treści witryn i wyświetlanie treści, które użytkownicy witryn uznają za najciekawsze i ustalanie, kiedy występują problemy techniczne w ramach funkcjonowania witryn. Możemy również wykorzystać te dane w celu tworzenia raportów pomagających nam analizować sposób korzystania z witryn, to jakie problemy występują najczęściej oraz w jaki sposób możemy doskonalić nasze witryny.


Czy pliki cookie można zablokować?
Użytkownik może zaakceptować lub wyłączyć obsługę plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, tak by blokowała pliki cookie, jeśli użytkownik sobie tego życzy. Jeśli użytkownik woli nie akceptować plików cookie, większość przeglądarek umożliwia: (i) zmianę ustawień przeglądarki w celu powiadomienia użytkownika o otrzymaniu pliku cookie, co umożliwia wybór, czy chce on go zaakceptować, czy nie; (ii) wyłączenie istniejących plików cookie; lub (iii) ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby automatycznie odrzucała pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie niektóre funkcje lub usługi na naszych witrynach mogą nie działać prawidłowo, ponieważ nie będziemy mogli rozpoznać i skojarzyć użytkownika z jego kontem/kontami w firmie Eaton. Ponadto oferty, które zapewniamy, gdy użytkownik nas odwiedza, mogą nie być dla niego istotne lub dostosowane do jego zainteresowań.

Instrukcje blokowania lub włączania plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych.
Internet Explorer 7 i 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari
AboutCookies.org

II. Polityka  dotycząca&prywatności i ochrony danych1. INFORMACJE ZBIERANE W NASZYCH WITRYNACH

Informacje udostępniane nam przez użytkownika
Nasze witryny na ogół można odwiedzać bez podawania danych osobowych, o ile w danej witrynie nie podano inaczej. Jednakże mogą zaistnieć okoliczności, kiedy użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych lub zdecyduje się podać dane osobowe, które mogą być zasadnie wykorzystane w celu skontaktowania się z użytkownikiem lub jego zidentyfikowania za pośrednictwem witryn (jak np. imię i nazwisko użytkownika, adres domowy, numer telefonu, dane dotyczące karty kredytowej lub adres e-mail) („dane Osobowe”). Na przykład, firma Eaton może zbierać dane osobowe, gdy użytkownik rejestruje się w witrynach, prosi o informacje, dokonuje zakupu produktów, składa CV, przesyła uwagi lub uczestniczy w promocji, ankiecie lub korzysta z innej funkcji witryn, bądź komunikuje się z nami w inny sposób. Podczas wizyt w witrynach, użytkownik może również zostać poproszony o podanie innych danych osobowych, takich jak np. dane demograficzne (płeć, kod pocztowy, wiek itp.), lub określonych informacji o swoich preferencjach, korzystaniu z produktów i zainteresowaniach. W razie zestawienia danych demograficznych lub innych danych zebranych przez nas z danymi osobowymi użytkownika, te połączone informacje będziemy traktować jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z wyrażoną przez użytkownika uprzednią zgodą, o ile jest wymagana na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były przez nas przetwarzane, prosimy, aby nie udostępniał nam tych danych lub zwrócił się o ich usunięcie, co może zrobić w dowolnym czasie.

Dane zbierane w sposób zautomatyzowany
Każdorazowo gdy użytkownik odwiedza witryny lub nawiązuje z nimi interakcję, firma Eaton może wykorzystywać różne technologie, które automatycznie lub biernie zbierają informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownik otwiera witrynę i w jaki sposób z niej korzysta („dane dotyczące korzystania”). Dane dotyczące korzystania mogą zawierać  informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, czasie, liczbie użytkowników, którzy odwiedzili nasze witryny oraz uprzednio odwiedzionych stronach. Dane dotyczące korzystania to dane statystyczne, które zapewniają nam informacje takie jak: liczba osób odwiedzających konkretne strony w witrynach, czas korzystania z tych stron i informacje o tym, na jakie ewentualne hiperłącza użytkownicy klikają. Dane te pomagają nam zapewniać, iż witryny są aktualne i atrakcyjne dla naszych użytkowników oraz dostosowywać ich treść do ich zainteresowań. Dane dotyczące użytkowania zazwyczaj nie są danymi pozwalającymi na identyfikację użytkownika, ale jeśli firma Eaton połączy je z użytkownikiem jako określoną i możliwą do zidentyfikowania osobą, będzie traktować je jako dane osobowe.

W trakcie zbierania danych o użytkowaniu firma Eaton może automatycznie pobrać adres IP użytkownika lub inny unikatowy identyfikator jego urządzenia („identyfikator urządzenia”). Identyfikator urządzenia to numer, który jest automatycznie przypisywany do urządzenia użytkownika, gdy użytkownik otwiera witrynę internetową lub łączy się z jej serwerami, nasze komputery identyfikują urządzenie użytkownika za pomocą identyfikatora urządzenia. Gdy użytkownik odwiedza witrynę, możemy uzyskać informację dotyczącą identyfikatora jego urządzenia. Wykorzystujemy te dane w celu określenia ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika i określania, z jakich regionów pochodzą osoby odwiedzające witryny. Możemy również wykorzystywać te dane osobowe w celu doskonalenia witryn.

Technologie stosowane w witrynach w celu zbierania danych o korzystaniu z nich, w tym Identyfikatorów urządzenia, mogą obejmować stosowanie plików cookie.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE
Firma Eaton wykorzystuje dane osobowe i dane dotyczące użytkowania, które gromadzi za pośrednictwem witryn w różnych celach biznesowych, takich jak na przykład: odpowiadanie na pytania i prośby użytkowników; zapewnianie użytkownikom dostępu do określonych obszarów i funkcji witryn; weryfikowanie ich tożsamości; komunikowanie się z użytkownikami na temat ich kont i aktywności w witrynach, oraz według naszego uznania, zmiany dowolnych polityk firmy Eaton; dostosowywanie treści, reklam i ofert do potrzeb użytkowników; wysyłanie próbek, premii, produktów i informacji; przetwarzanie płatności za zakupione przez użytkowników produkty lub usługi; przetwarzanie płatności za produkty lub usługi sprzedawane przez użytkowników firmie Eaton; doskonalenie witryn; opracowywania nowych produktów i usług; przetwarzania aplikacji i transakcji; a także w celach podanych w momencie przekazywania danych osobowych przez użytkowników, lub w innych celach za zgodą użytkowników.

3. INFORMACJE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY
Nie udostępniamy żadnych danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce. Osobom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne dane statystyczne dotyczące użytkowników, dane demograficzne oraz dane o korzystaniu. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim świadczącym usługi w imieniu firmy Eaton. W celu realizacji żądań użytkownika, udostępniania za pośrednictwem witryn różnych funkcji, usług i materiałów, a także w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkownika, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika lub dane dotyczące korzystania osobom trzecim, które prowadzą działania w naszym imieniu (lub w imieniu naszych partnerów biznesowych), takim jak firmy lub osoby fizyczne, które: obsługują nasze witryny; analizują dane; zapewniają obsługę klienta, przesyłają próbki produktów lub zarządzają płatnościami; oraz reklamodawcom; sponsorom lub innym osobom trzecim, które uczestniczą w naszych promocjach lub zarządzają nimi, czy też udzielają wsparcia marketingowego lub promocyjnego. Udostępniając dane osobowe użytkownika osobom trzecim, wymagamy od nich wykorzystywania i ochrony danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką.

Zgoda użytkownika na udostępnianie jego danych osobowych.
Odwiedzając nasze witryny, użytkownik ma możliwość wybrania opcji otrzymywania informacji i/lub ofert marketingowych od nas i od osób trzecich lub wyrażenia w inny sposób zgody na udostępnianie jego danych osobowych osobom trzecim. Jeśli użytkownik zgadza się na udostępnienie jego danych osobowych, dane te zostaną udostępniane osobie trzeciej i po czym będą podlegały polityce prywatności danej osoby trzeciej.

Przekazywanie danych w celach biznesowych
Dane osobowe użytkownika mogą być również wykorzystywane przez nas lub udostępniane naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym lub innym podmiotom podrzędnym firmy Eaton dla celów wewnętrznych, przede wszystkim biznesowych i operacyjnych, określonych w niniejszej Polityce. W razie nabycia firmy Eaton lub jakiejkolwiek części jej aktywów przez inny podmiot dane osobowe, dane dotyczące korzystania oraz wszelkie inne zebrane przez nas informacje o użytkownikach naszych witryn, mogą zostać przekazane temu podmiotowi w ramach procesu „zachowania należytej staranności” i zostaną przez nas przekazane temu podmiotowi jako jedno z przekazywanych aktywów. Jeśli dojdzie do rzeczowej transakcji sprzedaży lub przekazania, zobowiążemy podmiot przejmujący do wykorzystania danych osobowych oraz dane o korzystaniu w sposób zgodny z niniejszą Polityką.

Użytkownik może zwrócić się do nas o  niewykorzystywanie lub nieudostępniania jego danych osobowych (zebranych w internecie lub w inny sposób) naszym podmiotom powiązanym w celach marketingowych. Prosimy o poinformowanie nas o swoich preferencjach w sposób wskazany w punkcie „Kontakt z nami” niniejszej Polityki.

4. INFORMACJE OTRZYMYWANE OD OSÓB TRZECICH
Eaton może otrzymywać dane osobowe użytkowników lub dane dotyczące korzystania od osób trzecich. Na przykład, w sytuacji, gdy użytkownik odwiedza inną witrynę i wybiera opcję nawiązania z nim kontaktu przez firmę Eaton, witryna ta prześle do nas adres e-mail użytkownika i inne dane osobowe, aby umożliwić nam kontakt z użytkownikiem zgodnie z jego prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji zapewnianych przez osoby trzecie, takie jak jedna z naszych stron w serwisie Facebook lub Twitter lub podobna aplikacja bądź funkcja w witrynie osoby trzeciej, za pośrednictwem której użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez nas (lub osobę trzecią) jego danych osobowych i ich udostępnianie.

Możemy również uzupełniać dane osobowe użytkowników zbierane przez nas za pośrednictwem witryn o inne dane uzyskane od osób trzecich, aby podnosić poziom obsługi użytkowników, dostosować nasze treści do ich potrzeb oraz oferować im zakup produktów lub usług, które według nas mogą ich zainteresować. Możemy zestawiać dane osobowe, które otrzymamy od osób trzecich, z danymi, które zbieramy za pośrednictwem naszych witryn. W takich przypadkach wobec danych osobowych zastosowanie mają zapisy niniejszej Polityki, o ile nie podamy inaczej.

5. DOSTĘP I WYBORY UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może w dowolnym czasie zażądać, abyśmy nie udostępniali jego danych osobowych osobom trzecim, nie wykorzystywali jego danych osobowych w celu zapewniania mu informacji lub ofert, lub abyśmy nie przesyłali do niego biuletynów informacyjnych, wiadomości e-maili bądź innych wiadomości, poprzez: (i) przesłanie do nas e-maila na adres  dataprotection@eaton.com; (ii) przesłanie do nas pisma na adres: Eaton, Attention: Global Data Protection and Privacy Office, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, USA; lub (iii) postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania danych, które podajemy w otrzymywanych od nas wiadomościach. Firma Eaton nie pobiera opłat za tę usługę, a wycofanie zgody przez użytkownika zostanie uwzględnione w ciągu 10-15 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przez firmę Eaton. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, przed udzieleniem mu dostępu do jego danych osobowych, podejmiemy stosowne kroki w celu sprawdzenia jego tożsamości, takie jak prośba o podanie hasła i ID użytkownika.

Jeśli użytkownik pragnie sprawdzić, sprostować lub zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryn, prosimy o kontakt z nami poprzez przesłanie pisma lub wiadomości e-mail (oba adresy podano powyżej). Zgodnie z naszymi standardowymi praktykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji możemy usuwać niektóre informacje zawierające dane osobowe udostępnione nam przez użytkownika za pośrednictwem witryn. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do bezterminowego przechowywania tych danych osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu ich usunięcia.

6. REKLAMA: ZGODA i REZYGNACJA
Firma Eaton stosuje technologię umożliwiającą wyświetlanie reklam w innych witrynach i w ramach ich treści, gdy treści te są publikowane w internecie. Ponadto firma Eaton może angażować agencje reklamowe świadczące usługi w sieci w celu wyświetlania naszych reklam, oraz firmy świadczące usługi analityczne w celu dostarczania nam informacji na temat korzystania z witryn i przeglądania naszych treści oraz analizowania tych informacji. Nie udostępniamy Danych Osobowych tym osobom trzecim, ale firmy świadczące usługi reklamowe w sieci, agencje reklamowe, sponsorzy i/lub dostawcy usług analitycznych mogą umieszczać swoje własne pliki cookie i znaczniki pikselowe na urządzeniu użytkownika i wykorzystywać podobne technologie w celu uzyskania dostępu do danych, mogą też w inny sposób zbierać dane dotyczące użytkownika, w tym dane o użytkowaniu lub uzyskać do nich dostęp. Osoby trzecie zapewniające programy marketingowe w imieniu firmy Eaton są odpowiedzialne za umożliwienie akceptowania i odrzucania plików cookie. Zarówno firma Eaton, jak i agencje reklamowe świadczące usługi w sieci współpracujące z firmą Eaton mogą kierować do użytkowników reklamy produktów i usług, którymi użytkownicy mogą być zainteresowanie, dobrane na podstawie ich wizyt zarówno na naszych witrynach, jak i w innych witrynach, pod warunkiem że dany użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, o ile jest uzyskanie zgody jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać reklam ukierunkowanych, może zrezygnować z udziału w określonych programach reklam sieciowych, w ramach których wykorzystywane są jego dane osobowe. W tym celu prosimy o odwiedzenie strony NAI Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Zwracamy uwagę, że po usunięciu danych osobowych(rezygnacji), podczas korzystania z internetu na urządzeniu użytkownika nadal mogą być wyświetlane reklamy.

7. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH
Witryny mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie należą do firmy Eaton i nie są przez nią obsługiwane. Są to m.in. łącza reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego logotypu/naszych logotypów w ramach umów o co-brandingowych. W zakresie, w jakim powiązane witryny internetowe nie są częścią witryn firmy Eaton, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy tych witryn ani nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny, za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony prywatności czy praktyki. Te witryny internetowe mogą przesyłać własne pliki cookie do urządzenia użytkownika; mogą one niezależnie zbierać różne dane lub zwracać się o podanie danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności, lub też jej nie posiadać. Użytkownik powinien samodzielnie ocenić autentyczność każdej witryny, która zdaje się być naszą witryną lub podaje się za nią (dotyczy to także witryn dostępnych za pośrednictwem łączy przesyłanych w e-mailach lub zamieszczanych na stronach mediów społecznościowych).

8. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE
Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony dane osobowych użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. ZGODA NA PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Biorąc pod uwagę, że do firmy Eaton należą podmioty z całego świata, przetwarzanie danych osobowych użytkowników i danych dotyczących korzystania wiąże się z przekazywaniem danych za granicę. Użytkownikom z Unii Europejskiej, Kanady lub jakichkolwiek lokalizacji poza terytorium Stanów Zjednoczonych, zwracamy uwagę, że dane osobowe oraz dane o korzystaniu, które zbieramy, mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane. Korzystając z witryn lub podając nam jakiekolwiek dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie tych danych osobowych oraz danych o korzystaniu podmiotom powiązanym z firmą Eaton mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

10. INFORMACJE KORPORACJI EATON O TARCZY PRYWATNOŚCI

Eaton Corporation przestrzega ramowych zasadochrony prywatności danych przekazywanych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA(Tarcza Prywatności), w tym Zasad Uzupełniających, określonych przezDepartament Handlu USA idotyczących gromadzenia,wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych odpowiednio zUnii Europejskiej i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

Firma Eaton Corporation potwierdziła, że przestrzegazasad ochrony prywatności przewidzianych w ramach Tarczy Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za ich dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności i ograniczenia celów, dostępu oraz odwoływaniasię, egzekwowania i odpowiedzialności. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek niezgodnościpomiędzy zasadami ujętymi w niniejszej Polityce o prywatności a Zasadami ochrony prywatności (Tarczą Prywatności), obowiązują Zasady ochrony prywatności (Tarcza Prywatności).

Korporacja Eaton podlega Federalnej Komisji Handlu(FTC) w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania. Odnośnie powyższego zaświadcza ona, że przestrzega siedmiu zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych w Unii Europejskiej.

Aby dowiedzieć się więcej o programie TarczyPrywatności, Zasadach Tarczy Prywatności i zapoznać się ze stroną z certyfikacją naszej firmy, mogą Państwo odwiedzić stronę z ListąTarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, klikając na poniższełącze: https://www.privacyshield.gov

Rozstrzyganie sporów

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności dotyczącymi przekazywania danych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA, korporacja Eaton zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności oraz zbierania lub wykorzystywania danych osobowych pracowników. Firma Eaton wyjaśnia skargi i stara się rozstrzygaćspory dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych pracownikówzgodnie z niniejszą Polityką.

W razie pytań lub skarg związanych z niniejsząPolityką prywatności lub w kwestii wszelkich spraw związanych z ochroną danychi prywatnością w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z firmą Eaton; drogą pocztową:

Eaton Corporation Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office 1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122, USA

lub

drogą elektroniczną na adres:  dataprotection@eaton.com

Korporacja Eaton zobowiązuje się współpracować z Organami Ochrony Danych UE (DPA) zarówno w zakresie zapytań związanych z danymi HR (zasoby ludzkie), jak i niezwiązanych z tymi danymi. Korporacja Eaton zobowiązuje się współpracować z Organami Ochrony Danych UE zarówno w zakresie zapytań odnośnie danych dotyczących zasobów ludzkich, jak i niezwiązanych z tymi danymi.

W przypadku spraw wniesionych przez pracowników, które ich zdaniem nie zostały odpowiednio wyjaśnione przez Biuro Ochrony Danych i Prywatności naszej firmy, mogą oni zwrócić się do Organów Ochrony Danych w Unii Europejskiej. W przypadku spraw wniesionych przez pracowników odnośnie otrzymanych ze Szwajcarii danych dotyczących zasobów ludzkich i wykorzystywanych w kontekście stosunku pracy, które ich zdaniem nie zostały odpowiednio wyjaśnione przez BiuroOchrony Danych i Prywatności naszej firmy, mogą oni zwrócić się do szwajcarskiegoFederalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji.

Dalsze informacje na temat Organów Ochrony Danych UE można uzyskać pod poniższym łączem:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

W określonych przypadkach opisanych szczegółowo wwitrynie Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov) po skorzystaniu z wszystkich innych trybówrozstrzygania sporu pracownicy mogą wszcząć wiążące postępowaniearbitrażowe..

Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie danych

Korporacja Eaton jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych pracowników, które otrzymuje zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej w jej imieniu jako przedstawiciel. Korporacja Eaton ponosi odpowiedzialność zaprzetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje zgodnie z zasadami TarczyPrywatności, a następnie przekazuje je osobom trzecim działającym w jej imieniujako zleceniobiorcy.

W określonych sytuacjach Korporacja Eaton możebyć zobowiązana do ujawnienia danych osobowych wodpowiedzi na zgodne z prawem wnioski organów publicznych, w tym w celu spełnieniawymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

11. DANE DOTYCZĄCE DZIECI
Witryny nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13-go roku życia. Nie zbieramy świadomie danych umożliwiających identyfikację tożsamości dotyczących osób poniżej 13-go roku życia. Jeśli po zebraniu danych stwierdzimy, że dotyczą one osoby poniżej13 roku życia, nie będziemy wykorzystywać lub przechowywać tych danych umożliwiających identyfikację tożsamości lub danych osobowych bez zgody jej rodzica/opiekuna. W razie stwierdzenia, że nieświadomie zebraliśmy dane umożliwiające identyfikacjętożsamości lub dane osobowe dotyczące dziecka poniżej 13-go roku życia, zostanąone usunięte z naszej bazy danych..

12. AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszych stronach internetowych mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą skuteczne niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na naszych stronach internetowych. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępnił on swoje dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na naszych stronach internetowych, aby powiadomić użytkowników o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce i umieszczać datę ostatniej aktualizacji Polityki nad jej tekstem.

13. KONTAKT Z NAMI
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z nami:

Drogą pocztową na adres:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44114, USA

lub

drogą mailową na adres:  dataprotection@eaton.com

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 r.