Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z krajów ogarniętych konfliktami

Nic nie jest ważniejsze dla globalnego sukcesu firmy Eaton jako przedsiębiorstwa niż nasze wartości etyczne i właściwe prowadzenie działalności. Zasady te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom firmy Eaton w stosunku do jej dostawców oraz naszym wzajemnym odpowiedzialnym praktykom w zakresie łańcucha dostaw.

 

Firma Eaton zobowiązuje się do zapewnienia, że sprzedawane przez nią produkty nie zawierają „minerałów konfliktu” (minerałów wykorzystywanych w stopach cyny, tantalu, tungstenu i złota) pozyskiwanych od podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio finansują konflikty w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiadujących. Dedykowany zespół kierowniczy firmy Eaton z nadzorem wyższego szczebla pracuje nad bezpośrednim zaangażowaniem naszego łańcucha dostaw w odpowiedzialne praktyki zaopatrzeniowe.

 

Firma Eaton jest członkiem wielostronnych inicjatyw, takich jak Inicjatywa Odpowiedzialnych Minerałów, która koncentruje się na wprowadzeniu odpowiedzialności i przejrzystości wewnątrz globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki tym działaniom firma Eaton spełnia, a nawet przewyższa oczekiwania regulacyjne, klientów i społeczeństwa oraz w decydującym stopniu przyczynia się do znalezienia lepszych rozwiązań dla przemysłu, polegających na wspieraniu minerałów i łańcuchów dostaw, które nie znajdują się w strefach konfliktów.

Polityka firmy Eaton dotycząca „minerałów konfliktu”

Firma Eaton zobowiązuje się do zapewnienia, że sprzedawane przez nią produkty nie zawierają "„minerałów konfliktu” tzn." minerałów wykorzystywanych w stopach cyny, tantalu, tungstenu i złota, pozyskiwanych od podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio finansują konflikty w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiadujących.

 

Firma Eaton zamierza w pełni spełnić wymogi zawarte w art. 1502 ustawy Dodda-Franka, który nakłada na firmę obowiązek zachowania należytej staranności w odniesieniu do źródeł pochodzenia tych minerałów oraz ujawnienia wyników jej kontroli.

 

Firma Eaton wymaga od swoich dostawców:

  • aby dokładali należytej staranności w swoich łańcuchach dostaw w celu ustalenia, czy sprzedawane nam produkty zawierają cynę, tantal, wolfram lub złoto, a jeśli tak, to czy i w jakim stopniu te metale pochodzą z hut w krajach, które nie są ogarnięte konfliktem;
  • aby zgłaszali firmie Eaton wyniki takich analiz „należytej staranności” w celu umożliwienia postępowania zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi i celami wyznaczonymi w swoich politykach; oraz
  • aby zobowiązali się do niekorzystania z dostaw "z krajów ogarniętych konfliktami" teraz lub w przyszłości, a także zaświadczali, że metale, którymi dysponują, są pozyskiwane jedynie od hut niemających związku z miejscami konfliktu.