Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Sprzedaż do firmy Eaton

Nasi dostawcy są innowacyjni i oddani idei ciągłego doskonalenia swojej działalności. Razem zajmujemy się wszystkimi aspektami redukcji kosztów, eliminacji odpadów i poprawy wydajności w dynamicznym środowisku globalnym.

Sprzedaż do firmy Eaton

Jako zintegrowana firma operacyjna wykorzystujemy nasze narzędzia i procesy, aby wprowadzać zmiany i szybko wykorzystywać najlepsze praktyki w całej organizacji. W tym celu grupa ds. zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) aktywnie wspiera poprawę rentowności oraz przyspiesza adaptację do panującego zapotrzebowania rynkowego i globalną konsolidację naszych przedsiębiorstw.

Różnorodność dostawców

Zapewniamy równe szanse dla różnorodnych przedsiębiorstw chcących rozwinąć współpracę z naszą firmą. Firma Eaton i nasze społeczności korzystają z dobrodziejstw różnorodności.

Prowadzenie działalności biznesowej w prawidłowy sposób

Pracownicy i dostawcy firmy Eaton ponoszą wspólną osobistą odpowiedzialność za tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego i etycznego środowiska pracy.