Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Aplikacji Internetowych

Czym są aplikacje internetowe firmy Eaton dla dostawców?

 • Są one zbiorem aplikacji internetowych, które poprawią sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę Eaton i jej dostawców.

 

Jakie funkcje posiadają te aplikacje?

 • Dostawcy z przemysłu elektronicznego będą mogli korzystać z dwóch aplikacji w celu współpracy z firmą Eaton:

 

1. WISPER (Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource - Ogólnoświatowe zasoby interaktywnej oceny wydajności dostawców)

 • Sprawozdanie dotyczące jakości i wydajności dostaw
 • Historia dostaw
 • Raport dotyczący wadliwych materiałów (Defective Material Report)
 • Śledzenie zaawansowanego planowania jakości produktu (Advanced Product Quality Planning, APQP)
 • Proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP - Production Part Approval Process) / przedłożenie pierwszego artykułu
 • Informacje o profilu dostawcy
 • Audyty dostawców
 • Raporty

 

2. Dostawca Vis

 • Zarządzanie stanami magazynowymi
 • Przewidywanie i planowanie
 • Przekazywanie środków drogą elektroniczną
 • Status płatności
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Plany dostaw
 • Zaawansowane powiadomienia o dostawach

 

W jaki sposób dostawca może skorzystać używając tych aplikacji?

 • Przejdź od lokalnej widoczności stanów magazynowych firmy Eaton do globalnej ekspozycji.
 • Firma Eaton jest zróżnicowanym producentem przemysłowym o kapitale 20,9 mld USD, posiadającym ponad 200 zakładów produkcyjnych. 
 • Znajdź zakłady firmy Eaton, które na całym świecie korzystają z Twoich artykułów.
 • Zyskaj widoczność dla ponad tysiąca osób w firmie Eaton na całym świecie.
 • Pokaż swoje możliwości, produkty i towary.
 • Dokonaj oceny swojej konkurencji.
 • Dokonaj oceny dostawcy w zakresie towarów, które są oferowane.
 • Usprawnienie transakcji biznesowych z firmą Eaton.
 • Zmniejszenie czasu trwania i zwiększenie dokładności transakcji biznesowych.
 • Ulepszanie danych wydajności dzięki firmie Eaton.
 • Wpływanie na integralność danych dotyczących wyników osiąganych przez dostawcę.
 • Zwiększanie wydajność dostaw dzięki lepszej widoczności systemów Eaton.
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych i przewidywanie potrzeb firmy Eaton.

 

Jakie korzyści z tych aplikacji czerpie firma Eaton?

 • Wyszukiwanie towarów na całym świecie od obecnych dostawców.
 • Firma Eaton współpracuje z tysiącami dostawców. Skonsolidujemy się z naszymi najlepiej prosperującymi dostawcami.
 • Usprawnienie transakcji biznesowych z dostawcami.
 • Zmniejszenie czasu trwania i zwiększenie dokładności transakcji biznesowych.
 • Zwiększenie własności dostawców w zakresie wydajności.
 • Nasze projekty i możliwości produktów polegają na wydajności dostawców.
 • Usprawnienie planowania rozwoju jakości nowych produktów.
 • Przyszły wzrost i rentowność naszej firmy zależą od udanego wprowadzenia nowych produktów.
 • Standaryzacja procesów zarządzania zasobami dostawców.
 • Jest to również korzyść dla dostawców, którzy obecnie lub w przyszłości będą prowadzić współpracę z różnymi działami firmy Eaton.

 

Jak mogę skorzystać z aplikacji internetowych firmy Eaton dla dostawców?

 

W jaki sposób dostawca może dokonać rejestracji?

 • Po zidentyfikowaniu i zarejestrowaniu administratora dostawcy będą mogli zarejestrować innych użytkowników w razie potrzeby.
 • Kliknij TUTAJ, aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji jako użytkownik aplikacji WISPER.

 

Kto powinien zarejestrować się jako administrator strony dostawcy? 

 • Do dostawcy należy określenie administratora strony, który powinien uzyskać dostęp do systemu.

 

Ilu użytkowników powinno się zarejestrować od jednego dostawcy?

 • Dostawcy będą musieli określić, ilu użytkowników powinno być zarejestrowanych w systemie w zależności od wielkości i zakresu ich organizacji oraz ilości transakcji z firmą Eaton.
 • Proponujemy, aby dostawca uzgodnił te kwestie z osobą/osobami aktualnie odpowiedzialnymi za funkcjonalność aplikacji. Na przykład, raporty o wadach materiałów zawarte w aplikacji WISPER mogą być najbardziej przydatne dla osoby pracującej w dziale jakości, a moduł elektronicznego transferu środków może być przydatny dla pracowników księgowości.
 • Jeden wyznaczony u dostawcy administrator jest w stanie zarejestrować każdego użytkownika systemu.
 • Dla każdego dostawcy istnieje tylko jedna opłata abonamentowa, niezależnie od liczby użytkowników systemu.

 

Czy dostawcy firmy Eaton ponoszą jakieś koszty?

 • Istnieje roczna opłata za „Oprogramowanie internetowe dostawcy” (‘Supplier Web Based Software’). Więcej informacji na temat tej opłaty można znaleźć w Podręczniku Doskonałości Dostawców firmy Eaton.
 • Dla każdego dostawcy istnieje tylko jedna opłata abonamentowa, niezależnie od liczby magazynów i użytkowników systemu.
 • Opłata abonamentowa zostanie potrącona na następnej fakturze. 

 

Czy dla dostawców są dostępne szkolenia?

 • Dostawcy są w stanie uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych w zakładce Pomoc, znajdującej się w każdej aplikacji.
 • Dostawcy mogą zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy Eaton w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tymi aplikacjami. Numer pomocy technicznej aplikacji WISPER to 866-652-3756.
 • Dostawcy mogą zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy Eaton. Numer punktu pomocy technicznej to 1-216-523-4357.
 • Dostawcy odkryją, że aplikacja WISPER i Aplikacje Dostawców Vis są proste w nawigacji i łatwe do zrozumienia.