Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Sprawiamy, że to co ważne działa. Zrównoważony rozwój.

Kierujemy się naszą wizją, strategią, naszymi aspiracyjnymi celami i angażujemy się w prowadzenie działalności gospodarczej we właściwy sposób.

Poprawiamy jakość ludzkiego życia i stan środowiska naturalnego

Wiele, jeśli nie większość rzeczy wymaga dziś komunikacji energetycznej, wyżywienie naszych rodzin, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, zarządzanie naszym zdrowiem, podróżowanie w celach służbowych lub rekreacyjnych oraz dostarczanie towarów i usług.

Naszą misją jest poprawa jakości ludzkiego życia i troska o środowisko naturalne poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii. Mamy ważny cel, ponieważ tworzymy produkty i usługi, które pomagają naszym klientom - i ich klientom - zarządzać energią i wykorzystywać ją w sposób, który z kolei spełnia ich cele.

Nasza wizja: Poprawa jakości życia ludzi i stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie technologii i usług zarządzania energią.

Uważamy, że nasz sukces jako firmy powinien być mierzony nie tylko w wynikach finansowych, ale także w naszym zaangażowaniu w troskę o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. Aby zrealizować naszą wizję, ustanowiliśmy finansowe i inne cele aspiracyjne, które odpowiadają na kwestie istotne dla wszystkich naszych partnerów biznesowych. Aby osiągnąć te cele, ciężko pracujemy nad włączeniem postępu w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) do naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Dla każdego z tych obszarów przyjmujemy wyniki w długoterminowej perspektywie, jednocześnie spełniając krótkoterminowe oczekiwania. Dzięki takiemu podejściu możemy stworzyć trwałą wartość dla wszystkich zainteresowanych stron zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Świat stoi w obliczu wielu wyzwań związanych z zarządzaniem energią, a nasze produkty i usługi są częścią odpowiedzi na te wyzwania. Wiele lat temu wyruszyliśmy w drogę, aby oferować najlepsze technologie i usługi zarządzania energią, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko i poprawiają wydajność w całym cyklu żywotności produktu, na który składają się zaopatrzenie, faza użytkowania i wycofanie z eksploatacji. Jesteśmy dumni z tego, jak daleko zaszliśmy, ale wiemy też, że stale musimy się doskonalić. Nadal jesteśmy zaangażowani w tworzenie lepszej przyszłości dla naszej planety i jej mieszkańców.

20
%
Do 2025 roku naszym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 20% w stosunku do poziomów z roku 2015
100
%
Do 2030 roku naszym celem jest uzyskanie certyfikatu „zero odpadów na wysypiska” dla firm, które nie wywożą żadnych odpadów na wysypiska śmieci we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.
584 m $
Kwota, którą zainwestowaliśmy w 2018 r., aby przyspieszyć innowacje w całym naszym portfolio produktów

Odkryj nasze wyniki i postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dostosowanie się do celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasza praca jest ściśle powiązana z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostały stworzone w celu osiągnięcia lepszej i trwalszej przyszłości dla wszystkich.

Na przykład, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sieci energetyczne, pomagamy gminom i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w optymalizacji efektywności energetycznej i dystrybucji energii, w tym czystej energii słonecznej i wiatrowej. Przy wzroście liczby ludności na świecie o około 82 miliony osób rocznie, produkcja żywności „z pola na stół” będzie musiała być bardziej wydajna, o minimalnej ilości odpadów, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa produkowanej żywności. Współpracując z wieloma największymi światowymi producentami, pomagamy sprawić, aby transport lotniczy i lądowy działał wydajniej i bezpieczniej, jednocześnie zużywając mniej zasobów.

Nagroda społeczności LGBT dla Najlepszego Miejsca Pracy
Nasza firma po raz jedenasty z rzędu znalazła się na liście stu Najlepszych Obywateli Korporacyjnych magazynu Corporate Responsibility Magazine
fortune-worlds-most-admired-company
Miejsce na liście „Najbardziej Podziwianych Firm Świata”, magazyn FORTUNE, 2018 r.
Nagroda Energy Star Partner roku 2019
Nazwany Partnerem Roku ENERGY STAR, w rankingu Sustained Excellence