Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Sprawiamy, że to co ważne działa. Trwale.

Kierujemy się naszą wizją, strategią, naszymi aspiracyjnymi celami i angażujemy się w prowadzenie działalności gospodarczej we właściwy sposób.

Poprawiamy jakość ludzkiego życia i stan środowiska naturalnego

Wiele, jeśli nie większość rzeczy wymaga dziś elektryczności - komunikowanie się, karmienie naszych rodzin, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, dbałość o nasze zdrowie, podróżowanie w celach zawodowych lub rekreacyjnych oraz dostarczanie dóbr i usług innym.  

Naszą misją jest poprawa jakości ludzkiego życia i troska o środowisko naturalne poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii. Mamy ważny cel, ponieważ tworzymy produkty i usługi, które pomagają naszym klientom - i ich klientom - zarządzać energią i wykorzystywać ją w sposób, który z kolei spełnia ich cele.

Cały świat domaga się, aby państwa i przedsiębiorstwa współpracowały ze sobą w celu rozwiązania problemu globalnych zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka mają zauważalny wpływ na ludzi, infrastrukturę i ekosystemy, w tym wzrost temperatur na świecie, częstsze fale upałów, ekstremalne opady w niektórych regionach i susze w innych.

Opracowaliśmy oparte na badaniach naukowych cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodne z wymaganiami stawianymi korporacjom przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ zajmujący się weryfikacją osiągnięć naukowych związanych ze zmianami klimatu. Grupa ogłosiła niedawno stan zagrożenia klimatycznego i wystosowała pilną prośbę do przedsiębiorstw na całym świecie o ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5° Celsjusza.

Eaton Prezentacja Zrównoważony Rozwój
Prezentacja dotycząca Zrównoważonego Rozwoju 2019
Mimo, że nasze dążenia do konsekwentnych ulepszeń nie dobiegły końca, jesteśmy dumni z sukcesu osiągniętego w 2019 r., zilustrowanego w naszej prezentacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju.
50
%
Naszym celem jest zmniejszenie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 50% w stosunku do poziomów z roku 2018
100
%
Do 2030 roku naszym celem jest uzyskanie certyfikatu „zero odpadów na wysypiska” dla firm, które nie wywożą żadnych odpadów na wysypiska śmieci we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.
3 mld USD
Nasze inwestycje w badania i rozwój ukierunkowane na tworzenie zrównoważonych rozwiązań do 2030 roku

Odkryj nasze wyniki i postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Eaton sustainability strategy graphic

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na procedurze, którą wypracowaliśmy w celu zidentyfikowania i uszeregowania pod względem ważności kluczowych kwestii. Te założenia pomogły nam określić, które obszary w firmie będą miały największy wpływ na nasze wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju.

Dostosowanie się do celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasza praca jest ściśle powiązana z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostały stworzone w celu osiągnięcia lepszej i trwalszej przyszłości dla wszystkich.

Na przykład, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sieci energetyczne, pomagamy gminom i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w optymalizacji efektywności energetycznej i dystrybucji energii, w tym czystej energii słonecznej i wiatrowej. Przy wzroście liczby ludności na świecie o około 82 miliony osób rocznie, produkcja żywności „z pola na stół” będzie musiała być bardziej wydajna, o minimalnej ilości odpadów, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa produkowanej żywności. Współpracując z wieloma największymi światowymi producentami, pomagamy sprawić, aby transport lotniczy i lądowy działał wydajniej i bezpieczniej, jednocześnie zużywając mniej zasobów.