Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Sprawiamy, że nasza planeta jest zdrowsza.*

*Wierzymy, że zostawienie po sobie nieco „bardziej zielonego” świata jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Ta odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach i w zasięgu naszych rąk. Oznacza to, że wszyscy musimy ze sobą współpracować. Ponieważ właśnie to jest ważne dla naszych pracowników, klientów i dla przyszłych pokoleń.

Świat się zmienia, a nasza firma jest częścią odpowiedzi na te zmiany

Każdego dnia widzimy, jak zmienia się nasz świat: Cyfryzacja, Internet Rzeczy, druk 3D, elektryfikacja transportu i wiele innych przykładów. Do 2030 r. większość ludzi będzie mieszkać w miastach, obciążając istniejącą infrastrukturę, która nie jest w stanie rozwijać się na tyle szybko i trwale, aby nadążyć za rosnącymi potrzebami. Coraz większa klasa średnia licząca ponad 5 miliardów ludzi zwiększy popyt na towary i usługi, korzystając z ograniczonych zasobów, a tym samym zwiększając emisję dwutlenku węgla jaki przypada na jednego mieszkańca naszej planety. 

Pracujemy na tym, żeby mieć pozytywny wpływ na środowisko, jednocześnie pomagając rozwiązywać naglące do działania problemy związane z klimatem.

Klimat na świecie się ociepla, nasza planeta jest coraz bardziej zatłoczona, a to wszystko stanowi wyzwanie dla jakości życia ludzi i środowiska naturalnego. Postęp technologiczny przyśpiesza. Zapotrzebowanie na energię gwałtownie wzrośnie za sprawą ponad 125 miliardów inteligentnych urządzeń.

Mamy świadomość tego biegu wydarzeń. Wiemy również, że już dziś możemy wprowadzić zmiany dzięki produktom, które tworzymy, decyzjom i działaniom, które podejmujemy.  Każdy pracownik firmy Eaton jest zaangażowany w zapewnienie lepszej przyszłości dla naszej planety i jej mieszkańców.

 

Naszą misją jest poprawa jakości życia i troska o środowisko poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii

W miarę postępujących zmian na świecie, uczestniczymy w poszukiwaniu rozwiązań związanych z nimi problemów. Sprawiamy, że nasza planeta jest zdrowsza dla pokoleń żyjących dziś i w przyszłości.  Pracujemy na tym, żeby mieć pozytywny wpływ na środowisko, jednocześnie pomagając rozwiązywać naglące do działania problemy związane z klimatem. Poniższe rozwiązania pomagają realizować naszą wizję dla wszystkich naszych partnerów biznesowych, jednocześnie tworząc dla nich trwałą wartość:

  • Rozwiązania z serii eMobility, które  pomagają producentom sprzętu włączyć pojazdy hybrydowe i elektryczne do ich oferty rozwiązań transportowych
  • Technologia Mikrosieci, która pomaga zapewnić czystą, niezawodną i odporną na awarie energię elektryczną
  • Automatyzacja domu, która pozwala właścicielom domów podejmować inteligentne decyzje energetyczne
  • Magazynowanie energii, które optymalizuje odnawialne źródła energii i pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju
  • Rozwiązania z serii Intelligent Power, które gromadzą dane, rozwijają się i dostarczają praktycznych informacji w celu optymalizacji wykorzystania zasilania i ciągłości działania
  • Części i podzespoły o zmniejszonej wadze, wykonane z zaawansowanych materiałów w celu zmniejszenia zużycia paliwa


Uczynienie trwalszym naszego łańcucha wartości

Nie chodzi tylko o to, co robimy, ale również o to jak to robimy.  Staramy się stosować materiały w sposób rozsądny, odnosimy się z rezerwą do substancji budzących obawy, zgodnie z wieloma przepisami obowiązującymi na całym świecie oraz uwzględniamy wpływ naszych produktów na środowisko po zakończeniu ich eksploatacji. W naszej działalności koncentrujemy się na wydajności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i procesach redukujących zużycie wody. Ponad 120 naszych zakładów w ogóle nie wysyła odpadów na wysypiska śmieci. Zobowiązaliśmy się do wyznaczenia celu opartego na podejściu naukowym w zakresie emisji gazów cieplarnianych i testujemy najnowocześniejsze techniki produkcji, takie jak druk 3D i symulacje procesów dyskretnych, aby zmaksymalizować produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu naszego negatywnego wpływu na środowisko. Dążenia dotyczące naszej działalności są również przekazywane wszystkim naszym dostawcom, a my pracujemy nad nawiązaniem z nimi silnych relacji, aby spełnić te oczekiwania.


Zaangażowanie naszych pracowników na rzecz lokalnych społeczności

Aby tworzyć innowacyjne produkty, musimy zapewnić naszym pracownikom najlepsze środowisko pracy. Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników odzwierciedla przekonanie, że wszystkim wypadkom przy pracy można zapobiec. Umacniamy też konkretne zasady, aby nasza kultura pracy zero wypadków, była jeszcze silniejsza. Dbamy o to, aby zapewnić naszym pracownikom znaczącą i ekscytującą pracę oraz umożliwiamy im ciągły rozwój każdego dnia. Zatrudnianie zmotywowanych pracowników zgodnie z zasadami integracji i różnorodności jest głównym celem firmy Eaton. Wspieramy i szkolimy nasz personel w zakresie zmian, które nastąpią w nadchodzących dekadach. Rodzina firmy Eaton powiększa się również o społeczności, w których działamy, gdzie nasi pracownicy angażują się w prace malarskie, budownicze, w naprawy, porządki, instalacje, nauczanie i nie tylko. Kiedy mają miejsce tragiczne wydarzenia, takie jak katastrofy naturalne, mobilizujemy nasze możliwości i pragniemy pomóc, nie tylko poprzez wsparcie finansowe po kataklizmach, ale również świadcząc usługi i pomoc na miejscu.

W niniejszym Raporcie dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017 zapraszamy do zapoznania się z wieloma sposobami poprawy jakości życia i środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie technologii i usług związanych z zarządzaniem energią.

Dotychczasowa liczba zakładów firmy Eaton, które nie wywożą żadnych odpadów na wysypiska
148
Dotychczasowa liczba zakładów firmy Eaton, które nie wywożą żadnych odpadów na wysypiska
O tyle ton metrycznych zmniejszyła się ilość gazów cieplarnianych, przekraczając nasz cel na 2017 r.
6 tys.
O tyle ton metrycznych zmniejszyła się ilość gazów cieplarnianych, przekraczając nasz cel na 2017 r.
O tyle metrów sześciennych od 2015 roku ograniczyliśmy zużycie wody.
391 tys.
O tyle metrów sześciennych od 2015 roku ograniczyliśmy zużycie wody.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery dzięki celom opartym na podejściu naukowym

Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych powstałą na skutek naszej działalności.

Każdego dnia pracownicy firmy Eaton opracowują rozwiązania, które napędzają trwały i zrównoważony wzrost poprzez efektywne wykorzystanie i ochronę zasobów naturalnych, rozwój energooszczędnych produktów oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i społeczności.

Craig Arnold, Chairman & CEO

Zapoznaj się z naszymi kluczowymi tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie naszych partnerów biznesowych

Nasi partnerzy biznesowi mają zasadniczy wpływ na nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jakie kluczowe kwestie są ważne dla naszych parterów biznesowych

Proaktywne zarządzanie firmą jest podstawą naszego programu zrównoważonego rozwoju.

Ład korporacyjny

Dysponujemy silnymi wewnętrznymi procesami i mechanizmami kontrolnymi służącymi do zarządzania wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw

Proaktywnie zarządzamy naszym łańcuchem dostaw. Od bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez praktyki w zakresie praw pracowniczych i praw człowieka, aż po zarządzanie produktem.
Nagroda społeczności LGBT dla Najlepszego Miejsca Pracy
Nasza firma po raz jedenasty z rzędu znalazła się na liście stu „Najlepszych Obywateli Korporacyjnych” magazynu Corporate Responsibility Magazine
fortune-worlds-most-admired-company
Miejsce na liście „Najbardziej Podziwianych Firm Świata”, magazyn FORTUNE, 2018 r.
Jesteśmy Partnerem ENERGY STAR
Nasza firma uzyskała tytuł Partnera Roku ENERGY STAR, czwarty rok z rzędu

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w 2017 r.

Przewiń, aby wyświetlić różne wskaźniki z Raportu zawierającego wskaźniki zrównoważonego rozwoju za rok 2017.