Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Działania na rzecz klimatu

Redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest odzwierciedleniem wizji naszej firmy

Wizja firmy Eaton to poprawa jakości życia i troska o środowisko poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii. Realizujemy tę wizję, aktywnie dbając o nasze środowisko, tworząc innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów, aby pomóc im w bardziej wydajnym wykorzystaniu energii, zmniejszając emisje dwutlenku węgla do atmosfery wynikającej z naszej działalności, a także zachęcając naszych dostawców do podejmowania podobnych działań.

Nasze najnowsze publicznie dostępne dane znajdują się w poniższej tabeli:

Emisje gazów cieplarnianych w 2018 r.

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Troska o środowisko naturalne i poprawa jego stanu

Dążymy do zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Wykazujemy troskę o środowisko, prosząc wszystkich pracowników o odgrywanie aktywnej roli w ochronie zasobów, efektywnej pracy i ulepszaniu naszych społeczności. Dążymy do zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, zużycia wody i ilości odpadów oraz stale pracujemy nad poprawą naszych wyników.

Słyszymy globalne wezwanie różnych państw i przedsiębiorstw do współpracy w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Oprócz zwiększenia nacisku na rozwój produktów pozytywnie wpływających na środowisko, które są uwzględniane w Skali 3 (pośredniej) poziomu emisji w naszych zapasach, ciężko pracujemy nad zmniejszeniem wpływu emisji dwutlenku węgla z naszej własnej działalności - znanej jako Skala 1 (bezpośrednia) i Skala 2 (pośrednia) emisji gazów cieplarnianych.

W ramach naszych wysiłków na rzecz uniknięcia najbardziej znaczących skutków zmian klimatycznych, w 2017 r. przeanalizowaliśmy nasze Skale 1 i 2 emisji w porównaniu ze scenariuszem zakładającym 2 stopnie Celsjusza i oceniliśmy możliwości rozwiązania problemu tych emisji. Dowiedzieliśmy się, co będzie potrzebne do dostosowania naszych redukcji emisji do poziomów opartych na podstawach naukowych i rozumiemy, że będziemy musieli zarówno zmniejszyć nasze zapotrzebowanie na energię, jak i sprawić, żeby nasze dostawy energii stały się bardziej ekologiczne.

Nasze wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery obejmują następujące elementy:

 • Poprawa wydajności energetycznej naszych budynków i procesów produkcyjnych oraz nacisk na oszczędność energii przez pracowników, w tym:
  • Konserwacja systemu sprężonego powietrza
  • Modernizacja kotłów
  • Modernizacje oświetleniowe
  • Wymiana systemów HVAC
  • Instalacja bardziej wydajnych silników, napędów i pomp
  • Udoskonalenie procesów
 • Korzystanie z kogeneracji rozproszonej w naszych zakładach:
  • Nasze zakłady produkcyjne wyprodukowały ponad 9 milionów kilowatogodzin energii odnawialnej w 2018 r.
  • Trzy z naszych zakładów posiadają mikrosieci, a w planach jest dalszy rozwój
 • Zakup energii odnawialnej:
  • W 2018 r. kilka z naszych zakładów zakupiło od dostawców ekologiczną energię elektryczną, a w 2019 r. planujemy zakupić jej jeszcze więcej.

Pomiar postępów i sprawozdania

Zarząd naszej firmy postawił sobie za bezwzględny cel 20% redukcję (w porównaniu z poziomem odniesienia z 2015 r.) naszej Skali 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych do 2025 r. Od 2015 roku ograniczyliśmy nasze bezwzględne wartości emisji gazów cieplarnianych o 13,6%. W 2018 r. nasz cel bezwzględnej redukcji emisji wynosił 2% a został on przekroczony; osiągnęliśmy bezwzględną redukcję emisji gazów cieplarnianych o 5,6%.

W 2018 r. rozszerzyliśmy Skalę naszej inwentaryzacji gazów cieplarnianych, aby uwzględnić mniejsze źródła emisji, przeszliśmy na roczne księgowanie i uaktualniliśmy naszą metodologię. Zmiany te spowodowały ponowne obliczenie naszej sytuacji wyjściowej na rok 2015. Dla zachowania spójności, ponownie obliczyliśmy również kolejne lata. W oparciu o te zmiany, nasze całkowite Skale 1 i 2 (rynkowe) emisji gazów cieplarnianych w 2018 r. wyniosły 1.099,044 ton metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). A nasze przeliczone na rok 2015 Skale 1 i 2 emisji (poziom wyjściowy) wyniósł 1.272,709 ton metrycznych CO2e. Skutkuje to redukcją bezwzględnych wartości naszych emisji gazów cieplarnianych o 13,6% w latach 2015-2018. Nasza Skala 3 pozostaje niezmieniona w stosunku do roku 2015 i wynosi 67.455,149 ton metrycznych CO2e.

Redukcja bezwzględnych wartości emisji gazów cieplarnianych od 2015 r.
13,6
%
Redukcja bezwzględnych wartości emisji gazów cieplarnianych od 2015 r.
Liczba ton metrycznych o którą zmniejszyła się nasza emisja gazów cieplarnianych, przekraczając nasz cel na 2017 r.
66 tys.
Liczba ton metrycznych o którą zmniejszyła się nasza emisja gazów cieplarnianych, przekraczając nasz cel na 2017 r.
Liczba ton metrycznych o którą zmniejszyła się nasza emisja gazów cieplarnianych od poziomu wyjściowego z 2015 r.
174 tys.
Liczba ton metrycznych o którą zmniejszyła się nasza emisja gazów cieplarnianych od poziomu wyjściowego z 2015 r.

Obejrzyj film

Harold Jones, wiceprezes wykonawczy ds. Eaton Business System i Zrównoważonego rozwoju opisuje, w jaki sposób pracujemy z naszymi klientami na rzecz zdrowszej planety.

Nasze odpowiedzi na Carbon Disclosure Project

Od 2006 r. odpowiadamy na ankietę CDP Climate Change i konsekwentnie otrzymujemy wysokie oceny za publikacje naszych danych dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Organizacja CDP jest organizacją typu non-profit, której strona internetowa jest największym na świecie publicznym rejestrem danych na temat emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zachęcamy również naszych dostawców do zgłaszania swoich emisji w ramach Programu Łańcucha Dostaw CDP. Poniżej przedstawiamy nasze najnowsze ogólnodostępne raporty.

Kontrola

Firma Eaton korzysta z usług niezależnego organu weryfikacyjnego w celu ustalenia swoich danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Weryfikacja obejmuje „rozsądny” poziom bezpieczeństwa dla emisji Skali 1 (bezpośrednie emisje ze źródeł będących własnością lub kontrolowanych przez firmę) oraz emisji Skali 2 (pośrednie emisje z towarów lub zasobów o potencjalnych emisjach gazów cieplarnianych, głównie z zakupu energii elektrycznej). Weryfikacja Skali 3 obejmuje „ograniczony” poziom pewności w odniesieniu do emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). Najnowsze publicznie dostępne oświadczenie weryfikacyjne znajduje się tutaj.