Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne - pomoc w budowaniu silnych społeczności

Staramy się pomagać społecznościom, w których prowadzimy działalność, aby stawały się tętniącymi życiem miejscami do zamieszkania i pracy. Służymy wielu społecznościom na całym świecie, a umiejętności i pomysły naszych pracowników są odzwierciedleniem tych społeczności. Jesteśmy dumni, że jesteśmy aktywnymi członkami naszych społeczności lokalnych. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie na całym świecie namacalnych i trwałych korzyści do miejsc, w których żyjemy i pracujemy.
Odsetek lokalizacji firmy Eaton z aktywnym zespołem zaangażowanym w prace społeczne.
82
%
Odsetek lokalizacji firmy Eaton z aktywnym zespołem zaangażowanym w prace społeczne.
Kwota naszych datków na cele charytatywne w 2019 roku; pracownicy Eaton określają na co poświęcamy czas i pieniądze
8, 5 mln USD
Kwota naszych datków na cele charytatywne w 2019 roku; pracownicy Eaton określają na co poświęcamy czas i pieniądze
Od tylu lat znajdujemy się na liście "100 Najlepszych Podmiotów Korporacyjnych" CR Magazine
12
Od tylu lat znajdujemy się na liście "100 Najlepszych Podmiotów Korporacyjnych" CR Magazine

Pomiary i sprawozdanie z postępów

Nasze kluczowe wskaźniki dotyczące zaangażowania w życie społeczności lokalnej są mierzone kilkoma metodami ilościowymi, w tym:

 • Darowizny na cele charytatywne
 • Fundusze przydzielone przez zespoły zaangażowania społecznego
 • Łączna kwota rocznych darowizn Funduszu Charytatywnego firmy Eaton
 • Osiągnięcie naszego celu dla 100% naszych głównych zakładów produkcyjnych i siedzib głównych będzie miało do 2030 r. aktywny zespół angażujący społeczność

Dzięki tym wskaźnikom możemy ocenić nasze wyniki w trakcie, co pozwala nam podejmować świadome decyzje o ewentualnych koniecznych zmianach.

Pomoc w trwałym wychodzeniu z bezdomności

Firma Eaton sfinansowała Dom Pomocy Społecznej Dublin Simon, wspierając program, który pomógł ludziom przejść z mieszkań doraźnych do bardziej bezpiecznych mieszkań przejściowych. Przekazujemy również produkty firmy Eaton na ich projekty mieszkaniowe.

Podawanie dzieciom niepełnosprawnym pomocnej dłoni

Pomagamy globalnej społeczności e-NABLE w uzyskaniu protez stworzonych przy użyciu druku 3D przez osoby, którym brakuje palców lub rąk.

Przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których żyjemy i pracujemy

Wspierając lokalne społeczności, wspieramy naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w życie społeczne wierząc, że w ten sposób powstaną zdrowe, zrównoważone społeczności i działalność biznesowa. Przykładem naszego zaangażowania społecznego są m.in.:

 • Obecność w zarządach organizacji non-profit
 • Wolontariat
 • Wsparcie finansowe
 • Wkład rzeczowy

Talenty, energia i umiejętności, które nasi pracownicy wnoszą w projekty społeczne, stanowią ogromną wartość zarówno dla naszej firmy jak i dla społeczności w których żyjemy i pracujemy. Nasi wolontariusze czerpią korzyści satysfakcji z wykonania niezbędnej pracy, poszerzenia kontaktów towarzyskich, nauki twórczego rozwiązywania problemów i poprawy samopoczucia.

Uważamy, że pracownicy, którzy są aktywnymi woluntariuszami w lokalnych organizacjach, silniej angażują się w swoją społeczność, czują się bardziej z nią związani, a ich zadowolenie w domu i w pracy wzrasta.

Pozytywny wpływ na społeczności lokalne

Talenty, energia i umiejętności, które nasi pracownicy wnoszą w projekty społeczne, stanowią ogromną wartość zarówno dla naszej firmy jak i dla społeczności w których żyjemy i pracujemy. Nasi wolontariusze czerpią korzyści satysfakcji z wykonania niezbędnej pracy, poszerzenia kontaktów towarzyskich, nauki twórczego rozwiązywania problemów i poprawy swojego samopoczucia.

Wiele z naszych zakładów stworzyło zespoły zaangażowania społecznego, które dostosowują działania na miejscu do potrzeb lokalnych społeczności. Składają się one z pracowników wielofunkcyjnych, do których obowiązków należy:

 • Opracowanie rocznego planu zaangażowania społeczności lokalnej i budżetu na wsparcie
 • Prowadzenie akcji pracowniczych
 • Organizacja wolontariatu
 • Spełnianie próśb społeczności w postaci darowizn

Nasze zespoły zaangażowania społecznego sprzyjają większemu udziałowi pracowników i silnemu poczuciu spełnienia. Indywidualne wysiłki i wkład naszych pracowników przynoszą bezpośrednie korzyści miejscom, w których oni żyją i pracują.

Od ponad 100 lat wspieramy projekt United Way

Filantropia i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności jest fundamentalnym elementem tożsamości naszej firmy. W 1913 r. nasz założyciel, Joseph O. Eaton, pomógł stworzyć Federację Dobroczynności i Filantropii w Cleveland, w stanie Ohio. Zainspirowani jego przywództwem, z założenia udzielamy pomocy lokalnym społecznościom. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Portoryko angażujemy się na rzecz projektu United Way poprzez coroczną kampanię firmową. Do każdego dolara przekazanego przez naszego pracownika, firma Eaton dopłaca 50 centów.

Coroczne Nagrody Stover Awards doceniają osiągnięcia wolontariuszy

Każdego roku nagradzamy niezwykłe osiągnięcia pracowników-wolontariuszy w swoich społecznościach nagrodą Stover Award za pracę społeczną.Każdy pracownik firmy Eaton może zgłaszać do nagrody innych pracowników na pełny etat, którzy wykazują się przywództwem lub pracą w organizacjach społecznych.

Pierwszy wiceprezes każdej jednostki biznesowej powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje przeglądu nominacji. Komisja wybiera laureata w oparciu o następujące kryteria:

 • Pozytywny wpływ zaangażowania pracownika zarówno w organizację, jak i w społeczność lokalną.
 • Zakres działań w jakim nominowana osoba wykazała się przywództwem lub niezachwianym zaangażowaniem w organizację.
 • Znaczenie działalności kandydata lub instytucji dla społeczności firmy Eaton, pracowników i ich rodzin.
 • Społeczny wolontariat w innych organizacjach non-profit.
 • Korespondencja wyrażająca uznanie od organizacji, w której nasz pracownik jest wolontariuszem.

Każdy z laureatów Nagrody Stover Volunteerism Award otrzymuje pamiątkową nagrodę, czek na kwotę 5000 USD wręczony wybranej przez niego organizacji non-profit oraz szczególne uznanie naszego prezesa i dyrektora generalnego podczas uroczystej ceremonii.

Fundusz Charytatywny firmy Eaton wspiera edukację, sztukę, kulturę i opiekę społeczną

Fundusz Charytatywny Eaton wspiera programy artystyczne, edukacyjne, kulturalne i opieki społecznej, które poprawiają jakość życia w naszych społecznościach. Fundusz rozpatruje przede wszystkim wnioski organizacji, w których zarządzie zasiadają nasi pracownicy. Dotacje z Funduszu Charytatywnego firmy Eaton są również dostępne dla naszych zakładów, proporcjonalne do wielkości obiektu. Nasze podejście pomaga zagwarantować, że pracownicy w lokalnych społecznościach zdecydują, jak przydzielić zasoby tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Nasi pracownicy są dumni z tego, w jaki sposób inwestujemy nasz czas i pieniądze.

Program Matching Gift pomnaża wkład pracowników

Darowizny wręczane przez naszych pracowników, emerytów i dyrektorów organizacjom edukacyjnym, artystycznym i kulturalnym non-profit w Stanach Zjednoczonych są pomnażane przez program Matching Gift firmy Eaton. Darowizny są pomnażane 50 centów za dolara dla większości organizacji non-profit 501 (c)(3), w tym dla sztuki, kultury, edukacji i zdrowia oraz organizacji usług dla ludności. Darczyńcy otrzymują odpowiednik sumy 5,000 USD za rok kalendarzowy. Wszyscy pracownicy firmy Eaton w Stanach Zjednoczonych mogą uczestniczyć w tej inicjatywie.

Bezpośrednia pomoc dla naszych pracowników

W 2017 roku utworzyliśmy Fundusz Pomocy w przypadku klęsk żywiołowych Eaton Qualified Disaster Relief Fund, aby pracownicy amerykańscy mogli przekazywać zwolnione z podatku fundusze na pomoc swoim kolegom, którzy ponoszą katastrofalne straty w wyniku katastrof naturalnych. Pracownicy wyrazili chęć pomocy swoim kolegom, którzy doświadczyli tragicznych strat w wyniku huraganów Harvey i Irma. Dokonujemy wpłat do 5,000 dolarów rocznie za każdego dolara.