Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne - pomoc w budowaniu silnych społeczności

Staramy się pomagać społecznościom, w których prowadzimy działalność, aby stawały się tętniącymi życiem miejscami do zamieszkania i pracy. Służymy wielu społecznościom na całym świecie, a umiejętności i pomysły naszych pracowników są odzwierciedleniem tych społeczności. Naszym nadrzędnym i ogólnoświatowym celem jest dostarczenie namacalnych i trwałych korzyści do miejsc, w których żyjemy i pracujemy.

Przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których żyjemy i pracujemy

Wspierając lokalne społeczności, wspieramy naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w życie społeczne wierząc, że w ten sposób powstaną zdrowe, zrównoważone społeczności i działalność biznesowa. Przykładem naszego zaangażowania społecznego są m.in.:

 • Obecność w zarządach organizacji non-profit
 • Wolontariat
 • Wsparcie finansowe
 • Wkład rzeczowy

Talenty, energia i umiejętności, które nasi pracownicy wnoszą w projekty społeczne, stanowią ogromną wartość zarówno dla naszej firmy jak i dla społeczności w których żyjemy i pracujemy. Nasi wolontariusze czerpią korzyści satysfakcji z wykonania niezbędnej pracy, poszerzenia kontaktów towarzyskich, nauki twórczego rozwiązywania problemów i poprawy samopoczucia.

Uważamy, że pracownicy, którzy są aktywnymi woluntariuszami w lokalnych organizacjach, silniej angażują się w swoją społeczność, czują się bardziej z nią związani i zadowoleni w domu i w pracy.

Ponad połowa naszych rocznych datków na cele charytatywne pomaga wspierać służbę zdrowia i inne usługi dla ludzi na całym świecie
60
%
Ponad połowa naszych rocznych datków na cele charytatywne pomaga wspierać służbę zdrowia i inne usługi dla ludzi na całym świecie
Kwota naszych datków na cele charytatywne w 2018 r.; pracownicy Eaton określają na co poświęcamy czas i pieniądze
12 m USD
Kwota naszych datków na cele charytatywne w 2018 r.; pracownicy Eaton określają na co poświęcamy czas i pieniądze
Od tylu lat z rzędu nasza firma jest na liście „100 Najlepszych Obywateli Korporacyjnych” magazynu Corporate Responsibility Magazine
12
Od tylu lat z rzędu nasza firma jest na liście „100 Najlepszych Obywateli Korporacyjnych” magazynu Corporate Responsibility Magazine

Pozytywny wpływ na społeczności lokalne

Talenty, energia i umiejętności, które nasi pracownicy wnoszą w projekty społeczne, stanowią ogromną wartość zarówno dla naszej firmy jak i dla społeczności w których żyjemy i pracujemy. Nasi wolontariusze czerpią korzyści satysfakcji z wykonania niezbędnej pracy, poszerzenia kontaktów towarzyskich, nauki twórczego rozwiązywania problemów i poprawy swojego samopoczucia.

Wiele z naszych zakładów stworzyło zespoły zaangażowania społecznego, które dostosowują działania na miejscu do potrzeb lokalnych społeczności. Składają się one z pracowników wielofunkcyjnych, do których obowiązków należy:

 • Opracowanie rocznego planu zaangażowania społeczności lokalnej i budżetu na wsparcie
 • Prowadzenie akcji pracowniczych
 • Organizacja wolontariatu
 • Spełnianie próśb społeczności w postaci darowizn

Nasze zespoły zaangażowania społecznego sprzyjają większemu udziałowi pracowników i silnemu poczuciu spełnienia. Indywidualne wysiłki i wkład naszych pracowników przynoszą bezpośrednie korzyści miejscom, w których oni żyją i pracują.

Projekty dla lokalnych społeczności w 2018

Zachęcamy pracowników do poświęcania swojego czasu i talentów lokalnym organizacjom i wspierania różnorodnych inicjatyw społecznych. Projekty wspierające lokalne społeczność, z których jesteśmy dumni, to m.in:

 • Szkoła specjalnej edukacji Mujgan-Serkan Karagoz, Tekirdag, Turcja: Remonty w państwowej szkole dla niepełnosprawnych dzieci.
 • Casa Hogar Maria Niña A.C., Juarez, Meksyk: Wsparcie operacyjne dla organizacji pracującej z dziewczętami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Program jest bezpłatny dla rodzin i pozwala dziewczętom na naukę w tygodniu w szkole.
 • Burak Social Welfare, Pyungtek-Si, Korea Południowa: Fundusze na zapewnienie pomocy dla osób starszych, aby mogły one uczestniczyć w działaniach społecznych i zwiększyć swoją mobilność.
 • Wspólnota Dublin Simon, Dublin, Irlandia: Fundusze na świadczenie usług dla rodzin bez dachu nad głową.
 • Przyjaciele rzeki Los Angeles, Los Angeles, Kalifornia: Wsparcie dla oczyszczenia Wielkiej Rzeki LA 2018 - jednej z największych oczyszczalni rzek w kraju.

Od ponad 100 lat wspieramy projekt United Way

Filantropia i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności jest fundamentalnym elementem tożsamości naszej firmy. W 1913 r. nasz założyciel, Joseph O. Eaton, pomógł stworzyć Federację Dobroczynności i Filantropii w Cleveland, w stanie Ohio. Zainspirowani jego przywództwem, z założenia udzielamy pomocy lokalnym społecznościom. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Portoryko angażujemy się na rzecz projektu United Way poprzez coroczną kampanię firmową. Do każdego dolara przekazanego przez naszego pracownika, firma Eaton dopłaca 50 centów.

Coroczne Nagrody Stover Awards doceniają osiągnięcia wolontariuszy

Każdego roku nagradzamy niezwykłe osiągnięcia pracowników-wolontariuszy w swoich społecznościach nagrodą Stover Award za pracę społeczną.Każdy pracownik firmy Eaton może zgłaszać do nagrody innych pracowników na pełny etat, którzy wykazują się przywództwem lub pracą w organizacjach społecznych.

Pierwszy wiceprezes każdej jednostki biznesowej powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje przeglądu nominacji. Komisja wybiera laureata w oparciu o następujące kryteria:

 • Pozytywny wpływ zaangażowania pracownika zarówno w organizację, jak i w społeczność lokalną.
 • Zakres działań w jakim nominowana osoba wykazała się przywództwem lub niezachwianym zaangażowaniem w organizację.
 • Znaczenie działalności kandydata lub instytucji dla społeczności firmy Eaton, pracowników i ich rodzin.
 • Społeczny wolontariat w innych organizacjach non-profit.
 • Korespondencja wyrażająca uznanie od organizacji, w której nasz pracownik jest wolontariuszem.

Każdy z laureatów Nagrody Stover Volunteerism Award otrzymuje pamiątkową nagrodę, czek na kwotę 2500 USD wręczony wybranej przez niego organizacji non-profit oraz szczególne uznanie naszego prezesa i dyrektora generalnego podczas uroczystej ceremonii.

Fundusz Charytatywny firmy Eaton wspiera edukację, sztukę, kulturę i opiekę społeczną

Fundusz Charytatywny Eaton wspiera programy artystyczne, edukacyjne, kulturalne i opieki społecznej, które poprawiają jakość życia w naszych społecznościach. Fundusz rozpatruje przede wszystkim wnioski organizacji, w których zarządzie zasiadają nasi pracownicy. Dotacje z Funduszu Charytatywnego firmy Eaton są również dostępne dla naszych zakładów, proporcjonalne do wielkości obiektu. Nasze podejście pomaga zagwarantować, że pracownicy w lokalnych społecznościach zdecydują, jak przydzielić zasoby tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Nasi pracownicy są dumni z tego, w jaki sposób inwestujemy nasz czas i pieniądze.

Program Matching Gift pomnaża wkład pracowników

Darowizny wręczane przez naszych pracowników, emerytów i dyrektorów organizacjom edukacyjnym, artystycznym i kulturalnym non-profit w Stanach Zjednoczonych są pomnażane przez program Matching Gift firmy Eaton. Darowizny są pomnażane 50 centów za dolara dla większości organizacji non-profit 501 (c)(3), w tym dla sztuki, kultury, edukacji i zdrowia oraz organizacji usług dla ludności. Darczyńcy otrzymują odpowiednik sumy 5,000 USD za rok kalendarzowy. Wszyscy pracownicy firmy Eaton w Stanach Zjednoczonych mogą uczestniczyć w tej inicjatywie.

Bezpośrednia pomoc dla naszych pracowników

W 2017 roku utworzyliśmy Fundusz Pomocy w przypadku klęsk żywiołowych Eaton Qualified Disaster Relief Fund, aby pracownicy amerykańscy mogli przekazywać zwolnione z podatku fundusze na pomoc swoim kolegom, którzy ponoszą katastrofalne straty w wyniku katastrof naturalnych. Pracownicy wyrazili chęć pomocy swoim kolegom, którzy doświadczyli tragicznych strat w wyniku huraganów Harvey i Irma. Dopasowujemy składki do 5,000 dolarów rocznie za każdego dolara.

Jak mierzymy sukces?

Nasze kluczowe wskaźniki dotyczące zaangażowania w życie społeczności lokalnej są mierzone kilkoma metodami ilościowymi, w tym:

 • Darowizny na cele charytatywne
 • Fundusze przydzielone przez zespoły zaangażowania społecznego
 • Liczba zakładów firmy Eaton z zespołami zaangażowanymi przez społeczność lokalną
 • Łączna kwota rocznych darowizn Funduszu Charytatywnego firmy Eaton

Dzięki tym wskaźnikom możemy ocenić nasze wyniki w trakcie, co pozwala nam podejmować świadome decyzje o ewentualnych koniecznych zmianach.