Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Istotność procesów

Mamy solidne procesy, które pomagają nam zrozumieć, co ma znaczenie dla naszej działalności, środowiska naturalnego i naszych partnerów biznesowych

Nasza firma prowadzi działalność biznesową we właściwy sposób

Podstawą naszego zobowiązania do bycia odpowiedzialnym obywatelem globalnej społeczności są wydajne i zrównoważone działania, przy jednoczesnym tworzeniu produktów i usług, które pomagają naszym klientom prezentować tę samą postawę. Dbamy o prowadzenie działalności we właściwy sposób, a to, jak osiągamy nasze wyniki, jest równie ważne, jak one same.

Główne tematy interesujące naszych partnerów biznesowych

Proaktywne zarządzanie firmą jest podstawą naszego programu zrównoważonego rozwoju

Nasza firma wyznaje zasadę prowadzenia swojej działalności we właściwy sposób poprzez nadawanie rangi priorytetu zrównoważonemu rozwojowi, który jest najważniejszy dla nas i dla naszych partnerów biznesowych. Przeanalizowaliśmy nasze kluczowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są obecnie zintegrowane z naszymi strategiami działania i raportowania oraz wskazują nam drogę do osiągnięcia pożądanych wyników.

Nasza pierwsza analiza kluczowych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju zakończyła się w 2014 roku, a w 2017 roku przeszliśmy pierwszy etap jej aktualizacji, aby mieć pewność, że nasze priorytety nadal obowiązują.

Nasza analiza składała się z następujących kroków:

  1. Na podstawie wyników analizy z 2014 roku, ankiet dla klientów i udziałowców oraz rankingów kluczowych zagadnień dla naszych partnerów biznesowych, stworzyliśmy listę 28 tematów w obszarach ochrony środowiska, spraw społecznych, odpowiedzialności za produkt i ładu korporacyjnego.

  2. Przy wsparciu zewnętrznej firmy przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi partnerami biznesowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym z kierownictwem firmy Eaton, klientami, dostawcami, udziałowcami i organizacjami pozarządowymi, w celu określenia priorytetowych obszarów.

  3. Oprócz wywiadów, dokonaliśmy przeglądu materiałów źródłowych z wewnętrznych ocen ryzyka, rankingów i agencji ratingowych, organizacji pozarządowych i inwestorów, a także przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą kluczowych kwestii wśród naszych pracowników.

  4. Wyniki zostały przedstawione naszemu zespołowi kierowniczemu, który przekazał informacje zwrotne, te z kolei zostały włączone do ostatecznej listy priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  5. Dokonaliśmy przeglądu istniejących danych i przeprowadziliśmy wywiady z naszymi biznesowymi przywódcami, aby lepiej zrozumieć nasz obecny stan, ocenić naszą strategię, cele, wskaźniki, wyniki i sprawozdawczość w odniesieniu do każdego problemu.
W trakcie całego procesu wdrażaliśmy Zasady GRI - „Globalnej inicjatywy sprawozdawczej” dotyczące określenia treści raportu:

Wyznaczamy granice naszych priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszym całym łańcuchu wartości

Aby zrozumieć granicę każdego z naszych priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju, określiliśmy jego wpływ na cały łańcuch wartości. W ramach tego ćwiczenia podzieliliśmy nasze oddziaływanie na trzy części:

  • Górna część łańcucha
  • Wewnętrzna część łańcucha
  • Dolna część łańcucha

W poniższej tabeli ujęliśmy nasze aktualne priorytety i związane z nimi granice.

Zmiany od 2014 r.: Ze względu na naszą pozycję lidera w dziedzinie zarządzania energią i zdolność do wpływania na globalne problemy, takie jak zmiany klimatyczne, poprzez nasze działania i produkty, zmieniliśmy nazwy naszych działań i kategorii naszych produktów na „Działania na rzecz klimatu” i „Produkty o pozytywnym wpływie na środowisko” w celu podkreślenia i usystematyzowania naszego wkładu w kluczowe trendy naszej branży. W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych wewnętrznych i zewnętrznych partnerów biznesowych prywatnością danych i cyberbezpieczeństwem, dodaliśmy do kwestii kluczowych również bezpieczeństwo informacji. Ujawnianie informacji, wartość ekonomiczna, doskonałość operacyjna, zarządzanie ryzykiem oraz wycieki i uwolnienia środowiskowe są dla nas nadal ważnymi obszarami, ale zostały one usunięte z naszej listy priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Material issue

Boundary

Climate action

Internal, Downstream

Community involvement

Internal, Downstream

Ethics and compliance

Upstream, Internal

Health and safety

Internal

Inclusion and diversity

Internal

Information security

Internal, Downstream

Positive-impact products

Internal, Downstream

R&D and innovation

Internal, Downstream

Talent management

Internal

Waste reduction

Internal

Water usage

Internal