Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Produkty o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne

Produkty z wyższymi celami

Wiemy, że nasi klienci chcą oszczędzać zasoby naturalne i zmniejszać emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wiele krajów zobowiązało się do realizacji ambitnych celów w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery nawet o 80% do 2050 roku.

Nasza firma pomaga na całym świecie zrealizować te cele.

fast driving green bus

Bezpieczna i niezawodna energia elektryczna

Nasze produkty pomagają zwiększyć ilość ekologicznej energii w sieci, jak również wydajność jej przepływu i wykorzystania. Nasze rozwiązania pomagają zredukować ilość emisji zanieczyszczeń w powietrze, którym oddychamy oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Produkujemy komponenty do produkcji energii odnawialnej na skalę użytkową, w tym zawory proporcjonalne stosowane w zaporach wodnych, turbinach wiatrowych i systemach skoncentrowanej energii słonecznej.

Jesteśmy częścią inicjatywy Power Africa, aby do 2030 roku dodać do sieci ponad 30 tys. megawatów czystszej energii
30 tys.
Jesteśmy częścią inicjatywy Power Africa, aby do 2030 roku dodać do sieci ponad 30 tys. megawatów czystszej energii
Przewidywana liczba pojazdów elektrycznych na drogach do 2030 r.
125 mln
Przewidywana liczba pojazdów elektrycznych na drogach do 2030 r.
Do 2035 r. połowa energii na świecie będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.
2035
Do 2035 r. połowa energii na świecie będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Sieć przyszłości

Od ponad 100 lat istniejąca sieć elektryczna dobrze służyła przedsiębiorstwom i konsumentom. Jednak w miarę jak zmieniają się wymagania dotyczące energii, musimy reagować na zasadniczą zmianę sposobu, w jaki konsumenci korzystają z energii i w jaki sposób jest ona dostarczana. Aby sprostać wyzwaniom związanym ze starzejącą się infrastrukturą, integracją energii odnawialnej i powszechną elektryfikacją pojazdów, nasz świat pilnie potrzebuje modernizacji sieci elektrycznej.

Pomagamy rozwiązywać trudne zadania, wykorzystując dane i analizy pochodzące z inteligentnych technologii zasilania i podłączonych urządzeń. Kładziemy podwaliny pod sieć przyszłości. Nasze rozwiązania już teraz wzmacniają sieć. Na całym świecie dzikie pożary nasilają się w wyniku zmian klimatycznych, a ich intensywność i częstotliwość rośnie, powodując krytyczne braki zasilania. Współpracujemy z firmami energetycznymi, aby wzmocnić sieć elektryczną o inteligentniejsze i bardziej wytrzymałe systemy dystrybucji mocy. W jednym z przykładów firma Eaton pomaga przedsiębiorstwom zmniejszyć ryzyko poprzez zastąpienie tradycyjnych bezpieczników, które mogą spowodować iskrzenie w przypadku przerwania pracy w wyniku awarii, naszymi wyjątkowymi dla branży bezpiecznikami przeciwwybuchowymi. Dostarczamy również rozwiązania podziemnego systemu elektroenergetycznego, aby pomóc przedsiębiorstwom zajmującym się usługami komunalnymi w ograniczeniu strat energii elektrycznej spowodowanych pożarami. Nasze inteligentne rozwiązania poprawiają automatyzację i sterowanie siecią poprzez wysoką dokładność danych, analizę i zdolność do zdalnego odizolowania obszarów o wysokim ryzyku pożarów.

Budowanie przyszłości transportu

Wykorzystując naszą wiedzę z zakresu elektryki, pomagamy klientom z branży motoryzacyjnej i lotniczej w przenoszeniu ich działalności na nowsze, bardziej ekologiczne płaszczyzny. Współpracujemy z producentami oryginalnego sprzętu na całym świecie, aby przyspieszyć elektryfikację i pomóc zbudować bardziej wydajne pojazdy, które podróżują szybciej, dalej, wyżej i bezpieczniej - wszystko to przy niższych kosztach ogólnych dla konsumentów i środowiska.

Poprawiamy wydajność w wielu obszarach globalnego transportu:

  • pojazdy elektryczne
  • pojazdy użytkowe z silnikami spalinowymi
  • wyposażenie elektryczne samolotów

Wraz ze zmianami w sposobie przemieszczania się ludzi i materiałów, nowe problemy wymagają nowych rozwiązań. Na rynku pojazdów elektrycznych udział w rynku nadal rośnie, ale wyzwania związane z ich wprowadzaniem pozostają problemem. Producenci pojazdów elektrycznych muszą zrównoważyć konkurencyjne potrzeby związane z wagą pojazdu, wymogami dotyczącymi mocy, oczekiwaniami konsumentów i kosztami. Pomagamy w przyjmowaniu i rozwijaniu technologii pojazdów elektrycznych (EV) w optymalnym obszarze: konwergencji energii elektrycznej i mechanicznej.

Naszym celem jest opracowanie nowych technologii, które poprawią wydajność i bezpieczeństwo pojazdów użytkowych o napędzie elektrycznym, hybrydowym i wykorzystujących ogniwa paliwowe - niezależnie od tego, czy jest to ciężarówka dalekobieżna jadąca przez kraj, często zatrzymujący się pojazd dostawczy, czy też autobus rozwożący pracowników przez zatłoczone miasto. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na dłuższą żywotność i zasięg akumulatorów, projektujemy elementy, które sprawiają, że pojazdy elektryczne są bardziej wydajne. A w miarę wzrostu napięcia w pojazdach elektrycznych nasze komponenty ochrony zasilania uwzględniają zagrożenia i zwiększają bezpieczeństwo. Zwiększamy również inteligentne rozwiązania w pojazdach elektrycznych, łącząc systemy i dostarczając dane, które pomagają producentom oryginalnego wyposażenia poprawić bilans mocy pojazdów i pomagają kierowcom lepiej zrozumieć stan ich pojazdów.

W przemyśle lotniczym wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu elektryki, aby opracować bardziej zelektryfikowane samoloty, które będą bezpieczniejsze, czystsze i bardziej ekonomiczne. Od technologii sterowania ruchem samolotów po przekładnie elektryczne, opracowujemy innowacje, które spełniają potrzeby elektryfikacji pojazdów dziś i jutro.

Tworzymy rewolucję elektryczną.*

Zobacz, jak nasze kompleksowe doświadczenie w zakresie pojazdów i elektryki pozwala naszym partnerom OEM przenieść swoją działalność i klientów na nowsze, bardziej ekologiczne płaszczyzny.

Pomiar wpływu produktu na środowisko

Wpływ produktu na środowisko naturalne to stosunkowo nowa koncepcja opracowana w celu zmierzenia korzyści płynących z działań pośrednio kontrolowanych przez firmę lub całkowicie poza jej kontrolą. W ramach współpracy z inicjatywą MIT Sustainability and Health Initiative for Net Positive Enterprise (SHINE) opracowaliśmy pierwsze narzędzie do pomiaru wpływu produktu na środowisko w celu obliczenia redukcji emisji dwutlenku węgla pochodzącego z nowych produktów, w porównaniu do innych produktów używanych przez naszych klientów do tych samych zastosowań.

Najdokładniejszym sposobem ilościowego określenia pozytywnego wpływu naszych produktów na dekarbonizację jest przeprowadzenie oceny porównawczej cyklu żywotności każdego z naszych nowych innowacyjnych produktów, w odniesieniu do jego alternatywy, z uwzględnieniem specyficznego zastosowania i scenariusza użytkowania każdego z nich. Kalkulator wpływu produktu upraszcza założenia i dane ogólne dla niektórych faz jego cyklu żywotności, jednocześnie zwiększając ilość danych specyficznych dla danego kontekstu w fazie użytkowania, zapewniając większą dokładność.

Kalkulator działa również jako narzędzie do pierwszego przeglądu możliwości ulepszeń, odkrywania obszarów, w których potrzebne jest dokładniejsze modelowanie oraz pomaga w budowaniu świadomości naszych inżynierów ds. rozwoju produktów odnośnie cyklu żywotności produktów. Wyniki uzyskane dzięki temu narzędziu pomogą nam zmierzyć i ukierunkować nasze portfolio innowacji w kierunku uzyskania pozytywnego wyniku netto w zakresie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Kalkulator jest obecnie w trakcie szczegółowego pilotażu z naszym portfolio innowacji przed formalną integracją do nowego procesu wprowadzania produktów.

Podczas gdy tradycyjna ocena pełnego cyklu żywotności jednego produktu zajęłaby kilkaset godzin, nasze narzędzie do pomiaru wpływu produktu na otoczenie zapewnia tę ocenę w ciągu kilku godzin. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ współpracujemy z naszymi klientami w zakresie korzyści środowiskowych naszych produktów i informujemy o nich naszych innych partnerów biznesowych.