Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zaangażowanie naszych partnerów biznesowych

Nasi partnerzy biznesowi mają zasadniczy wpływ na nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze działania biznesowe mają wpływ na wiele grup i organizacji na całym świecie. Nasi partnerzy biznesowi mają w związku z tym zasadniczy wpływ na wyniki firmy Eaton w zakresie zrównoważonego rozwoju. Grupy te identyfikujemy w oparciu o wpływ każdej z nich na nasze praktyki biznesowe.

Nasze procesy współpracy z grupami partnerów biznesowych oraz identyfikowania i reagowania na ich problemy są zróżnicowane. Jednym ze sposobów identyfikacji i podsumowania obaw naszych partnerów biznesowych jest ocena aktywów materialnych. Wyniki tej oceny pomagają nam określić naszą strategię, cele, wskaźniki oraz przekazywać sprawozdania z najważniejszych kwestii dla firmy Eaton i dla naszych partnerów biznesowych.

Naszymi kluczowymi partnerami biznesowymi są:

 • Klienci
 • Pracownicy
 • Inwestorzy / Akcjonariusze
 • Dostawcy
 • Lokalne społeczności
 • Sektor publiczny

 

Zaangażowanie klientów: Aby zrozumieć potrzeby rynku i zwiększyć wartość biznesową

Nasi klienci pomagają nam zrozumieć i zbadać możliwości innowacji. Dzięki naszemu częstemu i bezpośredniemu zaangażowaniu opracowujemy oraz wprowadzamy na rynek produkty, które rozwiązują najważniejsze problemy naszych klientów w zakresie zarządzania energią.

Współpracujemy z naszymi klientami za pomocą dwóch innowacyjnych rozwiązań: Biura Obsługi Klienta oraz Oceny Obsługi Klienta. Za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta zwracamy się do naszych klientów o niefiltrowane informacje zwrotne na temat tego, w jaki sposób możemy stale poprawiać jakość naszych produktów i usług. Informacje zwrotne od klientów za pośrednictwem tego kanału pomagają nam zidentyfikować nasze sukcesy i zasięg naszych możliwości. Informacje te są bezpośrednio włączane do naszych planów działania i działań sprawozdawczych.

Ocena Obsługi Klienta (ang. CRR - Customer Relationship Reviews) to proces bezpośrednich wywiadów z decydentami i osobami wywierającymi wpływ na działalność firmy, spośród naszych klientów strategicznych. Każdego roku przeprowadzamy ponad 1000 wywiadów Oceny Obsługi Klienta (CRR). Często przeprowadzamy wywiady z więcej niż jednym pracownikiem z każdego konta firmowego, aby uzyskać wszechstronny obraz oceny naszej firmy przez klienta.

Podsumowania tych wywiadów są dostarczane kluczowym liderom w ramach każdego biznesplanu, a dalsze plany działania oparte na opiniach klientów są opracowywane i monitorowane.

Zaangażowanie pracowników: Aby stworzyć atmosferę współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i dążenia do doskonałości na każdym poziomie naszej działalności

Podstawową metodą pomiaru zaangażowania naszych pracowników jest przeprowadzana co dwa lata ankieta. Wspomniana ankieta zapewnia zorganizowany sposób oceny zaangażowania pracowników i poszukiwania pomysłów na to, w jaki sposób możemy stale ulepszać nasze miejsca pracy. Od 2008 r. posiadamy pozytywną ocenę zaangażowania pracowników, zgodnie z zewnętrznymi danymi normatywnymi.

Oprócz ankiety, często menedżerowie prowadzą sporadyczne, nieformalne spotkania z pracownikami. Menedżerowie regularnie spotykają się z bezpośrednio podlegającymi im pracownikami. Prowadzą również spotkania z menadżerami wyższego szczebla z pracownikami, którym z kolei oni sami podlegają, co jest powszechną praktyką w przypadku nieformalnych informacji zwrotnych.

W celu uzyskania bezpośrednich i wymiernych ulepszeń w działaniach naszej firmy, wykorzystywany jest wspólny dla całej Europy proces planowania działań pokontrolnych. Proces ten rozciąga się aż do bezpośrednich raportów Dyrektorów Generalnych, z których każdy po przeprowadzeniu ankiety przedstawia podsumowanie swoich planów działania.

Spotkania przy okrągłym stole mają miejsce, gdy kierownik zakładu lub inny menedżer organizuje spotkanie z niewielką liczbą pracowników podczas swojej wizyty na terenie zakładu. Podczas tych spotkań pracownicy mogą zadawać pytania i wyrażać swoje opinie. Praktyka ta często ma miejsce, gdy kierownik udaje się na wizytę w zakładzie produkcyjnym.

Wszyscy pracownicy otrzymują informacje za pośrednictwem naszego wewnętrznego systemu intranetowego JOE (nazwanego imieniem założyciela naszej firmy Josepha Oriela Eatona). Pracownicy bez dostępu do komputera mogą uzyskać dostęp do JOE za pomocą odpowiednich stanowisk (kiosków) w ich miejscu pracy.

Zaangażowanie inwestorów i udziałowców: Aby identyfikować i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom dla naszej długoterminowej rentowności finansowej

Firma Eaton stale współpracuje ze swoimi akcjonariuszami poprzez:

 • Coroczne zgromadzenia akcjonariuszy
 • Sprawozdania roczne i kwartalne są udostępniane akcjonariuszom
 • Analityczne konferencje i raporty
 • Zakładka Relacje z inwestorami na stronie Eaton.com jest poświęcona relacjom z inwestorami, na której akcjonariusze mogą tam zadawać pytania lub uzyskać informacje finansowe z archiwum firmy Eaton.
 • Spotkania inwestorów, kierownictwa wyższego szczebla i relacje z inwestorami

Nasz zespół Relacji z inwestorami organizuje kwartalne rozmowy na temat przychodów i komunikuje się z naszymi inwestorami. Poprzez te komunikaty informujemy o naszej sytuacji finansowej oraz wartości naszej firmy obecnych i potencjalnych akcjonariuszy.

Od 2006 r. informujemy o emisji gazów cieplarnianych w odpowiedzi na projekt CDP międzynarodowej organizacji non-profit zajmującej się sprawozdaniami na temat emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Coroczne badanie CDP na temat zmian klimatu dostarcza kluczowych informacji naszym obecnym i potencjalnym inwestorom. Dowiedz się więcej o naszych odpowiedziach na ankietę CDP.

Zaangażowanie dostawców: Aby aktywnie zarządzać wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości

Nasze działania w ramach łańcucha dostaw stanowią ważny element również w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aktywnie współpracujemy z naszymi dostawcami, aby upewnić się, że spełniają oni wymagania firmy Eaton dotyczące odpowiedzialnych działań.

Współpracujemy również bezpośrednio z dostawcami w wybranych obszarach, takich jak:

 • Stabilność finansowa i efektywność operacyjna
 • Odpowiedzialność za środowisko, w tym zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery z pomocą raportów organizacji CDP
 • Odpowiedzialność społeczna, taka jak minerały pochodzące z regionów ogarniętych konfliktami
 • Posiedzenia dotyczące łańcucha dostaw

Nasi menedżerowie i nabywcy uzupełniają te strategiczne koncepcje bezpośrednimi, codziennymi interakcjami.

Dowiedz się więcej  o naszych praktykach w zakresie łańcucha dostaw.

 

Zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych: Aby poprawić jakość życia naszych pracowników oraz osób, na które wpływa nasza działalność

Głęboko troszczymy się o społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Poświęcamy nasz czas i pieniądze na programy, które odmieniają życie innych. Solidne i zdrowe społeczności są istotnym elementem zrównoważonego rozwoju na świecie.

Aby zapewnić wartość na poziomie lokalnym, identyfikujemy specyficzne potrzeby poszczególnych społeczności. W każdym z naszych zakładów na całym świecie lokalni menedżerowie i pracownicy pracują wspólnie nad określeniem programów, które ich zakład produkcyjny będzie wspierał działaniami dobroczynnymi lub wolontariatem. Nasze wysiłki mają na to największy wpływ, ponieważ wspomniane programy są wybierane przez członków społeczności.

Wspieranie lokalnych społeczności jest zakorzenione w historii naszej firmy. Założyciel firmy Eaton, Joseph O. Eaton, nawiązał współpracę z innymi liderami wspólnoty, aby ustanowić podmiot, który ostatecznie stał się projektem United Way. Poprzez nasz różnorodny wkład w życie społeczności jesteśmy przykładem głębokiego, osobistego zaangażowania na rzecz społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Dziedzictwo Josepha O.Eatona żyje dzięki naszej pracy i kwitnącym wspólnotom na całym świecie.

Dowiedz się więcej o naszym lokalnym zaangażowaniu w działalność społeczną.

 

Zaangażowanie rządowe: Aby opracowywać i wspierać produkty, programy i polityki, które przynoszą korzyści naszemu globalnemu społeczeństwu

Rządy państw reprezentują trzy różne relacje dla naszej firmy. Rządy państw reprezentują naszych klientów, partnerów we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na świecie oraz naszych regulatorów. Cenimy i szanujemy nasze relacje z wszystkimi organami rządowymi.

Rządy państw reprezentują ważnych klientów naszej firmy. Realizujemy korzystne dla środowiska projekty zarządzania energią dla samorządów lokalnych i krajowych na całym świecie.

Projekty te obejmują między innymi:

 • Hybrydowe układy napędowe, które zwiększają oszczędność paliwa i zmniejszają emisje zanieczyszczeń z pojazdów użytkowych i rządowych
 • Systemy sterowania zasilaniem elektrycznym w celu efektywnego wykorzystania energii w budynkach biurowych
 • Hydrauliczne układy samolotów, które zmniejszają ich masę i oszczędzają paliwo
 • Sprężarki samochodowe dla zwiększenia oszczędności paliwa
 • Produkty elektryczne i hydrauliczne do energii słonecznej i systemów turbin wiatrowych

W całej naszej pracy szanujemy rolę rządów państw jako naszych regulatorów. Kierujemy się politykami o szerokim zasięgu, które mają na celu zapewnienie zgodności ze specjalnymi normami i przepisami prawa, zasadami i regulacjami związanymi z zamówieniami rządowymi. Polityki te dotyczą również naszych relacji z przedstawicielami rządowymi. Firma Eaton nie udziela wsparcia kandydatom na stanowiska polityczne ani partiom politycznym nawet, jeśli wsparcie takie jest zgodne z prawem.

Dowiedz się więcej o naszym przywiązaniu do etyki oraz zgodności z normami i przepisami.

Dowiedz się więcej o naszym Przewodniku Etyki i związanych z nim zasadach.