Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami to kluczowy element niezbędny do rozwoju i wzmacniania pozycji firmy Eaton na rynku

Kluczem do naszej strategii wzrostu firmy jest ciągłe zatrudnianie utalentowanych pracowników - obecnie i w przyszłości. Największym wyróżniającym naszą firmę atutem są talenty naszych pracowników. Zarządzanie talentami oznacza zatrudnianie osób o odpowiednich umiejętnościach oraz dostosowywanie ich rozwoju zawodowego i celów do naszej strategii korporacyjnej.

Aby nasza firmy była konkurencyjna na rynku, skupiamy się na następujących elementach:

  • Atrakcyjność: Stale konkurujemy z innymi firmami w naszej branży o wykwalifikowanych pracowników, których liczba maleje. Wykorzystujemy nasze globalne zasoby, aby zapewnić doskonałe doświadczenie kandydatom na naszych pracowników i naszym pracownikom.
  • Zaangażowanie: Sprawiamy, że praca jest ekscytująca, interesująca i znacząca dla naszych pracowników, dzięki czemu mogą oni być produktywni, pomysłowi i zadowoleni.
  • Rozwój:  Inwestujemy w naszych pracowników poprzez zapewnianie im rozwoju ich kariery i możliwości awansu. Wzmacnia to wizerunek naszej firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy.
  • Lojalność: Nasza praca w zakresie zaangażowania i rozwoju jest kluczem do zatrzymywania pracowników w naszej firmie, w tym integracji i różnorodności, zarządzania karierą zawodową i zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Dowiedz się więcej o umiejętnościach, których szukamy u specjalistów, kandydatów na naszych pracowników.

Wiemy jak przyciągnąć i rozwijać wysokiej jakości talenty z całego świata

Łowcy talentów

Nasz zespół łowców talentów kieruje globalną działalnością rekrutacyjną na potrzeby kadr uniwersyteckich, zawodowych i kierowniczych. Zespół opracowuje i realizuje strategie, które umożliwiają firmie Eaton przyciąganie i zatrudnianie doskonałych talentów przy jednoczesnym zapewnieniu kandydatom pozytywnego doświadczenia. Obszary, na których się skupiamy:

  • Tworzenie najlepszych praktyk, procesów przepływu pracy i standaryzacji w zakresie rekrutacji, oceny i selekcji talentów.
  • Rozwijanie umiejętności identyfikowania doskonałych talentów poprzez szkolenia, inicjatywy w zakresie planowania zatrudnienia i strategie rekrutacji uwzględniające różnorodność.
  • Stworzenie i rozwój atrakcyjnej marki pracodawcy.
  • Wprowadzenie i integracja nowych technologii w celu zwiększenia doświadczenia pracowników w zakresie rekrutacji, przyjmowania kandydatów i zatrudniania nowych pracowników oraz doskonalenia naszych wewnętrznych zespołów ds. zatrudnienia.

Sukces mierzony jest za pomocą kluczowych wskaźników wydajności, w tym oceny obsługi klienta. Nasz zespół z powagą traktuje informacje zwrotne, wykorzystując je do ciągłego doskonalenia funkcji poprzez podejmowanie działań na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych z ankiet przeprowadzonych wśród kandydatów, nowych pracowników i zespołów ds. rekrutacji.

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowani w pracę i życie firmy pracownicy są kluczem do realizacji naszej strategii i wizji biznesowej. Gdy w pełni angażujemy naszych pracowników w pracę dla naszej firmy, są oni bardziej produktywni, pomysłowi i zadowoleni z siebie. Aby zrozumieć doświadczenie pracowników i jego wpływ na nasz sukces, nasz program słuchania pracowników ma na celu zbieranie informacji w różnych momentach ich życia (od momentu zatrudnienia w naszej firmie do opuszczenia naszej organizacji). Nasze badania koncentrują się na wynikach (usuwając bariery dla osiągnięcia wysokiej wydajności i poprawiając doświadczenia pracowników) oraz na zintegrowanym podejściu do pomiaru i analizy.

Tworzymy ukierunkowane plany działania i wykorzystujemy odpowiednie narzędzia we właściwym czasie, aby zająć się tym, co słyszymy od naszych pracowników. W proces ten zaangażowani są menedżerowie niższego i wyższego szczebla w całej organizacji, aby można było podjąć działania na odpowiednim poziomie.

Równowaga między karierą zawodową a życiem prywatnym

Jednym z elementów przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów jest pomaganie naszym pracownikom w utrzymaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym i rodzinnym.

Dowiedz się więcejna temat równowagi pomiędzy karierą w firmie Eaton a życiem prywatnym.

Rozwój talentów

Zależy nam na ciągłym rozwoju i edukacji pracowników w całej organizacji. System Biznesowy Eaton (EBS - Eaton Business System) to zestaw znormalizowanych narzędzi i procesów, który pozwala nam działać globalnie jako Jeden Eaton w różnych grupach biznesowych i regionach - wspiera wymianę informacji poprzez kursy, grupy zasobów oraz narzędzia i strony do przekazywania wiedzy.

Uniwersytet Eaton, nasz internetowy uniwersytet korporacyjny, oferuje naszym pracownikom i partnerom biznesowym bogate portfolio zasobów edukacyjnych, które umożliwiają im poszerzanie wiedzy. Poprzez kursy rozwoju cech przywódczych wspieramy naszych przyszłych liderów. Oferujemy poszczególnym pracownikom zasoby i informacje, których potrzebują do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i wyników.

Zarządzanie wynikami i karierą zawodową

Nasz system zarządzania wydajnością, Achieving Performance Excellence (APEX), łączy wydajność pracownika z sukcesem organizacyjnym. Procesy i narzędzia APEX poprawiają wyznaczanie i doprecyzowanie celów, planowanie rozwoju, śledzenie postępów, szkoleń i ocenę wyników.

Narzędzia zarządzania karierą dostarczają pracownikom wiedzy, której potrzebują do podjęcia zdecydowanych działań i rozwoju swojej kariery. Strona internetowa oferuje szkolenia i narzędzia zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników, wspierając zaangażowanie w rozwój kariery osób zatrudnionych w naszej firmie. Podstawowe elementy kariery na stanowiskach menadżerskich są bezpośrednio powiązane z zasadniczymi elementami dotyczącymi pracowników. Takie zintegrowane podejście ułatwia dialog potrzebny do odkrywania, tworzenia i pomagania pracownikom w spełnianiu ich aspiracji.Narzędzia te zachęcają kadrę kierowniczą do pomocy pracownikom w rozwoju poprzez identyfikowanie konkretnych działań i ich wpływu.

Możliwości kształcenia

Zależy nam na ciągłym rozwoju i edukacji pracowników w całej naszej organizacji. Uniwersytet firmy Eaton oferuje szerokie portfolio zasobów edukacyjnych, gdzie pracownicy mogą rozwijać swoją wiedzę, w tym wirtualne sale lekcyjne, które ułatwiają globalny udział publiczności i zapewniają bardziej opłacalny sposób dostarczania kluczowych programów nauczania.

Cztery regionalne centra kształcenia i 12 szkół internetowych - w tym „Kolegium Umiejętności Osobistych” - oferują różnorodne opcje kształcenia, których celem jest budowanie kluczowych kompetencji pracowników w najważniejszych obszarach, takich jak krytyczne myślenie, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, narzędzia produktywności oraz wiedza biznesowa firmy Eaton.

Integracyjne grupy zasobów

Grupy integracji pracowników Inclusion Eaton Resource Groups (iERGs) zrzeszają pracowników, którzy mają wspólne cele, zainteresowania lub pochodzenie. Grupy Integracyjne iERG są miejscem, w którym pracownicy mogą ze sobą współpracować oraz zapewniać lub otrzymywać doradztwo i rozwój zawodowy. Dowiedz się więcej

Rozwój cech przywódczych

Osiąganie dobrych wyników we wszystkich obszarach zarządzania talentami wymaga dobrych liderów. Nasze programy rozwoju przywództwa „W Strefie” (In the Zone) pomagają pracownikom, którzy ocenili, że mają duży potencjał do rozwoju kariery w przyszłości, zajmować coraz to ważniejsze stanowiska. Oferowane są trzy poziomy tych programów: Kierownictwo; Zaawansowani Liderzy (średniego szczebla) oraz Przyszli Liderzy (wczesna kariera). Program obejmuje tematy związane z przywództwem biznesowym, zespołowym i osobistym. Ma on na celu zwiększenie wiedzy uczestników na temat naszej działalności i ich gotowości do odgrywania bardziej odpowiedzialnych ról. Programy Rozwoju Przywództwa „W strefie” są prowadzone globalnie, przy silnym zaangażowaniu i wsparciu liderów wyższego szczebla.

Skupiamy się na doskonałości przywódczej i poszerzamy naszą działalność o podstawowy program nauczania dla liderów (liderzy liniowi, średniego szczebla, kierownictwo, dyrektorzy generalni i inni). Dążymy do wzmocnienia kompetencji obecnych liderów oraz do zbudowania sieci przyszłych liderów firmy.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie talentami napędza naszą globalną strategię rozwoju. Skupiamy się na działaniach, które mają największy wpływ na rozwój naszych pracowników. Aby określić, jakie powinny być te działania, wykorzystujemy procesy planowania EBS w celu określenia kierunku i celów rozwoju. Na przykład w naszej Ocenie Zdolności Organizacyjnych (OCA) i procesach planowania sukcesji regularnie mierzone są braki w dziedzinie talentów w każdym regionie, biznesie i braki stanowisk.

Nasze partnerstwo z organizacjami zewnętrznymi pomaga nam rozwijać program zarządzania talentami. Ponadto jako członek Bersin by Deloitte, mamy dostęp do analiz porównawczych, badań i narzędzi Działu Kadr (HR).

Jak mierzymy sukces?

Nasza przewaga konkurencyjna opiera się na naszej zdolności do przyciągania, angażowania i rozwijania obecnych i przyszłych talentów. Nieustannie oceniamy nasze wyniki w obszarach, na których koncentrujemy naszą uwagę, biorąc pod uwagę następujące wskaźniki:

  • Wynik zaangażowania pracowników - 81% pracowników, którzy wzięli udział w przeprowadzanej co dwa lata ankiecie zaangażowania pracowników (2018 r.) stwierdziło, że są dumni z pracy w firmie Eaton, odczuwają osobiste osiągnięcia w pracy i poleciliby naszą firmę jako miejsce pracy.
  • Wykorzystanie kluczowych zasobów edukacyjnych Uniwersytetu firmy Eaton w 2018 roku znacznie wzrosło. Nasi pracownicy skorzystali z dostępu do naszej sieci funkcjonalnych szkół wyższych 240 tys. razy, gdzie ukończyli ponad 406,435 kursów i obejrzeli 69,245 filmów wideo zawierających wiedzę z naszej branży.
Miejsce na liście „Najbardziej Podziwianych Firm Świata” magazynu Fortune, 2018 r.
Nagroda dla Najlepszego Pracodawcy według Healthy Lifestyles
Nagroda dla Najlepszego Pracodawcy według Healthy Lifestyles, 2018 r.
Najlepszy Pracodawca w Ameryce według magazynu Forbes, 2018 r.
Miejsce na liście Najlepszych Pracodawców amerykańskiego magazynu Forbes, 2018 r.
Nagroda LGBT dla Najlepszego Miejsca Pracy
„Najlepsze Miejsce Pracy dla Równości LGBT”, według Fundacji Kampanii na rzecz Praw Człowieka, 2018 r.
Nagroda „Najlepsi obywatele korporacyjni” magazynu Corporate Responsibility Magazine
Nagroda „100 Najlepszych obywateli korporacyjnych” magazynu Responsibility Magazine, 2017 r.
Tytuł: „Firmy najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego” wg magazynu Newsweek
Tytuł: „Firmy najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego” wg magazynu Newsweek